Sinteza ideilor principale

  1. SPAȚII ORGANIZATE PENTRU EVOLUȚII: a. CLASIFICARI; DESPRE SPAȚIILE PROTEJATE

1. Centrul de evoluție este un spațiu-bulă protejat pentru a nu deranja desfășurările dinafara lui, este unul din multe alte Centre de evoluție existente în energia fundamentală liberă infinită.

2. Centrul de evoluție este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare necesare desfășurării evoluțiilor:

 – spații protejate: Universul Spiritual Central și Universul Spiritual Secundar;

 – spații ale evoluțiilor protejate: Universul Spiritual Primar și universurile materiale asociate: Universul Material Astral, Universul Material Cauzal și Universul Material Fizic;

 – alte spații-bule ajutătoare pentru evoluții: spațiile structurale dimensionale și spațiile structurale interdimensionale;

 – structuri ajutătoare pentru întrupările monadelor, care la un loc formează Universul de canalizare a radiațiilor monadelor între Universul Spiritual Primar și universurile materiale, cu structurile ajutătoare complexe pentru evoluții prin întrupare;

 – alte structuri temporare sau permanente pentru fixarea spațiilor și pentru deplasări ale ajutătorilor între spațiile universice.

3. Spațiile protejate sunt spații create prin delimitarea unor porțiuni din marea bulă a întregului Centru de evoluție, având protecțiile cele mai puternice din Centrul de evoluție, iar fondul energetic propriu este întărit prin infuzie de energie suplimentară, după necesitățile fiecărui spațiu în parte.

1.b. DESPRE SPAȚIILE EVOLUȚIILOR PROTEJATE

1. Spațiile evoluțiilor protejate sunt spații mixte:

a. Un univers spiritual: Universul Spiritual Primar;

b. Trei universuri materiale, asociate Universului Spiritual Primar: Universul Material Astral, Universul Material Cauzal și Universul Material Fizic.

2. Universul Spiritual Primar este un univers spiritual sub formă de bulă, cu structuri exclusiv energetice, create de coordonatorii de evoluții, destinate creșterilor energetice ale monadelor (și oricăror grupuri de monade), aflate la punct fix și puternic protejate prin cămăși (pături) spirituale.

3. Universurile materiale sunt universuri cu structuri mixte: macro-structuri și micro-structuri energetice, create pentru sprijinirea aplicării și consolidării învățăturilor monadelor, precum și corporalitățile materiale de întrupare ale monadelor a căror radiație se canalizează din Universul Primar în universurile materiale, unde formează corporalitatea materială și întreține în continuare corpurile pe timpul întregii întrupări.

1.c. ALTE SPAȚII-BULE, AJUTĂTOARE PENTRU UNIVERSURI

1. Sunt spații-bule sunt realizate pentru ajutor oferit fiecărui univers spiritual în parte: alese, plasate și structurate interior de către coordonatorii de evoluție; în cazul celor legate de Universul Spiritual Primar, care au în subordine universurile materiale, ele sunt plasate pe lângă fiecare univers material.

2. Spațiile care deservesc Universul Spiritual Primar și, implicit, universurile materiale, sunt de două feluri:

 – spații dimensionale paralele fixe;

 – spații interdimensionale mobile.

3. Toate au mărimi mai mici și vibrații mai joase decât universurile spirituale deservite și pot fi remodelate structural și vibrațional numai de către coordonatorii de evoluții.

4. Spațiile care deservesc universurile materiale au:

 – vibrații mai înalte decât ale universului material deservit;

 – mărimi mai mici decât ale universului lor material.

5. Spațiile dimensionale fixe sunt bule naturale fixate prin legături energetice indestructibile, dar flexibile, de universul material deservit: și ele, și legăturile lor sunt permanente, complex structurate interior, după cu decurg necesitățile entităților dimensionale care trăiesc și lucrează în interiorul lor.

4. Spațiile interdimensionale mobile sunt bule naturale cu mărimi și vibrații aflate între cele caracteristice universului deservit și ale spațiilor dimensionale fixe. Nu sunt legate structural nici de universuri, nici de spațiile dimensionale, de aceea se mișcă libere sub puterea influențelor exercitate de universuri și de spațiile dimensionale. Entitățile interdimensionale pot crea structuri pe care ajutătorii planetari întrupați în mijlocul primarilor le pot folosi temporar în lucrările lor.

