1.3. Evoluții: Cuprins

1.3. Evoluții
  Cuprins
  1.3.1. Studii
    1.3.1.1. Trăiri începătoare ale monadelor
      Sinteza ideilor principale
      01.a. Dece învățăm despre evoluțiile noastre?
      01.b. Studiind realitatea pe care o putem percepe acum, de pe Pământ
      01.c. Despre ce vom discuta în cadrul acestui capitol
      02.    Formarea fluxurilor primordiale în energia fundamentală
      03.    Despre Centrul de evoluţie
      04.    Formarea monadelor
      05.   ”Țipătul” noului născut (studiu)
      06.a. Începuturile manifestării monadelor
      06.b. Studiu: începutul percepțiilor monadelor
      07.    Alte forme de manifestări începătoare ale monadelor
      08.    În interiorul monadelor
      09.    Studiu: formarea respirației monadelor
      10.    Studiu: formarea păturilor energetice protectoare ale monadelor
      11.    Studiu: memoriile monadei – baza învățăturilor pentru manifestări
      12.    Studiu: dincolo de primele creșteri ale monadelor
    1.3.1.2. Generalități privind evoluțiile
      Sinteza ideilor principale
      1.a.  Spații organizate pentru evoluții: clasificări; despre spațiile protejate
      1.b.  Despre spațiile evoluțiilor protejate
      1.c.  Alte spații-bule, ajutătoare pentru universuri
      1.d.  Structuri ajutătoare pentru universuri, create de monade foarte avansate în evoluții
      1.e.  Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție
      1.f.  Spații ale Universului Fizic: zonele și subzonele universului
      1.g. La finalul prezentării spațiilor din interiorul centrului de evoluție
      2.    Nivele de vibraţie: a. De ce exprimăm etapele de evoluție a spiritelor umane prin variația vibrației planetare
      2.b. Nivele de vibrație perceptibile cu senzorii sistemului corporal uman
      3.    Schema detaliată a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție