10. Despre amprentările din mediul nostru de trai

I. IDEI PRINCIPALE

1. Amprentele sunt formațiuni mărunte din mediul energetic al lumii în care trăim, formate sub presiunea radiațiilor întrupaților sau creațiilor lor, care compactizează energia fundamentală și filamentele circulante în mediile locale.

2. Rădăcina lor o găsim în micile compactizări ale energiei fundamentale sub presiunea radiațiilor din mediul energetic fundamental dinafara Centrului de evoluție, care sunt atrase în ritmul respirației monadelor și sunt compactizate astfel, odată cu energia respirată, pe celulele energetice fundamentale ale monadei.

3. Amprente de orice fel le regăsim astfel:

 – în energia fundamentală care se depune în foițe subțiri pe celulele energetice fundamentale ale monadelor, sub influența radiațiilor provenite din mediul lor de întrupare;

 – pe filamentele enorgo-materiale circulante în mediile universice;

 – în sistemele corporale de întrupare – dar nu pe corpurile care sunt în permanentă mișcare, ci în câmpurile de filamente atrase de corpuri în jurul lor, din care fiecare corp se hrănește, primind odată cu energia lor și amprentele depuse pe ele;

 – pe diferite creații ale spiritelor aflate în evoluții avansate, care folosesc amprentările pentru desfășurarea evoluțiilor, dar care în anumite situații își creează și strategii pentru o creație cât mai puțin influențată de formarea amprentelor.

4. Radiația monadelor întrupate se influențează cu vibrațiile filamentelor circulante în câmpuri și în interiorul corpurilor, precum și cu vibrația manifestărilor monadei sub influența radiațiilor din jur; vibrațiile mediului și al manifestărilor se transmit astfel monadei prin radiația sa și se imprimă permanent pe celulele energetice fundamentale: unde rămân conservate între foițele energetice care formează creșterile monadei.

II. DETALII, DISCUȚII

Și pentru că am discutat în studiul anterior despre amprente, să deschidem o discuție despre ele, discuție care va continua sub diferite forme în multe dintre studiile următoare.

Amprentele, așa cum le cunoaștem noi, în mediul nostru de trai, sunt formațiuni mărunte care apar sub presiunea radiațiilor întrupaților, care compactizează și energia fundamentală din mediul energetic local, dar și filamente energetice circulante în mediile de întrupare.

Dar asemenea amprente au o rădăcină extrem de profundă: energia fundamentală care intră în interiorul monadelor prin respirația lor este influențată de vibrațiile din mediul de trai, la începuturile existențiale ale monadelor, chiar înafara Centrului de evoluție, și astfel cuprinde și mici compactizări formate sub presiunea vibrațiilor din mediul în care circulă monadele. Energia se depune sub formă de foițe subțiri pe celulele energetice fundamentale ale monadelor și astfel ele sunt păstrate sub forma lor integrală, fără să se degradeze vreodată în eternitatea vieții monadelor. Mai departe, vibrațiile din acest mediu primordial influențează chiar energiile interioare ale monadelor, chiar dacă ele sunt extrem de slabe, dar formează o obișnuire a monadelor cu existența vibrațiilor și a amprentelor care se încarcă în celulele lor fundamentale.

Este astfel un proces specific energiei fundamentale influențată permanent de vibrațiile din mediile sale, indiferent de locuri – înafara sau înăuntrul Centrelor de evoluție. De aceea orice vibrație va influența interiorul monadelor, transmisă din mediul existențial și din mediul de întrupare în universurile materiale: pentru că din lăcașul ei protectiv din Universul Spiritual Primar nu primește nimic, fiind bine protejate permanent de influențe reciproce. Dar în lungul radiației energetice, canalizată în universul material de întrupare, se transmit vibrații din mediul de trai, emise de absolut toți întrupații – de la stele și planete la biosistemele lor, influențând în egală măsură și corpurile întrupaților, și filamentele circulante în mediile planetare, și fondul energetic fundamental al locului:

