1.d. Structuri ajutătoare pentru universuri, create de monade foarte avansate în evoluții

I. IDEI PRINCIPALE

1. Sunt componente ale Centrului de evoluție, alături de bulele naturale din energie fundamentală, structuri care sunt destinate diverselor forme de ajutor pentru derularea evoluțiilor.

2. Ele pot fi clasificate astfel:

 – spații de lucru, restrânse și temporare;

 – structuri necesare derulării lucrărilor de amenajare și întreținere pentru universuri și spațiile lor ajutătoare;

 – structuri de fixare a bulelor universice, și ajutătoare ale acestora, în energia fundamentală a Centrului de evoluție;

 – structuri ajutătoare pentru întrupări: canale de captare, distribuție și direcționare a radiației monadelor (și tuturor grupărilor de monade) din Universul Primar  în universuri și spațiile ajutătoare pentru universuri, în vederea desfășurării întrupărilor.

3. Majoritatea lor sunt create de coordonatorii de evoluții, dar și alți evoluanți foarte avansați pot să realizeze spații mici și structuri restrânse din energie fundamentală pentru uz propriu (pentru cercetări și aplicări temporare).

4. Creațiile din energie fundamentală sunt treapta superioară a creației materiale, căreia noi, acum, îi învățăm secretele (abilități, concepte, varietăți, profunzimi, etc.).

5. Un domeniu special al creației energetice îl constituie Universul canalelor de direcționare a radiației monadelor pentru întrupări: este integral creat de către monadele cele mai avansate ale Centrului de evoluție și cuprinde:

 – canale create de coordonatorii evoluțiilor, complex structurate, create între toate universurile și spațiile lor ajutătoare, pentru direcționarea radiației monadelor întrupate;

 – bule plate și canaliforme, create ca derivații ale canalelor principale, de către monadele foarte avansate în evoluții, ca spații de învățătură și de lucru pentru ele însele, în vederea învățăturilor pentru conlucrarea cu coordonatorii de evoluții în acest domeniu.

II. DETALII, DISCUȚII

Alături de universuri și alte spații-bule naturale, bule atrase dinafara Centrului de evoluție de către monadele cele mai avansate din Centrul de evoluție, apoi modelate vibrațional și structurate complex în interior în funcție de necesitățile evoluanților. Tot în vederea acelorași evoluții, coordonatorii lor creează și alte structuri durabile din energie fundamentală cu compactizare foarte puternică, ajutătoare pentru universuri și toate celelalte spații ajutătoare ale acestora. Crearea, amplasarea și modul de desfășurare a funcțiunilor lor sunt stabilite de creatorii lor.

Astfel de creații – toate, fără excepție – nu sunt spații de întrupare, așa cum sunt spațiile universice, spațiile dimensionale și interdimensionale: sunt numai spații de lucru, de cercetare ale monadelor secundare și centrale, pentru derularea evoluțiilor primare sau ale lucrărilor realizate de ajutătorii evoluanților primari.

Așadar, cele create de monadele cele mai avansate se pot clasifica astfel:

 – spații de lucru, restrânse și temporare;

 – structuri necesare derulării lucrărilor de amenajare și întreținere pentru universuri și spațiile ajutătoare pentru universuri, precum și altele de aceeași natură;

 – structuri de fixare a bulelor (universuri, spații ajutătoare pentru universuri) în energia fundamentală a Centrului de evoluție;

 – structuri ajutătoare pentru întrupări: sunt canale de captare, distribuție și direcționare a radiației monadelor (și tuturor grupărilor de monade), în vederea desfășurării întrupărilor lor – și ca evoluanți în evoluții primare, începătoare, și ca ajutători ai evoluanților primari: desfășurarea canalelor are loc între Universul Spiritual Primar și toate celelalte universuri și spații ajutătoare pentru universuri.

Majoritatea creațiilor ajutătoare sunt realizate de coordonatorii evoluțiilor: bule pentru desfășurarea unor activități în interiorul lor sau structuri cu forme de canale pentru deplasări sau activități de scurtă durată – dar absolut necesare cercetărilor și aplicațiilor lor cu caracter de cercetare.

Este necesar însă de menționat faptul că există structuri create nu numai de coordonatorii de evoluții, ci și de către secundarii și centralii în primele lor trepte de evoluție proprie, pentru realizarea unor sarcini proprii de scurtă durată și pe un spațiu restrâns: ori pentru deplasarea lucrătorilor, cercetătorilor, ori chiar pentru desfășurarea activităților lor. Ele sunt create pentru aceste derulări și sunt de-create, destructurate imediat ce lucrările sunt finalizate.

Fiind create din energie fundamentală compactizată, nu se poate spune că sunt ”dematerializate” – nefiind creații materiale. Și pentru că am menționat dematerializarea, este necesar de menționat și faptul că de-a lungul tuturor evoluțiilor noastre învățăm să parcurgem drumul creativ spre creația cea mai înaltă, din energie fundamentală, prin a învăța mai întâi să creăm din materii: mult mai ușor de folosit la început sunt elementele de corporalitate ale altor forme de întrupare: ale planetei (pământuri, metale, cristale, lichide și gaze planetare), sau vegetale (lemn, fibre vegetale, secreții), sau animale (os, piele, blană, secreții). După înțelegerea conceptului de creație și primele astfel de creații, materiale, pasul următor este creația materială mentală: creație din fluxuri de filamente materiale, atrase și preluate direct din atmosfera planetei – așa cum și corpurile noastre atrag și vehiculează fluxurile energetice din atmosfera planetei, pentru hrănire. Nu numai creația ca atare, cu varietatea ei, cu profunzimi cu totul speciale pe fiecare treaptă de evoluție, care formează abilitățile de creație, de folosire a razelor proprii prin structurile corpurilor noastre, ci și varietatea uriașă a creațiilor este de o enormă importanță pentru spiritele aflate pe foarte multe subtrepte și trepte de evoluție. În acest fel se realizează o bază de creație uriașă pentru diverse forme – macro și micro – de creație, pe baza căreia se trece, pe măsura avansării în evoluții, la creație energetică, din energie fundamentală liberă, care este forma de creație cea mai avansată, și practic o continuare eternă a creației monadelor.

Dacă spațiile de lucru se realizează, așa cum scriam mai sus, după cum le este necesar creatorilor care sunt totodată și utilizatori, despre structurile de fixare a spațiilor ajutătoare și despre canalele de direcționare a radiației monadelor spre universurile materiale este necesar să știm mai multe lucruri în plus.

STRUCTURI DE FIXARE A COMPONENTELOR CENTRULUI DE EVOLUȚIE ÎN ENERGIA FUNDAMENTALĂ A ACESTUIA

Întrucât discutăm despre fixarea unor bule de energie fundamentală, să știm că ele sunt create exclusiv de către coordonatorii de evoluții din aceeași energie fundamentală din care sunt toate create la aceste nivele de profunzime a Centrului de evoluție.

Astfel de structuri sunt de mai multe feluri:

 – structuri de fixare a Universului Spiritual Primar și a universurilor materiale în energia fundamentală a Centrului de evoluție;

 – structuri de fixare a spațiilor ajutătoare pentru universurile spirituale (spații dimensionale fixe); pentru cele ale Universului Spiritual Primar, ele sunt și în raport cu acesta, și în raport cu universurile materiale care funcționează pe lângă Universul Spiritual Primar.

Rolul lor este și de fixare în energia fundamentală a Centrului de evoluție, dar și de protecție împotriva rupturilor ce pot avea loc în mișcărilor lor naturale – chiar dacă sunt restrânse, ele tot există – dacă nu ar exista structuri cu astfel de funcțiuni.

Cele mai ample creații din marea categorie a structurilor universice create de monadele avansate în evoluții, despre care discutăm acum, sunt canalele de direcționare a radiației monadelor pentru întrupări ale monadelor – aflate în evoluții primare (începătoare) și pentru ajutătorii lor, care se întrupează alături de ei. Pentru complexitatea și funcțiunile acestor canale, se poate spune că ele formează un univers aparte în totalul componentelor Centrului de evoluție.

UNIVERSUL CANALELOR DE DIRECȚIONARE A RADIAȚIEI MONADELOR PENTRU ÎNTRUPARE

Este un univers creat integral de coodonatorii evoluțiilor din energie fundamentală compactizată după nevoi, sub forma unei rețele dense de structuri și canale pentru captarea, departajarea pe nivele de vibrație și direcționarea radiațiilor monadelor care se întrupează, precum și bule plate create și împletite cu canalele, necesare creatorilor care participă fără întrupare la lucrări de întreținere, modelare sau înlocuire a canalelor de direcționare a radiilor monadice.

Canalele sunt create:

 – pe de o parte între Universul Spiritual Primar și pe de altă parte universurile materiale, spațiile dimensionale și interdimensionale;

 – între Universul Spiritual Primar și celelalte două universuri spirituale: Universul Spiritual Central și Universul Spiritual Secundar.

Totalitatea canalelor de direcționare a radiației monadelor pentru întrupările lor formează un sistem vast care, prin volumul uriaș al canalelor, se poate spune că formează un univers aparte.

Fiecare canal în parte are o structură interioară complexă, cu cuplaje la ambele capete și alte feluri de structuri complexe în interiorul lor, care facilitează captarea razelor, departajarea lor pe nivele de vibrație și direcționarea lor, pe seturi și subseturi de raze, din universurile spirituale în universurile materiale, precum și în spațiile dimensionale și inter-dimensionale.

Universul acesta cuprinde, pe lângă canale create, și bule plate sau cu tendințe canaliforme, împletite cu canalele de direcționare a radiațiilor. Sunt spații de învățătură și lucru pentru secundarii și centralii care desfășoară activități fără întrupare, care participă astfel la lucrările de creație, de întreținere, remodelare, înlocuire după necesități a canalelor de direcționare a radiațiilor monadelor întrupate.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu