1. Studii generale: Cuprins

   Cuprins
   Cuprins
1.3. Evoluții
   Cuprins
   Sinteza ideilor principale
   1.3.1. Studii
      1.3.1.1. Trăiri începătoare ale monadelor
      1.3.1.2. Spații organizate pentru evoluții
      1.3.1.3. Generalități despre evoluții
      1.3.1.4. Evoluții filamentare
      1.3.1.5. Evoluții spirituale
      1.3.1.6. Întrupări; cicluri de întrupări
      1.3.1.7. Despre corporalitate
      1.3.1.8. Evoluții primare, secundare și centrale
1.4. Universuri
   Cuprins
   Sinteza ideilor principale
   1.4.1. Studii
      1.4.1.1. Universuri: generalități
      1.4.1.2. Spații protejate pentru universuri
      1.4.1.3. Evoluții în spațiile protejate
      1.4.1.4. Spații ajutătoare ale Universului Fizic
      1.4.1.5. Structuri interioare ale Universului Fizic
1.5. Filamente energetice
   Cuprins
   Sinteza ideilor principale
   1.5.1. Studii
      1.5.1.1. Filamente energetice
      1.5.1.2. Variațiile vibrației filamentelor energetice
1.6. Radiația monadică/spirituală
   Cuprins
   Sinteza ideilor principale
   1.6.1. Studii
      1.6.1.1. Radiația monadică/spirituală
      1.6.1.2. Studii tematice