 – în energia fundamentală a locului planetar se formează mici compactizări ale ei însăși, cu densități mai mari sau mai mici, în funcție de intensitatea vibrațiilor provenite și din trăirile biosistemului înconjurător, și din reacțiile întrupaților la vibrațiile din jur, și din evenimentele cosmice care împrăștie vibrații – ale stelelor, planetelor din galaxie și galaxiile mai apropiate sau mai îndepărtate. Cele care au densitatea mai slabă se vor împrăștia sub puterea altora mai puternice, cele cu densitatea compactizării mai mare pot rămâne mult timp în energia fundamentală locală, ceea ce conduce în timp la influențarea biosistemului, a manifestărilor lor: ele sunt foarte bune pentru viețuitoare, amintindu-le permanent ce au de făcut (să se hrănească, să se deplasaze, să se înmulțească, etc.) și astfel învață și își consolidează manifestările cunoscute de ele;

 – sub influența radiațiilor întrupaților, se compactizează și fluxuri energo-materiale care circulă în mediul local, în energia fundamentală a locului. Compactizările filamentelor-energii sunt de durată extrem de scurtă, ele neavând puterea să se mențină legate între ele. Compactizările filamentelor-materii pot ține mult timp, având putere energetică mărită și pot să stea fixate pe diverse creații ale evoluanților avansați, pe corpuri din biosistem (copaci, vegetație fixă), dar mai ales pe structurile planetare (pământuri, stânci, etc.). Direct pe corpurile întrupaților nu pot rezista mult timp datorită mișcărilor permanente a suprafețelor corpurilor, sub forța respirației corporale și a schimburilor permanente de fluxuri între corpuri și exterior. Dar ele rămân o vreme în câmpurile de filamente care înconjoară orice corp din sistemele corporale de întrupare și influențează cu vibrația lor radiația întrupatului, care reacționează în funcție de vibrațiile primite până când învață să nu mai acționeze spontan în funcție de astfel de influențe, ci să se orienteze în acțiuni în funcție de conștiința sa, de experiența sa totală.

Așadar, amprentele sunt efecte ale răspândirii radiațiilor în orice mediu: în energia fundamentală, pe filamentele energetice circulante în spațiile planetare, în câmpurile corpurilor noastre de întrupare: aduse de filamentele atrase de corpuri și îmbogățite prin vibrațiile din mediile prin care circulă – până la planetă, din mediul planetar și propriile radiații ale purtătorului de corpuri și câmpuri, din simțirile și manifestările proprii, conform evoluției proprii sale.

Să detaliem câteva aspecte, ca să fim siguri că am înțeles acest proces extrem de important pentru noi, pentru manifestările noastre.

În respirația lor, încă dinafara Centrului de evoluție, monadele respiră trăgând energie fundamentală din mediul exterior, care se depune în foițe subțiri și mici pe suprafața celulelor energetice fundamentale ale monadelor. În același timp aceste energii inspirate poartă cu ele mici, ușoare compactizări formate sub puterea vibrațiilor existente în mediul energetic fundamental, liber: ca părticele mici circulante odată cu alte mici formațiuni care sunt atrase în ritmul respirației moanadelor: celule foarte mici, ațe (fire) foarte mici și subțiri de energie; ele intră odată cu energia fundamentală până în profunzimea fiecărei monade, se opresc în păturile de energie compactizată care protejează monada, iar cele mai fine pot pătrunde în, și prin păturile care înconjoară celulele fundamentale, întărindu-le, dar și depunându-se pe celulele monadei.

Tot în acest fel, când ajung într-un Centru de evoluție, în stadiul mai avansat de monade întrupate, ele se confruntă cu un alt tip de amprentare în universurile materiale, dar care este pe același principiu ca și amprentele energetice dinafara Centrului de evoluție. Sunt amprente care se formează din filamentele scurte, energetice și materiale, care se pot atașa temporar câmpurilor corpurilor întrupaților. Cele foarte scurte, fine, se pot depune chiar pe filamentele materiale foarte lungi: de regulă ele se desprind, nu rămân atașate decât foarte scurt timp, dar este un timp suficient ca vibrațiile lor să influențeze radiația întrupatului, și aceste vibrații se transmit înapoi pe firul radiației spre monadă, amprentând celulele ei fundamentale.

În mediul general de întrupare, la rândul ei energia fundamentală a spațiului, a planetei, se amprentează prin compactizări sub presiunea vibrațiilor din jur. Mare parte din ele, cele foarte slabe, se disipează sub puterea altor vibrații, dar cele mai puternice rămân pe termen foarte lung, influențând spiritele întrupate, determinându-le manifestările conform experienței: acumulată prin învățături, dar și îmbogățită prin influențele din mediul de trai. Vibrațiile amprentelor din energia locală se transmit și ele prin radiații către celulele fundamentale ale monadelor, dar întrupații le conștientizează mult mai târziu în evoluțiile lor. Totuși ele acționează pemanent asupra monadelor și atunci când se confruntă cu situații de aceeași vibrație cu cele înregistrate ca memorii proprii (deci indiferent de unde provin) monadele întrupate astfel le folosesc în manifestările lor ca și cum ar fi propriile lor învățături. Destul de târziu încep să discearnă ce se potrivește cu învățăturile proprii și să se manifeste după standardele lor proprii, corespunzător evoluției proprii. Vor învăța să se corecteze și să le conștientizeze influențele înainte de a se manifesta oricum în mediul lor de întrupare.

Toate formațiunile din spații – de la energia fundamentală la micro-, și macro-structuri, emit vibrații care se transmit spre interiorul monadelor, influențând astfel energia celulelor fundamentale, formând un ”film” cu vibrațiile provenite din mediul de întrupare. Dar să reținem că din mediul profund de trăire al monadelor, adică din lăcașul monadei din Universul Spiritual Primar, ele nu mai primesc amprente din mediul energetic înconjurător întrucât lăcașul (celula, capsula) de protecție și hrană nu permite transmiterea de radiații, vibrații între monade, deci nici nu au cum să se formeze amprente în acest mediu protector: nici dinafară spre interior, nici dinăuntru spre înafară, din simțirile proprii ale monadei. Totul se petrece până la urmă doar între monadă și mediul de întrupare, deci de acolo primește monada vibrații care îi influențează celulele fundamentale și formează mici amprente pe straturile de energie care se depun pe celulele energetice fundamentale – așa cum știm acum.

Aceste amprente așadar se formează direct în monade doar la începutul existenței lor înafara Centrului de evoluție, în energia fundamentală dinafara Centrului. După intrarea monadelor într-un Centru de evoluție, există o perioadă în care nu se mai formează amprente puternice: în creșterile filamentare, despre care am discutat la începutul acestui capitol: întrucât nu sunt niciun fel de evenimente în interiorul filamentelor, căci indiferent de mișcările și simțirile lor, densitatea energiei din jurul lor apropiat nu permite nici deplasarea lor în filament, nici împrăștierea vibrațiilor micilor monade. Totuși monadele vor păstra în memoriile lor amprentele din fazele incipiente ale existenței lor anterioare, dinafara Centrului, pe care le vor folosi mai târziu în evoluțiile lor: în acest fel, când vor intra în evoluții prin întrupare, ele vor începe să recunoască existența a ”ceva” în preajma lor. Această formare foarte vagă de memorii, dinafara Centrului de evoluție de care nu este încă conștientă, va deveni baza de memorie a monadelor și astfel baza de experiență: la început doar de simțire, ulterior în evoluții și de manifestare.

Să reținem astfel că amprentarea din mediul de trai are loc permanent, în ritm continuu, provenind:

 – de la energia fundamentală a spațiilor de evoluție, care se amprentează sub puterea vibrațiilor emise de structuri și evenimente;

 – de la amprente materiale și energetice care se atașează și se compactizează pe filamentele mai lungi (de bază), și vibrațiile bazei se împletesc cu vibrațiile amprentelor, creând chiar și pentru o clipă o vibrație deosebită, care se transmite monadelor: când la începuturile evoluțiilor câteva monade sunt reunite formând un spirit care se manifestă printr-un singur sistem corporal, vibrațiile se transmit de la unicul corp către întreg spiritul, la fel ca și vibrațiile rezultate din manifestările prin acest unic sistem corporal. Se imprimă astfel și se formează memorii de același fel pentru toate monadele din spirit, care vor fi de un real folos evoluanților pe parcursul evoluțiiilor lor.

Când evoluțiile conduc la trăiri individuale ale fiecărei monade, chiar dacă spiritul rămâne în continuare formațiune în Universul Spiritual Primar până la finalul evoluțiilor primare, amprentele din mediul de trai al fiecărei monade întrupate individual se imprimă așadar individual, iar vibrațiile se transmit, prin canalele de întrupare, nu numai către toate monadele din spirit, dar și din toate grupările de spirite: popor de spirite, diverse grupări ale popoarelor de spirite, și se imprimă în continuare ca o experiență comună. Ulterior, în evoluțiile secundare, când monadele se întrupează numai individual, după dezmembrarea spiritelor, fiecare monadă continuă evoluțiile în mod exclusiv individual: își studiază memoriile și conștientizează acele evenimente înregistrate în memorii care nu au fost trăite efectiv, pe cont propriu, ci doar s-au înregistrat (ca un film), fiind și foarte slabe, neconsolidate prin manifestare proprie. Monada caută mai departe conjuncturi de întrupare, de trăiri asemănătoare necesare astfel pentru ea însăși – evenimente foarte apropiate sau asemănătoare, sau de aceeași natură, pentru a-și forma experiențe proprii de acel fel. Colaborează cu foștii frați de spirit care au trăit pe viu asemenea experiențe și astfel își întăresc cu toții experiența, o înbogățesc și o consolidează pe măsura trăirilor lor.

Așadar să reținem faptul că amprentele de pe filamente le schimbă acestora vibrația, de aceea este nevoie de tot felul de mecanisme de dezamprentare în corporalitatea noastră, care le mai eliberează, redându-le puterea energetică radiantă proprie. Există mecanisme de acest fel prin care stelele și planetele atrag și dezamprentează filamentele din fluxurile pe care le atrag. Acestea intră în nucleele galaxiilor și circulă prin corzile galactice către toate stelele și planetele din galaxie, iar prin canalele de împământare ale sistemelor noastre corporale corpurile noastre pot prelua filamente dezamprentate, care ne vor determina să acționăm fără influențele exterioare, să acționăm astfel conform experienței noastre pure consolidându-le astfel și în consecință să ne cunoaștem puterile, priceperile în orice moment al evoluțiilor noastre.

Să reținem și faptul că amprentarea este însă în același timp și o formă de îmbogățire cu informații utile din mediile prin care circulă fluxurile energo-materiale, prin care evoluanții avansați pot ști din timp cum variază vibrația medie zonală care informează despre schimbări. Și astfel evolanții avansați, creatorii avansați aflați în curs de universalizare, pot să se pregătească din timp pentru schimbările care se apropie treptat.

În același timp este și o formă extrem de utilă de cunoaștere a istoricului unei planete, imprimat în acest fel în energia fundamentală a câmpurilor planetare, pe care evoluanții avansați le pot citi imediat ce sosesc în mediul unei galaxii, unui sistem stelar și planetelor lui. Indiferent dacă grupurile de spirite călătoare sunt în trecere sau vin la întrupare pe o planetă, prima informare este citirea acestor amprente din mediile galaxiei și ale componentelor sale, pe care le vor folosi de-a lungul întrupărilor lor locale sau în alte părți. Iar traseele călătoriilor întrupaților sunt hotărâte astfel încât să se culeagă un volum informațional cât mai bogat, pentru ca în viitor distribuțiile cosmice să fie recunoscute imediat și astfel să fie cunoscute și radiațiile lor care amprentează toate mediile pe care acestea le străbat.

Totuși amprentele locale pentru omul creator mental, cu percepții extrem de sensibile, nu sunt dorite în orice situații, creațiile omului mental sunt extrem de complexe în micro-structurile ei, iar creatorul urmărește și acest punct de vedere – pe lângă multe altele care formează funcțiunile creației sale. În special casa creatorului mental, care este o creație extrem de complexă (chiar dacă ea pare extrem de simplă la prima vedere și austeră privind bunurile personale ale creatorului), poate fi influențată de un volum impresionant de amprente din mediul biologic de trai. De aceea structurile exterioare ale pereților casei vor imita perfect funcțiunile corpurilor fluidice umane: care sunt în permanentă mișcare prin respirație și mai ales și prin circulațiile fluxurilor energo-materiale, de la atragerea lor în interior până la eliminarea celor care au energie consumată prin trecerea lor prin fiecare corp fluidic. Prin inserarea unor micro-celule cu pereți exteriori extrem de flexibili sub presiunea vibrațiilor din exterior (radiații, sunete, mișcări ale aerului, fenomene atmosferice, etc.), se va forma o mișcare ușoară, permanentă, a pereților exteriori, care va împiedica acumulări de amprente și astfel nu vor influența cu vibrațiile lor interiorul casei – lăcașul de lucru al creatorului mental.

Acest studiu este doar o deschidere de discuții cu privire la amprente și amprentări, și vom vedea multe alte aplicații ale cunoașterii de către spiritele umane ale fenomenologiei de amprentare la nivel local și planetar.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu