Sinteza ideilor principale

Pentru orientare în continuarea studiilor este necesar să avem o cunoaștere generală a unor noțiuni privind evoluțiile: spațiile în care se derulează evoluțiile, pe trepte și subtrepte de evoluție – unde și evoluțiile, și spațiile în care se desfășoară ele au nevoie de înțelegerea felului în care ele sunt strâns legate de nivelele de vibrație fundamentală, în funcție de care se desfășoară toate evoluțiile noastre.

Mai mult

Sinteza ideilor principale

Energia fundamentală este esenţa, fundamentul vieţii, generatoare a tuturor structurilor care se auto-formează din, şi în ea însăşi în acelaşi timp. Spunem că ea este eternă şi infinită, însă esenţa ei este atemporală şi aspaţială, în ea însăşi este generatoare de spaţiu şi timp, de particularităţi proprii, de infinite forme de potențial şi infinite forme de posibilităţi de manifestare a potenţialului său latent. 3. Structurile primordiale s-au auto-format din, și în energia fundamentală aflată în stare liberă: – la început au apărut puncte-impuls primordiale formate în…

Mai mult

Sinteza ideilor principale

1. Este prima întrupare cu corp fizic, ca ajutător planetar pe Pământ, în mjlocul unei așezări a înaintașilor poporului saurian: ajutător pentru saurieni, mamifere, specia umană (și subspeciile ei) aflată în formare și pentru participarea la formatarea câmpurilor planetare în schimbările ce urmau să aibe loc. 2. Generalități privind ajutătorii planetari, care pot fi: a. Din punctul de vedere al corpurilor de manifestare curentă: – întrupați cu corp fizic de manifestare (întrupați biologici), având în sistemul lor corporal corpuri spirituale create de coordonatorii de evoluții…

Mai mult

Sinteza ideilor principale

1. Călătoriile spirituale între zonele universului, precum și cele care sunt legate de sosiri ale ajutătorilor din alte spații (universuri) au loc prin deplasare cu puterile radiante ale spiritelor – nu prin mijloace materiale tehnologice. 2. Intrarea la întrupare începe pentru călătorii ce vin din alt univers (în speță Universul Spiritual Secundar) în momentul în care coordonatorii evoluțiilor lor le creează corporalitatea de întrupare direct în interiorul roiului, precum și realizarea legăturii între monade și corporalitatea lor. 3. Corporalitatea necesară acestor călători spirituali…

Mai mult

07.a. Percepţia sunetelor fundamentale

Sunetul fundamental perceput, la fel ca şi luminiscenţa şi vibraţiile fundamentale, este format din: – sunetul fundamental al locului: compus din sunetul specific universului local (Universul Fizic, în cazul nostru, cu vibrația cea mai joasă dintr-un număr de trei universuri materiale), al zonei și al subzonei locale (Zona I, care are vibrația cea mai joasă din trei zone mari ale universului, cu o subzonă aflată aprox. la mijlocul zonei), planetei (Pământ) care primește influențele de la stelele și planetele înconjurătoare; – sunetul fundamental al corporalității observatorului, aflat sub…

Mai mult

06. Despre sunetul fundamental

Este o particularitate de evidențiere a energiei fundamentale, care constă în emisie de sunet generat de compactizarea energiei fundamentale aflată și în stare liberă, şi în stare structurată: diferite structuri autoformate din ea însăși (bule, monade), structuri naturale de întrupare (sisteme corporale) şi creații ale monadelor avansate în evoluţii. În perioadele planetare cu vibraţii înalte putem detecta, înţelege şi folosi sunetul fundamental al energiei fundamentale în stare liberă şi în stare structurată (structuri simple autoformate din ea însăși, corpuri de întrupare…

Mai mult

05.b. Folosirea luminiscenței în etapa fizică a omenirii (în perioada pe care o trăim acum)

Folosirea percepției luminiscenței în etapa planetară cu vibrație foarte joasă, cu activități majoritar fizice și cunoaștere intuitivă: – în prima parte, până la începerea migrațiilor, societatea umană condusă de Moșii înțelepți și iubitori s-a derulat cu accent pe încurajarea folosirii capacităților totale de percepție multisenzorială (cu senzorii corpurilor fizic, astral și mental), la fel ca și în etapa anterioară; – în partea a doua, al cărei final îl trăim noi acum, societatea condusă de cele mai agresive spirite umane a interzis folosirea percepțiilor multisenzoriale, descurajând în…

Mai mult

05.a. Folosirea luminiscenței în etapa mental – astrală a omenirii (înainte de ultima glaciațiune)

Nu este corect să credem că percepțiile mentale ale realității înconjurătoare (clarsimțuri: clarvăz, clarauz – cum le numim azi sau pe scurt percepții multisenzoriale) sunt o dezvoltare contemporană, apărute acum pentru prima dată în istoria omenirii: ele sunt capacități de percepție a spiritelor umane, dezvoltate prin evoluții cu mult înainte de venirea lor pe Pământ. Folosirea percepției luminiscenței (la fel a celorlalte feluri de percepții) a fost deosebit de amplu și divers folosită în etapa planetară cu vibrație planetară foarte înaltă, cu activități majoritar mentale…

Mai mult