09. Necesități și mecanisme pentru evitarea transferului de filamente energetice între zonele și subzonele universului

I. IDEI PRINCIPALE

1. Necesități pentru asemenea schimburi apar permanent în circulațiile progresive și regresive ale spiritelor.

2. Spiritele călătoare sunt purtătoare de amprente și fluxuri preluate din locurile în care au trăit și prin care au trecut în călătoriile lor: toate sunt parte importantă din câmpurile corpurilor din sistemele lor corporale de întrupare, necesare pentru hrănirea corpurilor și adaptarea mai rapidă a spiritelor în locurile în care trăiesc, călătoresc.

3. Schimbarea fluxurilor din câmpurile corpurilor călătorilor se realizează în structurile barierelor energetice interzonale și intersubzonale:

 – structuri care atrag toate fluxurile și amprentele din raza radiațiilor călătorilor;

 – structuri care permit imediat reformarea câmpurilor cu filamente care au vibrațiile corespunzătoare subzonei/zonei în care va trece călătorul.

II. DETALII, DISCUȚII

Să detaliem acest aspect în studiul filamentelor energo-materiale, despre care am discutat pe scurt în studiul anterior: cel legat de evitarea transferului filamentelor de la o zonă la alta, de la o subzonă la alta, cu ocazia circulației grupurilor de spirite între subzone și zone. Știm bine acum că nu este permisă circulația filamentelor de la o subzonă sau zonă la alta – dar nici nu poate fi întreruptă circulația grupurilor de spirite de la o subzonă la alta, fiind cruciale astfel de călătorii în evoluțiile spirituale. Circulațiile spiritelor între zone și subzone au loc și în sens pregresiv, și în sens regresiv din punctul de vedere al vibrației medii locale (zonale, subzonale, galactice, stelare, planetare), adică:

 – progresiv: de la un loc cu o anumită vibrație – la altul cu vibrație mai înaltă, prin care se realizează un pas de înaintare spre o evoluție superioară, cu manifestări superioare – dar care pot fi și doar superioare prin consolidarea și perfecționarea experienței proprii fiecărui spirit în vibrații mai înalte, prilej cu care adaptarea manifestărilor la astfel de condiții de trai este o cale de progres în evoluție;

 – regresiv: de la un loc cu o vibrație înaltă, acolo unde spiritele au ajuns în evoluțiile lor progresive, într-un loc cu vibrații mai joase și foarte joase, în locuri prin care ele au evoluat anterior și cunosc în linii foarte mari manifestările specifice acelor locuri; se bazează pe obișnuințele spiritelor de a-și consolida și perfecționa experiența proprie în direcții deja cunoscute, dar cu specificul îmbunătățirii manifestărilor în vibrații mai joase, acolo unde experiența în timpul evoluțiilor progresive nu era foarte avansată, deci și manifestările nu puteau avea o linie înălțată spiritual din orice punct de vedere. Dar spiritele învață și consolidează trăiri în condițiile care acum li se par grele: fiind dezobișnuite să trăiască în vibrații joase și în trăiri în aglomerații, după ce în evoluțiile progresive s-au dezobișnuit de trăiri în turme, în grupuri, și s-au obișnuit să lucreze individual, concentrate pe lucrările proprii, ajutate doar de entitățile personale ajutătoare avansate în evoluții. Prin astfel de evoluții, ele învață din nou să revină la trăiri în grupuri din ce în ce mai mari, iar în acest fel se pregătesc pentru a fi ajutători ai generațiilor mai noi de monade care intră la întrupare, care trăiesc în astfel de condiții. Dar asemenea evoluții schimbă fundamental – deși treptat – modul de manifestare a spiritelor, de la concurențial la conlucrativ, ceea ce va forma o bază puternică pentru evoluțiile spirituale următoare. Vibrații, corporalități, moduri de lucru, experiențe noi – toate îmbogățesc memoriile monadelor și toate vor fi necesare în continuare evoluțiilor lor.

Toate călătoriile, indiferent de felul lor, se desfășoară trecând de la o subzonă la alta, de la o zonă la alta, iar călătorii poartă cu ei câmpurile protectoare și hrănitoare ale ale corpurilor lor. Simpla trecere de la o vibrație la alta nu înlătură nici amprentele lăsate în câmpurile lor, nici nu schimbă automat fluxurile de filamente atrase și purtate de spirite. Amprentele din câmpuri sunt foarte folositoare spiritelor, ajutându-le să se adapteze mai repede și nu sunt împrăștiate în mod obișnuit decât într-o foarte mică măsură și pe termen scurt de timp, când încărcările câmpurilor se eliberează în vitezele de deplasare, pentru a se reface la loc în scurt timp, sau prin împingerea din interior a fluxurilor care circulă prin corpuri spre exterior, antrenând părticele de amprente în exteriorul corpurilor și câmpurilor lor. Hrănirea corpurilor cu fluxuri din câmpuri nu schimbă substanțial lucrurile, căci imediat corpurile atrag alte fluxuri din mediile de deplasare, de aceea este necesară realizarea unor strategii de alt fel, pe care coordonatorii de evoluții le rezolvă prin intermediul macrostructurilor universice.

Barierele energetice inter-subzonale, printre alte funcțiuni ale lor, au rolul să preia toate filamentele din câmpurile corpurilor călătorilor, să le preia și să le schimbe cu fluxuri de filamente necesare corpurilor pentru trăirea în următoarea subzonă (sau zonă, după caz). Se păstrează, bineînțeles, proporționalitatea dintre fluxurile vechi și cele noi – dar schimbările au loc cu ceva care este specific noii subzone care urmează în călătoria spiritelor. Având în vedere că spiritele sunt evoluate, sunt conștiente și cunosc bine cele specifice tuturor locurilor de străbătut în călătoria lor, noile filamente nu aduc schimbări substanțiale în procesele trăirilor lor curente, le ajută în același timp să se adapteze la locurile prin care vor trece.

Schimbul acesta se realizează nu neapărat – să reținem – pentru curățirea câmpurilor, îndepărtarea fluxurilor cu vibrație joasă, nu se pune problema în acest fel, ci doar să nu se ducă fluxuri dintr-o zonă/subzonă în alta, fluxuri care ar putea să influențeze biosistemele planetelor din subzonă, indiferent dacă trecerea se face de la un nivel de vibrație mai înalt la un nivel mai jos sau invers. Pentru că niște fluxuri cu vibrație înaltă pot să impulsioneze la niște manifestări necunoscute sau încă puțin cunoscute întrupaților și astfel pot deveni dezorientante. Ele sunt de asemenea purtătoare de amprente: amprentele pot fi tot filamente, mai mici decât filamentul principal, purtător de amprente, dar pot fi și acumulări de energie fundamentală compactizată, inerente în trăirile și activitățile întrupaților. Radiațiile sunt cele care compactizează – dar nu energia din ele însele, din radiații, care se împrăștie la cu puterea lor proprie, ci energia fundamentală liberă din mediul de trai, care este împinsă cu putere de radiațiile spiritelor întrupate și astfel compactizată. Este o putere rezultată nu numai din mânie, furie, frică, ci și din bucurii foarte puternice, exacerbate (momente de fericire intensă, la fel ca și satisfacții din răzbunări, alte satisfacții vicioase). Bucuriile sunt bune, sunt departe de a fi rele, dar există și mecanisme care ne îndrumă astfel să fim echilibrați în toate trăirile noastre, pentru a ne păstra mereu energia la cote echilibrate. De asemenea există mecanisme prin care emoțiile noastre echilibrate determină o dezamprentare echilibrată – pentru că amprentarea este bună, ne ajută să ne adaptăm mai rapid la mediul în care trăim. Nu vorbim despre o curățenie totală în viața noastră curentă, ea nu ar fi benefică pentru că suntem impulsionați să ne orientăm și să facem ce știm noi mai bine, fiecare spirit lucrează mereu în felul propriu la remodelarea comportamentelor rezultate în urma influențelor din mediul natural și social în care trăiește. Asemenea amprente și fluxuri din câmpuri pot conduce la impulsuri necunoscute de viețuitoarele din biosistemele planetare, și noi știm bine că orice lucru necunoscut, chiar dacă este bun pentru noi, conduce la declanșări de frică, de panică, neînțelegeri, dezorientări.

De aceea este necesar cu adevărat să se facă acest schimb: așadar este vorba despre atragerea filamentelor din câmpurile corpurilor călătorilor, de către structurile interioare ale barierelor energetice interzonale, și tot în structurile interioare ale barierelor, călătorii trec prin fluxurile noi ale locului în care vor trece (o altă subzonă, zonă). În acest fel, câmpurile corpurilor se refac instantaneu, prin puterea de atracție a corpurilor speciale de călătorie (corpurile spirituale) care au o putere de atracție deosebit de mare, având o vibrație deosebit de înaltă.

În acest fel filamentele nu trec dintr-o subzonă în alta – cu atât mai puțin nu vor trece dintr-o zonă în alta.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu