Prezentare

Avem foarte multe lucruri de înțeles cu privire la evoluțiile noastre și la istoria noastră pe Pământ: cele studiate în acest sens formează o temelie de studiu și în același timp fiecare studiu în parte este doar începutul pătrunderii în nivelele de cercetare, pentru înțelegerea lor. Uneori avem nevoie de pătrunderi în nivelele de cercetare care se adaugă țesăturii inițiale și, pentru a putea înțelege particularitățile pe care acum nu le știm – și nu le credem în stare să fie avute de spiritele umane, avem nevoie de studii în plus, particulare, care să completeze pe cele generale. În organizarea studiilor din acest site, am așezat aceste studii separat, pentru o echilibrate armonioasă a prezentărilor.

Astfel, vom studia despre călătorii spirituale – în primul rând pentru că venim pe Pământ într-un anumit fel pentru a întări și îmbogăți cunoașterile noastre: nu am venit cu nave propulsate tehnologic, ci am venit călătorind prin propriile forțe spirituale, radiante, având o uriașă experiență de zbor prin forțele radiante ale spiritului: folosind cele mai dezvoltate raze din radiația proprie, dintre cele care au vibrația cea mai înaltă. Astfel circulă spiritele avansate în evoluții, între stele și planete, între galaxii, de la o zonă a universului la alta, de la o subzonă a fiecărei zone la alta. Nu sunt călătorii făcute la nimereală, căutând un loc, o planetă care să se potrivească cu ”gusturile”călătorilor, cu plăcerile lor – ci sunt călătorii îndelung pregătite, în grupuri de călătorie bine organizate, sunt călătorii mai scurte sau mai lungi, după necesități: cu călătorii preliminare și călătorii propriu-zise către un punct terminus stabilit împreună cu coordonatorii tuturor evoluțiilor din întregul univers. Sunt călătorii în circuite lungi, în multe spații cu particularități deosebite, cu opriri scurte pentru îmbogățirea experienței de trăire, de comunicare, de relaționare cu întrupații locali care au corporalități extrem de diferite; după aceste mici opriri, călătoriile spirituale continuă până în punctul terminus (Pământul în situația noastră). După un ciclu lung de întrupări în punctul terminus, reîntoarcerea are loc pe un drum diferit de cel parcurs la venire. În acest fel se cunosc multe alte locuri, cu alte particularități decât cele cunoscute la venire; iar în fiecare oprire au loc analize și corecții ale manifestărilor pe care le-au avut toate spiritele în punctul terminus, astfel încât la întoarcerea ”acasă” (adică acolo de unde au pornit spiritele în călătorie) să existe un bagaj de manifestări mult superior și corect înțeles în toate momentele lui, de către fiecare spirit în parte.

Atenția ni se va muta în domeniul vast al creației materiale. În punctul terminus se derulează întrupări cu o corporalitate complexă, specifice evoluțiilor spiritelor creatoare avansate, aflate în curs de universalizare: această etapă de spirit creator avansat necesită îmbogățirea experienței cu cel puțin două corpuri din sistemul corporal local, pentru noi acum pe Pământ: cu corpul mental și cu corpul fizic.

Când vibrația planetară este foarte înaltă, spiritele umane desfășoară o creație materială mentală: cu ajutorul corpului mental, cu care spiritele se pregătesc totodată și de creație materială fizică – care se desfășoară cu ajutorul corpului fizic din același sistem corporal.

Când vibrația planetară scade mult, ajungând la valoarea sa minim posibilă în acest loc din univers, din multe rațiuni de protecție umană și de existență a biosistemului planetar, oamenii înlocuiesc creația materială mentală cu creația materială fizică. Azi suntem obișnuiți cu creația fizică și, datorită situației sociale planetare, noi, oamenii, am uitat că 60 de milioane de ani oamenii au creat mental în toate felurile posibile pe o planetă aflată la un nivel de vibrație naturală foarte joasă. Dar creșterea din nou a vibrației planetare – începută la un moment dat bine ales de către coordonatorul principal al tuturor evoluțiilor din această zonă a universului – determină modificări ale planetei, biosistemului și corporalității noastre prin care ajungem treptat – dar repede, la aceleași capacități spirituale avute anterior, când vibrația era foarte înaltă: și, din nou, omul poate ajunge la creație materială mentală, cu toate posibilitățile de percepție și manifestare, cu o înaltă putere de pătrundere, specifică spiritelor umane și Pământului.

De asemenea este necesar și studiul unei anumite părți deosebit de importantă a întrupărilor noastre cu specific mental de manifestare: acea fază de pregătire, chiar din etapa mentală a omenirii, de trecere la viața majoritar fizică, de la creație materială mentală la creație materială fizică. Această etapă de pregătire a fost organizată, coodonată și ajutată de cei pe care îi numim Paznici din străvechimi: oameni cu spirite avansate în evoluții, ajutători de nădejde ai tuturor populațiilor spirituale umane, ale spiritelor biosistemului planetar și ale planetei însăși. Viața și activitatea Paznicilor, modul în care ei au ajutat populațiile continentale în acel timp al pregătirilor pentru etapa fizică care se apropia cu repeziciune – toate le vom evidenția rând pe rând în aceste studii.

Dar Paznicii nu au introdus în îndrumările lor un aspect deosebit de important cu privire la viața umană, care avea să se schimbe fundamental în epoca planetară cu vibrație foarte joasă: decesul și restrângerea spiritului din manifestare cu corp fizic – în manifestare cu corp astral, devenind astfel entitate astrală. Nu s-a pus accent, întrucât manifestările spiritelor prin corp astral erau o formă de trăire curentă pentru orice spirit uman; dintr-un spirit întreg, una sau două monade întotdeauna s-au întrupat cu corp fizic de manifestare, iar restul fraților spirituali s-au întrupat ca entități astrale, în calitate de ajutători personali: adică s-au întrupat în același fel de sisteme corporale, dar fără corp fizic și corpul dublu eteric care dublează corpul fizic. În calitate de entități astrale ele ajută pe cei întrupați cu corp fizic de manifestare, în orice epocă, conlucrările de acest fel fiind deosebit de importante în consolidarea colaborărilor între monadele aceluiași spirit, între spirite și între grupări de spirite.

Viața entităților atrale fiind deplin conștientă și înalt-lucrativă la toate nivelele proprii spiritelor umane, ele au colaborat permanent cu întrupații cu corp fizic în orice momente ale existențelor lor din acele vremuri: indiferent dacă ei sunt entități astrale provenite din decesul oamenilor sau chiar oameni aflați în stare de somn care călătoresc doar cu corpul astral, desfășurând diverse activități astrale.

De aceea experiența de manifestare astrală a spiritelor umane este vastă și bine consolidată, doar că în întrupările cu corp fizic, la nivele de vibrație planetară foarte joasă, majoritatea spiritelor umane nu au puterea să-și amintească de călătoriile astrale realizate în starea de somn, atunci când sunt în starea de trezie. Diferența dintre vibrația corpului fizic în această epocă cu vibrație naturală foarte joasă, și vibrația corpului astral care este tot în mod natural mai înaltă, determină omul să nu-și mai amintească acțiunile sale în stare astrală; la fel diferența dintre vibrația corpului mental și cea a corpului fizic ne determină să nu ne amintim viețile anterioare, mai ales într-o societate care nu are interesul general al dezvoltării armonioase a tuturor oamenilor, a fiecărui om în parte: așa cum este societatea noastră în aceste vremuri. Toate aceste ale vom studia, rând pe rând.

Așadar deocamdată acestea vor fi subiectele abordate în acest capitol; în continuarea lor vom mai discuta și despre altele, după cum va fi nevoie.

Scrie un comentariu