14. Trecerea de la evoluții filamentare la evoluții spirituale

Am văzut că evoluțiile filamentare au rolul de a oferi posibilitatea de creștere a monadelor într-un mediu protejat, precum și posibilitatea monadelor care au finalizat evoluțiile filamentare de a crește protejat în continuare, dar învățând să se manifeste, prin energia pe care o expulzează din interiorul ei însăși prin respirație, prin intermediul unei corporalități realizate din filamente-materii, energizate și de filamente-energii …

Mai mult

13. Particularități ale finalizărilor subtreptelor și treptelor de evoluție ale monadelor

Asemenea particularități de finalizare a tuturor treptelor și subtreptelor de evoluție nu sunt proprii numai trecerii de la evoluțiile filamentare la evoluțiile spirituale, pentru că monadele sunt foarte mici și au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi. Asemenea particularități sunt proprii tuturor încheierilor de etape și de subetape de-a lungul tuturor treptelor și subtreptelor de evoluție ale monadelor …

Mai mult

12. La finalul evoluțiilor filamentare

Acum știm că evoluțiile filamentare nu sunt evoluții prin învățături de manifestare, ci sunt creșteri la punct fix fără manifestări ale monadelor încă foarte mici, prea mici încă pentru a se putea manifesta prin intermediul unei corporalități, fie ea cât de mică. În acest stadiu, chiar dacă s-ar reuni mai multe monade pentru a forma un spirit tot nu s-ar putea ajunge să se susțină o corporalitate oricât de mică….

Mai mult

11. Noțiuni introductive privind variația vibrației medii planetare

În acest capitol discutăm despre vibrația filamentelor energetice și efectele variației vibrației lor la nivel zonal (în toată zona I a Universului Fizic) precum și la nivel local, planetar, iar în studiile viitoare vom urmări și variația vibrației monadelor – pe care o numim evoluție. Vibrația medie planetară este legată de variația energiei filamentelor energetice circulante în spațiile universului, din care se formează, și cu care se întrețin toate corporalitățile de întrupare din univers, însă cu specificul fiecărei zone a universului. …

Mai mult

10. Despre amprentările din mediul nostru de trai

Amprentele sunt formațiuni mărunte din mediul energetic al lumii în care trăim, formate sub presiunea radiațiilor întrupaților sau creațiilor lor, care compactizează energia fundamentală și filamentele circulante în mediile locale. Rădăcina lor o găsim în micile compactizări ale energiei fundamentale sub presiunea radiațiilor din mediul energetic fundamental dinafara Centrului de evoluție ……

Mai mult

09. Necesități și mecanisme pentru evitarea transferului de filamente energetice între zonele și subzonele universului

Să detaliem acest aspect în studiul filamentelor energo-materiale, despre care am discutat pe scurt în studiul anterior: cel legat de evitarea transferului filamentelor de la o zonă la alta, de la o subzonă la alta, cu ocazia circulației grupurilor de spirite între subzone și zone. Știm bine acum că nu este permisă circulația filamentelor de la o subzonă sau zonă la alta …

Mai mult

08. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a III-a a Universului Fizic

În zona a III-a a universului, zona galaxiilor cu întrupare simultană a tuturor spiritelor dintr-o galaxie, sunt răspândite ambele feluri de sisteme de intrare/ieșire a fluxurilor de filamente energetice: bariere energetice inter-zonale și stații individuale monobloc, pentru o trecere lină a spiritelor de la evoluțiile anterioare la cele curente. …

Mai mult

07. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a II-a a Universului Fizic

În zona a II-a a universului, cu galaxii foarte dese și densitate crescută a materiilor în corporalitatea spiritelor care evoluează aici, fluxurile de filamente circulă prin forța de atracție a macro- și micro-structurilor corporale, neavând nevoie de structuri speciale de ajutor, cum sunt în zona I. Doar în prima parte a zonei mai există bariere energetice și corzi energetice, pentru ca întrupații să se adapteze treptat la noile condiții zonale…..

Mai mult

06. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona I a Universului Fizic

În zona I a universului, circulația filamentelor se desfășoară cu ajutorul macrostructurilor universice, create de coordonatorii de evoluții din energie fundamentală puternic compactizată: bariere energetice interzonale și intersubzonale, precum și corzi energetice universice ancorate între barierele cu vibrații înalte și barierele cu vibrații joase ale subzonei. …….

Mai mult

05. Alte aspecte ale creșterilor monadelor în filamentele energetice

În zona I a Universului Fizic, circulațiile fluxurilor de filamente se derulează cu ajutorul marilor structuri energetice universice: bariere energetice interzonale și intersubzonale și corzi energetice universice. Indiferent cum este de lung sau scurt drumul fluxurilor prin subzone, monadele din interior trebuie să ajungă în același timp la mărimi asemănătoare pentru a trece de la o treaptă la alta. …

Mai mult