NIVELE DE VIBRAȚIE

« Back to Glossary Index

Pornind de la definirea vibrației fundamentale, nivelele de vibrație sunt trepte de diferențiere ale vibrației diferitelor plaje, straturi ale energiei fundamentale în stare liberă, precum și ale bulelor de energie și altor structuri autoformate în energia fundamentală liberă. Când discutăm despre Centre de evoluție, structurate complex în interiorul lor, discutăm despre nivele de vibrație în egală măsură pentru orice grade de compactizare a energiei fundamentale în astfel de structuri. În limbajul nostru curent, numim diferit aceste nivele de vibrație, în funcție de numirile pe care oamenii le-au dat corpurilor din sistemele noastre corporale (umane și ale altor viețuitoare). Fiecare fel de corp este format și susținut de câte un set (grup) de raze din radiația totală a spiritelor întrupate (și monadelor avansate în evoluții, întrupate și care evoluează individual); iar dintr-un set de raze – care cuprind subseturi (grupări mai mici) de raze – generează și susțin substructuri ale corpurilor noastre.

Așadar, numim distinct și asemenea seturi de raze după cum numim corpurile. Se poate spune și invers, dar în viața curentă aflăm mai întâi despre corpuri și apoi despre razele spiritelor întrupate, de aceea păstrăm acest fel de comparație, de asociere între termeni.

De asemenea, folosim denumiri în aceste studii – și nu folosim valori nominale ale vibrației fundamentale, întrucât aceste valori variază de la o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp la alta, în funcție de numeroși factori locali și universici, dar toate variază proporțional – nu variază și diferențele dintre ele, iar acest fel creează o stabilitate care ne ajută să păstrăm în orice împrejurare numirile stabilite și să le păstrăm și în timp, cu referiri la trecut, prezent și viitor.

Toate nivelele din universul nostru se includ în nivelele proprii tuturor universurilor materiale, și cele ale universurilor materiale fac parte din nivelele generale ale centrului de evoluție, care și ele la rândul lor se cuprind în nivelele comune tuturor Centrelor de evoluţie – care de fapt sunt ale însăşi energiei fundamentale din care toate se trag şi care le hrăneşte pe toate.

Nivelele de vibraţie care sunt specifice Pământului, galaxiei noastre şi tuturor galaxiilor din această subzonă a zonei I a Universului Fizic sunt:

– nivelul fizic: în corporalitatea noastră reprezentat de corpul fizic;

– nivelul eteric: în corporalitatea noastră reprezentat de corpul dublu eteric – se numește astfel nu pentru că ar fi dublu stratificat (este corp care nu are decât un singur strat), ci pentru că dublează întreg corpul fizic, celulă cu celulă, și îl depășește cu câțiva milimetri, pentru a-i asigura și energizarea, și întreținerea micilor structuri fizice care ies cu foarte puțin înafara epidermei;

– nivelul astral: în corporalitatea noastră reprezentat de corpul astral, multistratificat – având 4 straturi independente (dar care se mențin în grupul lor prin magnetismul propriu);

– nivelul mental: în corporalitatea noastră reprezentat de corpul mental, multistratificat, având 5 straturi independente (care se mențin în grupul lor prin magnetismul propriu); stratul cel mai adânc, cu vibrația cea mai înaltă, este puternic când vibrația general-planetară este foarte înaltă, și numai atunci ajută spiritele întrupate să desfășoare creație materială mentală;

– nivelul cauzal: în corporalitatea noastră reprezentat de corpul cauzal, și el multistratificat, având 4 straturi independente (care se mențin în grupul lor prin magnetismul propriu);

– nivelul spiritual (sau budhic): în corporalitatea noastră reprezentat de corpul spiritual (sau budhic); nu este moștenit, ci este creat de coordonatorii de evoluții: uneori este stratificat, în funcție de necesitățile de evoluție ale întrupatului, iar de la o întrupare la alta se poate menține această necesitate sau nu;

– nivelul dumnezeiesc (sau atmic): în corporalitatea noastră reprezentat de corpul dumnezeiesc (sau atmic); nu este moștenit, ci este creat de coordonatorii de evoluții: uneori este stratificat, în funcție de necesitățile de evoluție ale întrupatului, iar de la o întrupare la alta se poate menține această necesitate sau nu;

– nivelul enesic: în corporalitatea umană reprezentat de corpul enesic, corp specific unei părți din ajutătorii planetari; nu este moștenit, ci este creat de coordonatorii de evoluții: uneori este stratificat, în funcție de necesitățile de evoluție ale întrupatului, iar de la o întrupare la alta se poate menține această necesitate sau nu;

– nivelul supraenesic: în corporalitatea umană reprezentat de corpul supraenesic, corp specific unei alte părți din ajutătorii planetari; nu este moștenit, ci este creat de coordonatorii de evoluții: uneori este stratificat, în funcție de necesitățile de evoluție ale întrupatului, iar de la o întrupare la alta se poate menține această necesitate sau nu;

– încă un nivel pentru care nu există corporalitate la nicio specie planetară actuală pe Pământ, dar este existent în structuri restrânse, punctiforme, doar ale corporalităţii umane şi ale unor rare creaţii ale spiritelor umane (când vibrația planetei este foarte înaltă, așa cum a fost în străvechimi și așa cum va fi în viitor): opalescent (după cum se prezintă clarvăzătorilor luminiscenţa acestor structuri).

Întrucât unele dintre aceste nivele sunt de aceeaşi natură, putem spune că de fapt sunt mai puţine nivele de vibraţie cu referire la spaţiul pământean – dar le studiem separat pentru că avem pentru unele corporalitate diferită, după cum vom vedea în alte studii, folosită conştient de oameni în perioade diferite de evoluţie pe Pământ:

1. Nivelul fizic: care cuprinde un subnivel cu vibraţie mai joasă: fizic, şi un subnivel cu vibraţie mai înaltă: eteric (sau vital);

2. Nivelul astral: care cuprinde un subnivel astral şi un subnivel cu vibraţie mai înaltă – subnivelul pe care pe Pământ îl numim mental; fiecare corp – și corpul astral, și corpul mental – are la rândul lui mai multe straturi independente, fiecare având subnivelul propriu de vibraţie, dar toate fac parte din marele nivel general astral;

3. Nivelul cauzal: care cuprinde un singur nivel general de vibraţie, iar corporalitatea cauzală cuprinde mai multe straturi, fiecare strat având câte un subnivel de vibraţie din nivelul general cauzal;

4. Fiecare nivel spiritual – de la spiritual (sau budhic) în sus – are cel puțin un nivel și cel mult trei (foarte rar, cum am scris mai sus), dar toate intră în componența celor mai avansați întrupați trăitori pe Pământ care sunt Moșii popoarelor: ei se nasc pe Pământ, dar de-a lungul vieții lor foarte lungi (cel puțin un milion de ani) au nevoie să circule între straturile (dimensiunile structurale paralele fixe) ajutătoare ale universului și universul nostru. De aceea corpurile lor spirituale sunt formate din straturi cu vibrații înalte diferite, în număr maxim de straturi fiecare corp în parte comparativ cu corporalitatea spirituală omenească, și au în plus un alt corp format și el, la fel ca celelalte corpuri spirituale, de către coordonatorii evoluțiilor lor în perioada în care încep activitățile lor speciale între univers și straturi – bule – interdimensionale.

Vom folosi toate aceste denumiri pentru a discuta despre vibrațiile corporale: ale viețuitoarelor pământene (desigur și ale omului), ale planetei, ale stelei care guvernează sistemul ei planetar, ale tuturor formațiunilor galaxiei și a altor galaxii din această subzonă a universului unde se află galaxia noastră.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare