SPIRITE REZIDENTE

« Back to Glossary Index

Spiritele rezidente (pe scurt: rezidenți) evoluează pentru prima dată pe o planetă, aflată la un anumit nivel de vibrație care se armonizează cu dezvoltarea vibrațională a spiritelor rezidente, într-un ciclu lung, complet de întrupări, cu sarcini complexe privind adaptarea tuturor cunoașterilor lor, treptat, la realitățile planetei pe care evoluează, precum și cu scurte perioade de trăire pregătitoare pentru evoluțiile lor pe planeta următoare de rezidență.

Ele nu sunt complet necunoscătoare ale evoluțiilor pe planeta lor de rezidență, întrucât prin evoluțiile pe ultima lor planetă au avut puncte pregătitoare pentru evoluțiile lor următoare: aceste puncte pregătitoare sunt evoluții preliminare la următoarul nivel de vibrație planetară, în mijlocul unor spirite mult mai evoluate, dar sunt de scurtă durată (una sau două întrupări de acest fel, preliminare) și fără sarcini înafara orientărilor și adaptărilor la mediul planetar și social în cadrul speciei. Ciclul complet de întrupări înseamnă, în cazul spiritelor de felul celor întrupate în specia umană (adică spirite creatoare avansate, aflate în curs de universalizare) cel puțin 50-100 de întrupări care acoperă toate cunoașterile lor aplicabile în această subzonă a universului, la un nivel apropiat de vibrație planetară.

Așadar, rezidenții învaţă să-şi adapteze toată cunoaşterea anterioară la noile condiţii planetare locale, iar apoi, sprijinindu-se pe manifestările lor astfel consolidate, vor învăţa elemente noi de evoluţie, specifice locului nou în care se află. Astfel ele fac înaintarea lor mereu progresivă, de la un anumit nivel de vibrație – la un nivel mereu superior de vibrație planetară – învăţând şi consolidând cunoaşterile lor de la ultimul nivel de vibrație, adaptându-le la condițiile mediului nou, dar folosind întreaga experienţă acumulată anterior, nu numai de pe ultima planetă de rezidență. În acest fel, ele îşi pot conștientiza şi înţelege propriile puteri spirituale, aflate în permanentă creştere, şi învaţă să le folosească în moduri de complexitate treptat sporită, adaptându-le mereu la întreaga lor cunoaştere anterioară.

Spiritele rezidente sunt ajutate în evoluțiile lor de grupuri mari de alte spirite, aflate însă în evoluții foarte avansate față de ele. Să reținem faptul că fiecare specie planetară cuprinde spirite întrupate care au două feluri distincte de evoluție: spirite rezidente și spirite ajutătoare ale celor rezidente.

Pentru înţelegerea completă a noţiunii de rezident este necesar mai întâi să înţelegem complexul spiritual format din rezidenţi şi ajutători.

Pentru ca spiritele să învețe să se manifeste, să aplice învățăturile lor și să-și consolideze aplicarea învățăturilor, ele sunt ajutate de evoluanți mai vechi, ajutători spirituali care au mai multă experiență; și de manifestare personală, și de moduri de ajutor oferit altor monade care au intrat ulterior în evoluții, în valuri, urmând și ele aceleași feluri de evoluții.

Astfel în evoluții pe o planetă, în cadrul fiecărei specii planetare – dar și în cadrul întregului biosistem planetar, evoluează spirite rezidente și spirite ajutătoare. Să nu uităm că spiritele sunt grupuri de monade, dar în evoluțiile avansate spiritele se desfac și monadele care au crescut mult evoluează independent, având și experiență uriașă de manifestare în diverse spații ale Centrului de evoluție. Astfel încât ajutătorii spiritelor rezidente sunt și spirite ajutătoare, și monade independente ajutătoare întrupate în mijlocul rezidenților, care îndrumă, ajută și coordonează toate spiritele aflate în evoluții pe planeta locală. Spiritele ajutate astfel urmăresc și cele mai noi învățături de manifestare proprie, și de consolidare a manifestărilor lor mai vechi, dar în același timp învață treptat să devină și ajutători, la fel cum au învățat și ajutătorii lor, și ei la rândul lor primind învățături în același fel.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare