05a. DE LA OLCO LA EAT

I. DEFINIRI

ENTITĂȚI ASTRALE: sunt spirite aflate în orice fel de evoluții, întrupate cu o corporalitate fluidică și având corp astral de manifestare curentă, susținut pe tot parcursul întrupării astrale de corpuri cu vibrație mai înaltă decât corpul astral.

II. IDEI PRINCIPALE

1. Ciclul de întrupări pe Pământ pornește cu sosirea pe planetă a spiritelor ca entități spirituale, și în continuare urmează prima întrupare din ciclu sub formă de entitate astrală.

2. Corpurile spirituale nu au funcțiuni de creare a unor alte corpuri fluidice, care să facă trecerea de la entitatea spirituală la entitatea astrală în aceeași întrupare; pentru întrupare ca entitate astrală este necesară ieșirea din întruparea de entitate spirituală și revenirea pe Pământ cu o radiație energetică remodelată pentru o coporalitate extinsă, de entitate astrală cu corp astral de manifestare curentă.

3. Ambele forme – de entitate spirituală și de entitate astrală – fac parte din pregătirile evoluantului pentru întrupare cu corp fizic.

4. Codul de intrare la noua întrupare este EAT; întrucât evoluantul nu are un program de pregătire specială pentru o nouă întrupare (având o experiență uriașă ca evoluant secundar), și nici program de ajutor pentru grupuri de spirite primare, Olco nu merge în alt spațiu (univers material, alte spații, etc.), iar coordonatorii evoluției sale realizează o remodelare a seturilor sale de raze între universuri, în canalul special de direcționare a razelor sale, după care ei creează corpurile spirituale ale entității, o leagă de radiația remodelată deja, iar corpurile planetare se autogenerează sub puterea creațiilor anterioare.

5. Entitățile astrale au o corporalitate extrem de fin acordată la percepțiile celor pe care trebuie să-i ajute; Eat era ajutător pentru populațiile pământene sauriene, iar cu aceste energii el ajuta și percepea întreg spațiul galactic.

6. Eat este entitate astrală ajutător galactic care colaborează cu toate entitățile planetare, stelare și galactice (spirituale, astrale, eterice, dimensionale și interdimensionale).

III. DETALII, DISCUȚII

a. DE LA OLCO (entitate spirituală) – LA EAT – (entitate astrală)

Olco este numele entității spirituale care a sosit pe Pământ prin călătorie spirituală intergalactică. În studiile anterioare, lipsa de experiență și atenția acordată mai mult întrupărilor cu corp fizic de manifestare m-au determinat să consider că Olco nu a părăsit Universul Fizic pentru a se reîntoarce ca entitate astrală, în continuarea ciclului său de întrupări. Nici nu mi s-a atras atenția decât acum, întrucât amândouă întrupările (entitate spirituală și entitate astrală) fac parte din pregătirile evoluantului pentru întrupările cu corp fizic de manifestare curentă. Explicațiile (care vor fi prezentate în continuare) arată că Olco într-adevăr nu a plecat în alt spațiu universic, și nici studiile mele de acum 12 ani nu erau de nivelul înțelegerii acestor procese. În aceste prezentări de studii actuale vor fi multe extensii de studii comparativ cu discuțiile din site-ul anterior. Practic Olco nu a făcut, ca și frații lui de altfel, o pauză obișnuită în Universul Astral sau în Universul Cauzal, unde se odihnesc spiritele primare după fiecare întrupare, pregătindu-se în același timp pentru întruparea următoare.

Olco și frații lui, la fel ca și alte entități din roiul cu care au ajuns pe Pământ, nu au avut nevoie de o pauză efectivă după întruparea ca entitate spirituală, nici nu au intrat în diverse programe de îndrumare a unor evoluanți primari care aveau să intre în întrupări ca oameni, ca întrupați cu corp de manifestare fizic. Prima sa întrupare cu corp fizic, împreună cu frații săi cei mai apropiați, avea să fie în mijlocul saurienilor, și nu al oamenilor. De aceea întreg grupul celor trei avea nevoie de o minimă pregătire dar lângă saurieni, ca entități astrale.

Pentru că am discutat anterior despre codul de intrare la întrupare (sau numele entităților spirituale) să mai adăugăm câteva idei privind acest subiect. Între întrupări, și în întrupările din Universul Astral și Universul Cauzal, este o altă vibrație decât în Universul Fizic, iar corporalitatea din aceste două universuri are vibrație mult mai înaltă decât vibrația din Universul Fizic. De aceea este impropriu să numim entitatea din celelalte două universuri după sunetul fundamental al celor caracteristice din Universul Fizic. Mai mult, Olco așa cum spuneam, nu a plecat în alt univers material, nu s-a manifestat în alt univers material ca orice evoluant primar și mare parte din ajutătorii lor, așadar putem păstra denumirea Olco pe timpul acesta scurt de neîntrupare (când a rămas doar cu radiația lui în canalul de direcționare a radiației monadei). Dar să reținem și că acolo, în canalul de direcționare a radiației, este altă vibrație decât în Universul Fizic – așa cum pentru alții, plecați din Universul Fizic într-unul din celelalte universuri materiale, schimbă vibrația generală, la fel și sunetul fundamental. Să mai reținem că în Universul Astral și Universul Cauzal corporalitățile de întrupare nu se schimbă frecvent ca în Universul Fizic, unde fiecare întrupare are altă componență a radiației, corpurilor și câmpurilor lor: în celelalte două universuri corporalitatea rămâne intactă acolo, dar ea este într-un fel de somn profund (stare latentă), căci spiritele nu se pot încă manifesta decât într-unul din universurile materiale de-a lungul evoluțiilor primare. Dacă corpurile nu se schimbă acolo, nici vibrația nu se schimbă atunci când spiritele se manifestă; iar când spiritele se manifestă în celelalte două universuri nu este deocamdată necesar pentru noi, acum, să facem astfel de studii.

Să ne punem o întrebare: de ce era totuși necesară această ieșire din întruparea ca entitate spirituală și reintrarea rapidă ca entitate astrală? În primul rând este necesar să se schimbe setul de raze care vor participa la formarea entității astrale și la menținerea în funcțiune a corporalității extinse de la entitate spirituală (doar cu corpurile spirituale) la entitate astrală: cu corpuri spirituale + corpuri planetare. Deci este nevoie de activare în plus a razelor corespunzătoare corpurilor planetare (corpul astral, corpul mental și corpul cauzal).

În al doilea rând, corporalitatea pământeană spirituală, chiar dacă are vibrație foarte înaltă, nu are condiții de formare de corpuri planetare numai prin puterea structurilor sale, adică să creeze condiții directe pentru a fundamentarea, crearea de corpuri planetare, pentru că ar fi nevoie de forțe enegetice uriașe care pot destabiliza și circulația fluxurilor în mediul planetar, și poziția corpurilor care ar fi astfel aruncate din mediul lor necesar întrupării, dacă nu sunt puternic ținute sub control. De aceea, în paranteză fie spus, în întrupări cu corpul fizic este necesară activitatea sexuală prin care se formează toate corpurile planetare și abia ulterior se reunesc corpurile planetare cu corpurile spirituale. Și tot de aceea corpurile spirituale le crează corodonatorii de evoluții, și nu se moștenesc prin activitate sexuală, căci toate structurile corpurilor spirituale sunt create în mod specific sarcinilor evoluantului, iar funcționările în timpul formării corpurilor sunt extrem de complexe, necesitând o conștiență superioară și un control avansat asupra propriilor forțe, pe care spiritele începătoare încă nu le au.

Așadar, pentru Olco nu a fost vorba de o ieșire propriu zisă din acest univers și intrare în alt univers, așa cum absolut întotdeauna se petrec lucrurile cu evoluanții primari. În acest caz, al evoluanților secundari în general, ieșirea entității spirituale înseamnă retragerea radiației monadei în structurile de legătură între universuri: în canalul de direcționare a radiației către universurile materiale, care în acest caz este canalul de așteptare la întrupare. În acest loc se pot reface seturile de raze pentru folosință în întruparea următoare, dar numai de către coordonatorii de evoluție. Alături de razele spirituale, folosite și anterior pentru manifestarea monadei prin corpurile spirituale, se eliberează în plus razele corespunzătoare corpurilor până la corpul astral inclusiv: corpul cauzal, corpul mental și corpul astral.

Astfel este pregătită monada pentru următoarea întrupare, care se realizează imediat, în câteva momente puțin sesizabile de noi azi: a fost necesară îndrumarea specială a ajutătorilor astrali ca să sesizez această formă de trecere de la entitatea spirituală la entitate astrală.

Acest proces s-a realizat în bloc, simultan, pentru cei trei frați, bloc care avea la intrarea la întrupare un cod comun – AINAT: după întruparea lor, individuală, monadă cu monadă având fiecare un sistem corporal personal, grupul s-a despărțit, fiecare având sarcini proprii, cu corporalitate adaptată acestor sarcini. Codul de intrare la întrupare pentru cel ce fusese Olco era acum EAT: entitate astrală cu corporalitate adaptabilă la necesitățile saurienilor. Dar vom păstra numele de Olco, pentru a nu fragmenta expunerile, oricum aceste forme de întrupare au constituit un bloc de pregătire a monadei pentru întruparea cu corp fizic care va continua ciclu de întrupări.

b. EAT – ENTITATE ASTRALĂ CU SARCINI DE AJUTOR PENTRU ÎNAINTAȘII POPORULUI SAURIAN

Pământul era populat cu viețuitoare uriașe, vegetale și animale, dintre care saurienii formau o specie răspândită în toate mediile planetare: terestru, acvatic și aerian, ceea ce era destul de rar între speciile pământene. Despre saurieni se știu destul de multe lucruri azi. Ajutătorii, indiferent dacă erau entități sau întrupați cu corp fizic, în mijlocul celor ajutați sau ca entități dimensionale și interdimensionale, urmăreau în acea perioadă felurile de trăiri emoționale între saurieni, și toți saurienii la un loc – ca specie – ce trăiri aveau față de planetă și biosistemul ei. Pe lângă saurienii necreatori pe Pământ (așa cum îi știm noi), vom vedea că o mică parte dintre saurieni se ocupau cu o creație materială rudimentară – dar pentru care creatorii depuneau eforturi considerabile, în mijlcoul unui biosistem nu de puține ori foarte agresiv. Ajutătorii lor astrali erau permanent lângă ei, echilibrând vibrațiile care pentru saurieni erau negative, foarte greu de suportat, atunci când apăreau excesiv în viața micilor comunități: iar aceasta era, și a fost în continuare o sarcină deosebită pe care au avut-o entitățile astrale până la plecarea tuturor spiritelor sauriene de pe Pământ, deci până la finalul ciclului lor de întrupări pământene. Ajutorul era astfel semnificativ, întrucât acești saurieni creatori (chiar dacă foarte rudimentari) nu aveau o corporalitate asemănătoare celorlalți, nu aveau puteri de folosit prin agresivitate (gheare, colți, etc.) și nici abilități de fugă sau protecții în turmă. Tocmai de aceea și în mijlocul lor se întrupau mult mai mulți ajutători secundari, pentru a-i îndruma și ajuta direct din mjlocul lor, având și sarcini de a-i învăța să se protejeze, și sarcini de creație: dându-le astfel exemplu pentru ca saurienii să învețe să-și folosească astfel învățăturile.

Entitățile astrale au o corporalitate extrem de fin și precis acordată la percepțiile celor pe care ele le trebuie să- ajute – fie plante sau animale – astfel încât au permanent măsura trăirilor lor. Toate entitățile astrale cu evoluție avansată conlucrează între ele și toate împreună cu cele spirituale (care au vibrații foarte înalte, comparativ cu entitățile astrale) și cu cele eterice (care au vibrații mai joase, comparativ cu entitățile astrale) se află sub îndrumarea entităților dimensionale și entităților interdimensionale care îngrijesc mediile de întrupare pe toate stelele, planetele, planetoizii (sateliții) și biosistemele din galaxie. Schimburi de informații noi și foarte avansate, precum și de experiență de ajutător are loc tot timpul, pentru că vin pe planetă și în jurul ei (în sistemul planetar al Soarelui, din care face parte și Pământul) valuri de entități spirituale care aduc materii și energii așa cum am descris anterior, care la rândul lor intră și ele în întrupări ca entități astrale începând ciclul lor de întrupări pământene. Pentru a înțelege acest complex de informații și experiență, este bine să știm clar câte ceva despre entitățile astrale:

 – cele mai multe entități astrale se întrupează direct ca entități astrale, cu un destin unic astral în aceeași întrupare; au sarcini astrale de cercetare personală, în egală măsură cu sarcini de ajutor pentru diverși alți întrupați, astrali sau cu corp fizic. Sarcinile lor au o complexitate deosebită, cu o profundă subtilitate pentru toate formele de viață, de întrupare, în primul rând din plan local (adică în sistemul stelar din care face parte steaua locală – Soarele în cazul nostru) și de pe toate planetele pe care steaua le guvernează. În funcție de evoluția entității, ajutorul de acest fel, cu o complexitate mereu crescândă, se extinde apoi și în celelalte sisteme stelare din galaxie;

 – restul entităților astrale din mediul planetei sunt spirite întrupate de asemenea ca entități astrale, dar ele sunt rezultatul retragerii spiritului din întruparea cu corp fizic de manifestare, o retagere parțială din corpurile fizic și dublu eteric – proces pe care îl numim azi deces fizic. Unii scriitori numesc entitățile astrale de acest fel: entități astrale post-mortem, și este o exprimare corectă, pe care o vom folosi și noi în studiile despre entități astrale. Când sarcinile spiritelor care se desfășoară cu corp fizic sunt finalizate, cu ajutorul coordonatorilor de evoluție are loc desprinderea corpului astral de corpul dublu eteric, iar spiritul rămâne întrupat cu corporalitatea formată din corpul astral corp de manifestare curentă, ajutat de restul corpurilor aflate deasupra lui, cu vibrație din ce în ce mai înaltă: corpul mental, corpul cauzal și corpurile spirituale pe care spiritul le-a avut – în funcție de evoluția sa – înainte de decesul fizic.

Viețuitoarele până la mamifere (exclusiv mamiferele) au numai corpuri planetare, mamiferele (deci și oamenii) au în plus corpuri spirituale despre care mai știm acum câte ceva. Să reținem faptul că și saurienii au făcut parte dintre speciile care au corpuri spirituale, chiar dacă doar această mică parte dintre ei au fost mamifere cu adevărat – conform accepțiunilor noastre de azi.

Privitor la entitățile astrale este de reținut și faptul că din statutul de entitate astrală nu se mai desprinde la vreun moment dat ceva, vreun corp pentru a forma alt fel de entitate, cum ar fi entitate spirituală: entitățile spirituale, așa cum era și Olco, nu se mai modifică nimic în corporalitate, iar statutul de entitate spirituală nu-l va mai avea spiritul decât la finalul ciclului de întrupări pe planetă, când entitatea spirituală este pregătită să plece definitiv de pe planetă, din galaxie. Corporalitatea entităților astrale nu are funcționalitate decât în galaxia natală, în galaxia noastră – așa cum entitățile astrale din alte galaxii au corporalitatea funcțională numai în galaxiile lor natale: pe care nu le pot părăsi datorită protecțiilor energetice (pături energetice care învăluie galaxia), iar această structuralitate este neapărat necesară tuturor evoluanților planetari. Spiritele umane pot călători prin univers prin orientare proprie, iar corporalitatea lor își trage din cosmosul înconjurător fluxuri cu vibrație foarte înaltă de care spiritul are nevoie pentru a-și menține forțele de-a lungul călătoriei lor. Dar alți evoluanți, cei care nu au corpuri spirituale, nu pot face acest lucru și, dacă nu ar exista aceste protecții: planetare, stelare, galactice, ele s-ar pierde în cosmos fără să se poată orienta să ajungă înapoi, de unde au pornit, fiind obligate să iasă din destin prin nefuncționarea corpurilor lor. Deci să reținem că există astfel de protecții permanente, oriunde este nevoie, create de coordonatorii evoluțiilor din galaxie și nimeni nu se poate ”pierde” prin univers vreodată (așa cum mulți cred azi). Toate aceste structuri planetare intră în compunerea inițială a galaxiei și delimitează spațiile de trăire pentru spiritele întrupate, fie cu corp fizic de manifestare, fie cu corp astral sau eteric, în funcție de treptele de evoluție de care aparțin spiritele întrupate. Mai ales cele ce pot zbura, viețuitoare mărunte: viruși, bacterii, organisme pluricelulare, păsări sau unele mamifere, ele nu se pot deplasa dincolo de protecțiile energetice planetare sau, în cazul entităților astrale de tipul mamiferelor (cu corpuri spirituale pe lângă cele planetare) care nu pot rătăci dincolo de protecțiile stelare. Spiritele umane întrupate ca entități astrale, în funcție de evoluția lor, de experința lor, pot zbura dincolo de galaxie, dar ele sunt conștiente că corpurile lor planetare ar aduce fluxuri energetice străine de evoluanții de aici, ceea ce i-ar destabiliza și ar pierde puterea de a se menține în întrupare. Tocmai de aceea conștiința, alături de tensiuni energetice puternice, le avertizează să nu încerce să treacă dincolo de păturile energetice galactice.

Vom continua în articolul următor cu câteva date în plus despre entitățile astrale și sarcinile lor pe Pământ.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu