08. Saurienii și ajutătorii lor

1. Perioada istorică analizată se caracterizează prin pregătiri pentru: – ieșirea spiritelor sauriene din evoluțiile pământene, sarcinile lor pământene fiind finalizate; – intrarea spiritelor umane, formarea speciei umane cu subspeciile ei. Toate au loc simultan, cu alte multe derulări și alte pregătiri pentru derulările următoare. 2. Ajutătorii poporului saurian nu erau suficienți pentru toate cele necesare unor asemenea derulări la nivel planetar; entitățile spirituale, entitățile astrale, …

Mai mult

07. Aspecte generale urmărite de entitățile astrale umane în acele timpuri

Ca urmare a diminuării vibrației planetare, în acea perioadă au avut loc multe intrări și ieșiri de specii de viețuitoare pământene care au modificat fundamental biosistemul pământean, pe lângă modificări corporale ale speciilor care și-au continuat evoluțiile pe Pământ. Nu toți saurienii s-au retras din întrupările pământene: le vom mai întâlni pe unele în viitor, deși foarte rar și doar în anumite locuri de pe Pământ. Urmărirea vieții înaintașilor poporului saurian, în mijlocul cărora…

Mai mult

06. Epoca saurienilor, văzută din perspectiva entităților ajutătoare planetare

Spiritele sauriene erau la sfârșitul evoluțiilor lor pământene, urmând ca grupuri mari de spirite să se retragă, rând pe rând, din întrupările pe Pământ. Saurienii au avut o corporalitate adaptată doar la vibrații foarte înalte și înalte, iar radiația lor personală nu avea puterea să susțină o corporalitate cu vibrație din ce în ce mai joasă. Unele popoare spirituale s-au retras total din întrupări în aceeași perioadă, altele și-au continuat întrupările pe termen mai lung sau mai scurt …

Mai mult

05b. Mai multe detalii despre entitățile astrale și sarcinile lor de ajutător

Un alt aspect legat de înțelegerile noastre este acela al corporalității locale: entitățile astrale pământene sunt cele care au corporalitatea formată din materii și energii atrase exclusiv de planeta Pământ – nu orice fluxuri care circulă prin galaxie; tot așa și entitățile astrale saturniene, sau venusiene sau legate de orice altă planetă au corporalitatea formată din materiile și energiile planetei Saturn……

Mai mult

05a. DE LA OLCO LA EAT

Ciclul de întrupări pe Pământ pornește cu sosirea pe planetă a spiritelor ca entități spirituale, și în continuare urmează prima întrupare din ciclu sub formă de entitate astrală. Corpurile spirituale nu au funcțiuni de creare a unor alte corpuri fluidice, care să facă trecerea de la entitatea spirituală la entitatea astrală în aceeași întrupare; pentru întrupare ca entitate astrală este necesară ieșirea din întruparea de entitate spirituală și revenirea pe Pământ ….

Mai mult

04. Corporalitatea și activitățile entităților spirituale

Corporalitatea entităților spirituale umane cuprinde în structurile ei toate structurile oricărei specii pământene existente de-a lungul timpului cât viețuiește specia umană; ea are toate structurile sau poate combina efectele structurilor lor proprii pentru a putea simți tot ceea ce simte orice viețuitoare pământeană. Singurul aspect pe care nu-l are corporalitatea oricărei entități (eterică, astrală, spirituală, dimensională sau interdimensională) este capacitatea de a derula…

Mai mult

03. Despre codul de intrare la întrupare: numele entităților spirituale

Numele întrupaților în general – cuprinzând și entitățile de toate felurile, deci și entitățile spirituale – este dat de un cumul de sunete fundamentale : – sunetul fundamental al radiației monadei întrupate (sau a oricărei grupări de monade întrupate) ca împletire a tuturor seturilor și subseturilor de raze (din radiația totală a monadelor) care pot fi folosite în întruparea pe planeta natală; – sunetul fundamental al corporalității de întrupare, care cuprinde o parte creată din energie fundamentală…

Mai mult

02. Percepțiile entităților spirituale în călătorie cosmică și pe Pământ

1. Corporalitatea spirituală de călătorie: fiecare monadă întrupată în corpuri spirituale de călătorie are corporalitate proprie, chiar dacă frații (sau foștii frați) de spirit au corpurile strâns reunite pe timpul călătoriei, aparent ca un tot unitar, și în acest fel primesc în mod egal informații de pe drum, pe care le procesează individual. 2. Starea emoțională a călătorilor este un sentiment profund de dragoste altruistă, sentiment extrem de complex, împletit cu o simțire de totală libertate personală.

Mai mult

01. Călătoria spre Pământ

Ştia că trebuie să scrie…

Ştia de mult că este un călător care putea să-şi scrie amintirile. Îşi dăduse seama vorbind cu oamenii despre lucruri de mult uitate… Cândva observase că nu erau multe lucruri uitate, ele erau puse în diverse forme şi circulau prin mintea şi amintirile oamenilor, deşi nu prea erau luate în seamă… Erau legendele, poveştile, miturile omenirii, pe care numai copiii le considerau realitate, le luau în foarte serios, dar creşteau apoi minunându-se cum au putut să le creadă, într-o lume care nu mai…

Mai mult