1.3. Evoluții: Cuprins

1.3. Evoluții
  Cuprins
  1.3.1. Studii
    1.3.1.1. Trăiri începătoare ale monadelor
      Sinteza ideilor principale
      01.a. Dece învățăm despre evoluțiile noastre?
      01.b. Studiind realitatea pe care o putem percepe acum, de pe Pământ
      01.c. Despre ce vom discuta în cadrul acestui capitol
      02.    Formarea fluxurilor primordiale în energia fundamentală
      03.    Despre Centrul de evoluţie
      04.    Formarea monadelor
      05.   ”Țipătul” noului născut (studiu)
      06.a. Începuturile manifestării monadelor
      06.b. Studiu: începutul percepțiilor monadelor
      07.    Alte forme de manifestări începătoare ale monadelor
      08.    În interiorul monadelor
      09.    Studiu: formarea respirației monadelor
      10.    Studiu: formarea păturilor energetice protectoare ale monadelor
      11.    Studiu: memoriile monadei – baza învățăturilor pentru manifestări
      12.    Studiu: dincolo de primele creșteri ale monadelor
    1.3.1.2. Generalități privind evoluțiile
      Sinteza ideilor principale
      1.a.  Spații organizate pentru evoluții: clasificări; despre spațiile protejate
      1.b.  Despre spațiile evoluțiilor protejate
      1.c.  Alte spații-bule, ajutătoare pentru universuri
      1.d.  Structuri ajutătoare pentru universuri, create de monade foarte avansate în evoluții
      1.e.  Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție
      1.f.  Spații ale Universului Fizic: zonele și subzonele universului
      1.g. La finalul prezentării spațiilor din interiorul centrului de evoluție
      2.    Nivele de vibraţie: a. De ce exprimăm etapele de evoluție a spiritelor umane prin variația vibrației planetare
      2.b. Nivele de vibrație perceptibile cu senzorii sistemului corporal uman
      3.    Schema detaliată a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție
    1.3.1.3 Evoluții filamentare
      Sinteza ideilor principale
      01.  Generalități privind evoluțiile începătoare ale monadelor
      02.  Evoluții protejate: prima treaptă – evoluții filamentare
      03.  Mecanismul formării atracției între filamente
      04.  Aspecte speciale ale creșterilor monadelor în filamente
      05.  Alte aspecte ale creșterilor monadelor în filamentele energetice
      06.  Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona I a Universului Fizic
      07.  Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a II-a a Universului Fizic
      08.  Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a III-a a Universului Fizic
      09.  Necesități și mecanisme pentru evitarea transferului de filamente energetice între zonele și subzonele universului
      10.  Despre amprentările din mediul nostru de trai
      11.  Noțiuni introductive privind variația vibrației medii planetare
      12.  La finalul evoluțiilor filamentare
      13.  Particularități ale finalizărilor subtreptelor și treptelor de evoluție ale monadelor
      14.  Trecerea de la evoluții filamentare la evoluții spirituale
    1.3.1.4 Evoluții primare
      01.  Rădăcini și direcții în evoluțiile primare
      02.  Pe scurt, o prezentare generală a evoluțiilor primare
      03.  Rădăcinile evoluțiilor primare
      04.  Aspecte ale dezvoltării monadelor în evoluții primare
      05.  Alte câteva aspecte ale evoluțiilor primare
      06.  Pe scurt, despre tipare în evoluții spirituale