Toate se influențează reciproc și efectele influențelor lor sunt ajutătoare pentru evoluanții din universul astfel ajutat.

1.d. STRUCTURI AJUTĂTOARE PENTRU UNIVERSURI, CREATE DE MONADE FOARTE AVANSATE ÎN EVOLUȚII

1. Sunt componente ale Centrului de evoluție, alături de bulele naturale din energie fundamentală, structuri care sunt destinate diverselor forme de ajutor pentru derularea evoluțiilor.

2. Ele pot fi clasificate astfel:

 – spații de lucru, restrânse și temporare;

 – structuri necesare derulării lucrărilor de amenajare și întreținere pentru universuri și spațiile lor ajutătoare;

 – structuri de fixare a bulelor universice, și ajutătoare ale acestora, în energia fundamentală a Centrului de evoluție;

 – structuri ajutătoare pentru întrupări: canale de captare, distribuție și direcționare a radiației monadelor (și tuturor grupărilor de monade) din Universul Primar în universuri și spațiile ajutătoare pentru universuri, în vederea desfășurării întrupărilor.

3. Majoritatea lor sunt create de coordonatorii de evoluții, dar și alți evoluanți foarte avansați pot să realizeze spații mici și structuri restrânse din energie fundamentală pentru uz propriu (pentru cercetări și aplicări temporare).

4. Creațiile din energie fundamentală sunt treapta superioară a creației materiale, căreia noi, acum, îi învățăm secretele (abilități, concepte, varietăți, profunzimi, etc.).

5. Un domeniu special al creației energetice îl constituie Universul canalelor de direcționare a radiației monadelor pentru întrupări: este integral creat de către monadele cele mai avansate ale Centrului de evoluție și cuprinde:

 – canale create de coordonatorii evoluțiilor, complex structurate, create între toate universurile și spațiile lor ajutătoare, pentru direcționarea radiației monadelor întrupate;

 – bule plate și canaliforme, create ca derivații ale canalelor principale, de către monadele foarte avansate în evoluții, ca spații de învățătură și de lucru pentru ele însele, în vederea învățăturilor pentru conlucrarea cu coordonatorii de evoluții în acest domeniu.

1.e. SCHEMA GENERALĂ A SPAȚIILOR DIN INTERIORUL CENTRULUI DE EVOLUȚIE

Nu sunt idei principale.

1.f. SPAȚII ALE UNIVERSULUI FIZIC: ZONELE ȘI SUBZONELE UNIVERSULUI

1. Universurile materiale sunt structurate interior pe zone și subzone universice; zonele pot fi sub formă de:

 – bule energetice naturale atrase din exteriorul Centului de evoluție și adaptate cerințelor evoluțiilor care se desfășoară în interiorul lor;

 – spații interioare delimitate chiar în spațiul bulei-univers prin pături energetice structurate complex, cu funcțiuni complexe.

2. Subzonele fiecărei zone sunt spații interioare ale fiecărei zone, fiecare având o vibrație naturală ușor diferită de a altora, delimitate între ele prin pliuri ale energiei fundamentale din zonă.

3. Treceri între zone și subzone se realizează prin crearea unor punți – bariere energetice de către coordonatorii de evoluții; ele sunt structuri complexe cu funcțiuni de asemenea complexe, specifice fiecărei zone.

4. Universul Fizic are trei zone adaptate evoluțiilor primare (începătoare) ale monadelor:

 – zona I: este o bulă energetică cu vibrația cea mai joasă din spațiile interioare ale universului, fixată în interiorul unei alte bule care se consideră a fi zona a II-a a universului; în zona I se derulează evoluțiile progresive începătoare ale monadelor (și diferitelor grupări de monade) prin întrupări individuale și comune;

 – zona a II-a: este o bulă energetică cu vibrația mai înaltă decât a zonei I, fixată în energia fundamentală a universului, unde se derulează evoluțiile progresive avansate ale monadelor, prin întrupări individuale și comune; din această zonă încep să se deruleze călătorii spirituale regresive ale spiritelor, organizate în mod special pentru aprofundarea evoluțiilor lor progresive;

 – zona a III-a: este un spațiu fix delimitat în însăși bula Universului Fizic și este special structurată astfel încât să asigure evoluțiile spiritelor care finalizează evoluțiile primare sub formă de galaxii specifice acestei zone: adică un tip special de galaxii în care toate stelele, planetele și biosistemele lor se întrupează și evoluează simultan, chiar dacă sub forme corporale complet diferite.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu