05b. Mai multe detalii despre entitățile astrale și sarcinile lor de ajutător

I. IDEI PRINCIPALE

1. Corporalitatea astrală a lui Eat permitea schimbarea formei proprii în funcție de sarcinile sale:

 – sub formă sferică (de bulă energetică), când se afla în deplasare rapidă sau în staționare fără activitate specifică;

 – în preajma viețuitoarelor pe care le ajuta, avea o formă obișnuită pentru cei ajutați: adică Eat are formă asemănătoare embrionilor puilor saurieni: asemănătoare cu o broască țestoasă fără carapace, de culoarea smaraldului cu inflexiuni aurii (provenite de la materiile și energiile aurii necesare celorlalte sarcini).

2. Alte sarcini ale lui Eat, înafară de cele legate de saurienii obișnuiți:

 – urmărirea activităților înaintașilor poporului saurian, în mijlocul cărora urma să se deruleze următoarea sa întrupare;

 – urmărirea fenomenologiei planetare, stelare și galactice, ritmurile variațiilor vibrației planetare;

 – urmărirea proceselor de creare a speciei umane; urmărirea manifestărilor de tip uman cu corpul mental, fizic și astral;

 – participă la procesele de amprentare a câmpurilor planetare cu vibrație înaltă specific-umană.

Toate vor fi necesare pentru activitățile de ajutător pentru grupurile spirituale care vor veni pe Pământ până la finalizarea sarcinilor proprii.

II. DETALII, DISCUȚII

Un alt aspect legat de înțelegerile noastre este acela al corporalității locale: entitățile astrale pământene sunt cele care au corporalitatea formată din materii și energii atrase exclusiv de planeta Pământ – nu orice fluxuri care circulă prin galaxie; tot așa și entitățile astrale saturniene, sau venusiene sau legate de orice altă planetă au corporalitatea formată din materiile și energiile planetei Saturn, sau Venus, sau ale oricărei alte planete. Dar și stelele au entități astrale, cu corporalitate care are corp de manifestare de asemenea astral: Soarele, Sirius, Vega, Lira alte stele din alte constelații din galaxie, care au sarcini legate de steaua lor și de toate formațiunile legate de aceasta – planete, planetoizi, biosistemele lor. Să reținem așadar că, având o asemenea corporalitate, sarcinile entităților astrale vin proporțional cu vibrațiile materiilor din propria lor corporalitate. La rândul lor, astfel de corpuri facilitează manifestări cu anumite raze proprii, seturi și subseturi de raze specifice vibrațiilor materiilor diferite, care atrag în continuare energii diferite (filamente-materii   și filamente-energii despre care am discutat în capitolul ”Energie fundamentală”): pentru hrănirea, energizarea corporalității care le atrag. Astfel fiecare monadă percepe lumea prin prisma altor raze, consolidând pe de o parte fiecare set de raze și fiecare subset de raze din radiația totală proprie, iar pe de altă parte îmbogățindu-și experiența cu tot felul de variante ale acelorași tipuri de evenimente și manifestări. Astfel experiența care se acumulează mereu va obișnui mai departe monada cu orice fel de întrupări, nu numai de pe aceeași planetă, ci și în orice medii de întrupare: planetare, stelare, galactice, întărind orientarea rapidă în diferite medii de trai și adaptarea rapidă a monadei, indiferent de condițiile în care își desfășoară sarcinile.

Așadar să reținem că entitățile astrale, în acest loc din univers, sunt:

 – entități astrale planetare, care fac parte din marea categorie de ajutători planetari: din care mai fac parte toate entitățile spirituale din galaxie (care ajută oriunde, deci orice planetă și pe toate la un loc), precum și entitățile eterice ale planetei (și ale stelei locale – Soarele în cazul nostru – și ale planetelor guvernate de steaua locală); să reținem că tot din această categorie, a ajutătorilor planetari, fac parte și întrupați cu corp fizic de manifestare de pe planetă care au experiență multă de manifestare cu sarcini pentru orice planetă și biosistemul ei;

 – entitățile astrale stelare care fac parte din marea categorie a ajutătorilor stelari, din care mai fac parte toate entitățile spirituale din galaxie, entitățile eterice ale stelei și planetelor guvernate de steaua locală; în plus sunt și ajutătorii galactici întrupați pe planete fizice (cu parte pământoasă, sau lichidă, sau gazoasă) cu corporalitate fizică, care au și sarcini speciale planetare, și stelare, și galactice; observăm că este o împletire de forțe uriașe care ajută practic toți evoluanții din galaxie;

 – entitățile astrale galactice: din marea categorie a ajutătorilor galactici, din care mai fac parte toate entitățile spirituale din galaxie, entitățile eterice ale oricărei planete și stele din galaxie și întrupați cu corp fizic de manifestare. În conformitate cu evoluțiile lor, ajutătorii galactici pot avea sarcini generale de ajutor pentru toate stelele, planetele, planetoizii și biosistemele lor, în plus ele participă la derularea sarcinilor galactice ale entităților foarte evoluate, pentru a-și forma și consolida experiența extinsă la întreaga galaxie.

Eat, la fel ca și Olco în întruparea sa anterioară este (și rămâne de-a lungul întregului său ciclu de întrupări pământene) un ajutător galactic, așadar – având și experiență multă într-un asemenea domeniu extrem de larg – are permanent sarcini generale la nivelele întregii galaxii, incluzând și sarcinile pentru planeta natală, Pământul, și oriunde unde se ivesc stări de necesitate, detectate de coordonatorii de evoluții sau de entitățile dimensionale și interdimensionale, participând alături de alții la astfel de lucrări, în grup sau derulând în mod individual diverse activități.

Entitățile astrale cu evoluții avansate – așa cum sunt spiritele umane și ajutătorii lor – au sarcini extrem de complexe față de ceea ce am crede noi azi, comparativ cu sarcini umane și încredințările noastre de azi. Oameni și entități astrale contribuie la toate tipurile de ajutor oferit tuturor viețuitoarelor planetare, în primul rând prin vibrațiile emise pe nivelele necesare viețuirii lor și înmulțirii speciilor planetare. Spre exemplu, în legătură și cu saurienii pe care Eat îi ajuta ca sarcină pământeană proprie de destin, deși era o mică parte a sarcinilor sale, avea o importanță deosebită pentru saurieni, pentru acele vremuri. Erau vremurile în care specia saurienilor își încheia ciclul lor de întrupări pământene, iar extincția lor, despre care vom discuta pe larg în studiile viitoare, se manifesta prin faptul că ouăle lor nu mai aveau energia necesară dezvoltării puilor și eclozării lor (ieșirea din ou). Neputința aceasta era conștientizată de perechile parentale, care simțeau tristețe până la disperare, de aceea ajutătorii de toate felurile, cu corp fizic sau entități astrale aveau sarcina de a echilibra vibrațiile grele care erau răspândite de ei, unele depresive, altele agresive – pentru a nu nfluența celelalte viețuitoare planetare, mai ales cele care aveau corpuri spirituale, corpuri care oferă multă sensibilitate viețuitoarelor.

Eat, ca entitate astrală, la fel ca și celelalte entități astrale, avea o corporalitate care permitea schimbarea formei de prezentare, în funcție de acțiunile pe care le derula:

 – în deplasare rapidă în mediile planetare și înafara planetei, sau fără să desfășoare activități speciale pe lângă alte viețuitoare cu corp fizic, entitățile astrale își restrâng corporalitatea la aspect de bulă, de diferite mărimi, în funcție de puterea de compactizare pe care o are spiritul; monadele evoluate au o putere mare de compactizare, o experiență pe măsură, și astfel strângerea, compactizarea de acest fel poate fi puternică;

 – în preajma viețuitoarelor planetare, entitățile astrale iau forme corporale obișnuite celor pe care îi ajută; pentru percepțiile animalelor, mai ales ale celor cu corpuri spirituale, aspectul lor este foarte important, mai ales că în unele perioade planetare viețuitoarele ajutate pot percepe entitățile astrale sau efectele acțiunilor lor asupra mediului înconjurător.

De aceea Eat prezintă în apropierea saurienilor aspectul general al embrionilor lor, al puilor din primele clipe ale eclozării lor: pentru noi este un aspect asemănător unei broaște țestoase fără carapace, de culoarea smaraldului cu unde aurii – ca urmare a materiilor și energiilor aurii necesare desfășurării celorlalte activități, sarcini în galaxie.

Dar Eat avea și sarcini de altă natură decât cele de a echilibra vibrațiile grele răspândite de durerea saurienilor, de a le ostoi durerea, iar aceste sarcini erau în strânsă legătură cu întruparea sa următoare, în mijlocul unei forme speciale de întrupare a unora dintre spiritele sauriene: în mijlocul înaintașilor poporului saurian. Vom discuta pe larg despre ei, dar pentru a înțelege în linii mari despre ce spirite era vorba, să reținem că fiecare popor de spirite are, special aleși de coordonatorii de evoluții, spirite înaintașe: adică spirite care au puteri energetice radiante puțin mai mari decât cele ale celorlalte spirite din popor. Ele înțeleg mai rapid învățăturile și le aplică mai precis în practica curentă, iar când toți frații lor vor derula învățăturile și aplicările lor, puțin mai lent după puterile lor, înaintașii vor fi ajutătorii lor, cu simțirile cele mai apropiate și bine-cunoscute de frații lor. Până la evoluțiile în care vor ajunge să-și conștientizeze ajutătorii de pretutindeni (entități astrale, eterice, dimensionale, interdimensionale) înaintașii își vor ajuta frații chiar în mijlocul vieții lor comune. Eat urma să se întrupeze în mijlocul înaintașilor saurienilor – sarcină necesară și lor, dar și ajutătorilor planetari care, la începutul vieților înalt creatoare, se întrupează în mijlocul unor evoluanți începători în ale creației materiale, așa cum erau atunci saurienii. De aceea acum Eat, după studii intense și profunde ca entitate spirituală, perioade lungi de timp stătea și în apropierea înaintașilor saurieni, la fel ca și alături de restul poporului lor. Ajutătorii care urmau să se întrupeze, la fel ca și Eat, în mica comunitate a înaintașilor saurieni – o societate deosebită pentru această parte specială a saurienilor – urmăreau derularea vieții lor și analizau cu toate conștiența și experiența lor toate cele observate, pentru a-i ajuta cât mai eficient, sporindu-și ei înșiși experiența de ajutători pe lângă un popor de acest fel.

Desigur, nu sunt numai sarcini legate de întrupările saurienilor, pentru că Eat și frații săi sunt ajutători planetari, iar sarcinile lor sunt pe măsura evoluției lor. Astfel de ajutători urmăresc toate procesele care se petrec la nivel planetar – la fel ca și absolut toate entitățile astrale din acele timpuri, perioada pe care o trăiau fiind ultima perioadă planetară în care încă se mai puteau crea specii planetare: pentru că procesele de creație a speciilor planetare nu se pot petrece decât în perioadele cu vibrație planetară foarte înaltă. Ceea ce era extrem de important pentru Eat era legat de realizarea speciei umane, despre care vom discuta pe larg în curând: perioada aceasta era perioada de fixare a speciei umane, concomitent cu crearea infrastructurii materiale ale viitoarelor așezări umane: construcțiile necesare derulării vieții oamenilor. La fel ca și orice altă specie de pe orice planetă cu parte fizică (pământoasă, sau lichidă, sau gazoasă), corporalitatea este creată de entitățile dimensionale în stratul lor natal – o dimensiune structurală paralelă cu Universul Fizic – iar entitățile dimensionale, întrupate cu această corporalitate creată de ele însele, vin în Universul Fizic, pe planeta care va deveni natală pentru noua specie: corporalitate care va fi preluată de spiritele pentru care se realizează corporalitatea. Urmează un proces îndelungat de adaptare a corporalității, de înlocuire treptată a filamentelor energo-materiale din care sunt create corpurile în stratul paralel, care au o vibrație foarte înaltă – cu filamente energo-materiale din atmosfera planetei locale. În cazul speciei umane, corporalitatea este specifică unor spirite avansate în evoluții, creatoare avansate aflate în curs de universalizare, care pot folosi trei corpuri de manifestare curentă:

 – corpul mental: când vibrația planetară este foarte înaltă și înaltă;

 – corpul fizic: când vibrația planetară este joasă și foarte joasă;

 – corpul astral pe parcursul fiecărei întrupări cu corp fizic de manifestare, indiferent de vibrația planetară: este un corp special, pentru odihna spiritului, dar în mod special pentru oameni el este și un corp pentru cercetare astrală proprie: când spunem că omul doarme, de fapt monada astfel întrupată se manifestă prin corpul astral, care se desprinde parțial de restul sistemului corporal de care aparține pentru odihnă (recuperarea vibrației pierdute în stare de trezie) și apoi pentru cercetare astrală extinsă pe această perioadă scurtă de timp; iar după finalizarea sarcinilor cu corpul fizic, când corpul dublu eteric și corpul fizic ies definitiv din sistemul corporal (proces numit deces: la fel este valabil pentru orice întrupat cu corp fizic), monada rămâne cu restul corpurilor cu vibrație superioară: de la corpul astral în sus, sub formă de entitate astrală, devenind la fel ca toate entitățile astrale care se întrupează direct cu sarcini totale astrale, continuând cercetările proprii începute în timpul vieții fizice.

Entitățile astrale din timpul pe care îl studiem acum – indiferent cum ajung astfel – urmăreau toate procesele de creare a speciei umane, pe care îl vom numi proces de transcendență interdimensioanlă: care înseamnă pe scurt procesul de trecere a corporalității de specie din spațiul de creație (un spațiu dimensional paralel cu universul nostru), în alt spațiu (universul nostru), de folosire a creației astfel realizată aici, în vibrații joase, de către un popor de spirite care nu are puterea de a-și crea corpurile de întrupare – dar le poate folosi pentru a învăța și consolida învățăturile proprii; iar entitățile dimensionale – care creează procesul de transcendență le vom numi entități transcedentale (pe scurt: transcedentali).

În această zonă a Universului Fizic, absolut toate speciile planetelor se creează în acest fel, prin transcendență interdimensională, întrucât monadele (chiar reunite în spirite și alte grupări de spirite) nu au puterea, nici priceperea de a-și crea singure corporalitatea – fie ea cu corp astral, sau cu corp fizic, sau cu corp eteric de manifestare, cu atât mai puțin cele cu corpuri spirituale de manifestare. În funcție de evoluția lor, entitățile astrale urmăresc acest proces – mult mai complex decât ceea ce am descris acum – pentru că:

 – spiritele rezidente (pe scurt: rezidenții) sunt în primul rând cele care vor folosi corporalitatea aceasta pentru prima oară în evoluțiile lor, la acest nivel de vibrație a universului, propriu Pământului, vor folosi și construcțiile pe care entitățile transcedentale le creează pentru rezidenți, când se vor întrupa. Și după ce se vor orienta în acest fel, rezidenții vor crea în continuare construcțiile lor, întrucât ei au experiență de creație, de folosire a radiației lor în diverse medii planetare – dar le este necesar să-și adapteze corporalitatea lor la realitățile acestei planete, acestui loc din univers, trăind și creând, ajutați de entitățile astrale: să se adapteze la vibrațiile generale planetare, la variațiile vibrațiilor în diferite momente planetare, la toată fenomenologia planetară care se modifică permanent în funcție de toate variațiile de vibrație.

Treptat vor veni și alte blocuri de grupuri de spirite pe Pământ, care pot folosi corporalitatea umană, iar rezidenții vor trăi și vor conlucra cu ei; dar când vibrația planetară va ajunge în perioada ei cu cea mai joasă frecvență, rezidenții vor ieși din întrupările cu corp fizic, vor rămâne ca entități astrale, făcând o mare pauză de întrupare cu corp fizic. Celelalte blocuri de spirite vor rămâne în corporalitate umană, având sarcini specifice vibrației foarte joase, sarcini care sunt total diferite de cele ale rezidenților.

De aceea Eat trebuia să cunoască îndeaproape toate cele specifice speciei umane, trebuia să cunoască absolut toate felurile de schimbări de medii folosite de către oameni și oglindirea lor în manifestări curente. Pentru că va fi permanent ajutător pentru oameni și pentru întreaga planetă, la fel și frații lui spirituali, vor sta mult timp pe Pământ și se vor manifesta în feluri diferite, în toate vremurile viitoare, pentru care vor avea nevoie de cunoașteri din toate punctele de vedere.

Pentru toate aceste vremuri erau necesare cercetări, orientări, adaptări; iar ajutătorii planetari vor fi ajutați la rândul lor, îndrumați, coordonați de entitățile dimensionale și entitățile interdimensionale, vor primi ajutor din partea entităților astrale și entităților eterice, conlucrând cu ele în toate timpurile, în toate felurile.

Să ne oprim deocamdată aici, iar în studiile viitoare vom dezvolta aceste idei pentru ca toate să fie bine înțelese.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu