CORPURI

« Back to Glossary Index

Corpurile sunt conglomerate energo-materiale constituite în radiația spiritelor (sau monadelor din spirite care evoluează independent), formate prin atragerea de filamente materiale și energetice din mediul de întrupare în radiația energetică formată din seturi și subseturi de raze, care susțin diferite structuri interioare ale corpurilor. Corpurile se mențin în continuare în stare stabilă și de funcționare optimă tot prin radiația spiritului, precum și prin structuri energetice de susținere și protecție ale corporalității, și își mențin structuralitatea prin circulațiile fluxurilor energo-materiale atrase în continuare de radiația spiritului, prin structurile interioare ale corpurilor. Pentru susținerea activității lor prin intermediul corpurilor, spiritele întrupate astfel învață să contribuie la susținerea corpului lor fizic de manifestare, în evoluțiile lor începătoare, prin hrănire și respirație.

Rolul corporalității este deosebit de complex în viața spiritelor astfel întrupate:

1. Protejează viața spiritelor de distrugeri și autodistrugeri (mai mult sau mai puțin conștientizate) până când învață singure să-și protejeze viața proprie și a oricăror alte forme de viață asemănătoare lor;

2. Corpurile sunt ca niște canale pentru radiația spiritului, pe seturi și subseturi de raze pe care spiritele învață astfel să și le manevreze dezvoltând prin corpurile lor acțiuni, activități din ce în ce mai complexe, care la un loc formează experiența lor de trăire, de manifestare.

Niciodată întruparea nu se realizează printr-un singur corp – așa cum există prezentarea oficială în vremurile noastre. Corpul nostru fizic este doar corpul de manifestare curentă a spiritului, însă el nu ar putea exista fără ajutorul energetic al unui set complex de alte corpuri – corpurile fluidice . Toate la un loc formează un sistem corporal cu o uriașă complexitate – și ca structuri, și ca funcționalitate, dar ele nu sunt singurele componente ale acestui sistem funcțional. Întregul sistem corporal este susținut de structuri interioare și exterioare, create din energie fundamentală extrem de puternic compactizată de către coordonatorii de evoluții – monade centrale, care sunt singurele creatoare atât de puternice încât să obțină obiective stabile în spațiu și timp foarte îndelungat. Astfel de structuri energetice susțin fiecare corp în parte, fiecare corp fiind format din straturi independente care se mențin în formă stabilă în principal tocmai prin magnetismul acestor structuri energetice, iar toate la un loc sunt protejate și ajutate de un canal exterior numit canal de destin (de întrupare), care protejează prin vibrația sa sistemul corporal de variațiile prea mari sau prea bruște de vibrație din exterior.

Corpurile de manifestare curentă oferă și denumirea întrupaților în obișnuințele noastre actuale:

1. Corpul fizic de manifestare determină numirea întrupaților ca viețuitoare planetare (din materii fizice de aceeași natură cu partea pământoasă a planetei); el este ajutat de un set complet de corpuri fluidice, specific speciei din care fac parte viețuitoarele;

2. Corpul astral de manifestare determină numirea întrupaților entități astrale; el este ajutat de restul corpurilor fluidice (deci fără corp eteric și corp fizic) specific speciei viețuitoarelor din care fac parte atunci când sunt întrupate cu corp fizic;

3. Corpul spiritual (sau budhic) de manifestare determină numirea întrupaților entități spirituale; entități spirituale pot fi doar spiritele care au dezvoltate razele cu vibrația cea mai înaltă din radiația lor totală; corpul spiritual (budhic) de manifestare nu este nici el, niciodată, singurul corp de întrupare, ci este ajutat de cel puțin încă un corp – corpul dumnezeiesc (sau atmic), iar ajutătorii planetari secundari mai au în plus, în funcție de etapa lor de evoluție, ori încă un corp: corpul enesic, ori încă două corpuri: corpul enesic și corpul supraenesic.

Prin creșterea complexității structurilor corporale pe măsura înaintării în evoluții, spiritele învață să-și folosească radiația pentru manifestări tot mai complexe; seturi și subseturi de raze se specializează în executarea diferitelor acțiuni, precum și în percepții din ce în ce mai complexe ale lumii în care trăiesc. Astfel, prin intermediul corporalității lor, spiritele primesc învățături fundamentale de percepție și manifestare din partea altor spirite mult mai evoluate și, pe baza lor, își descoperă toate formele de potențial propriu pe care ele însele le au, fiecare în felul propriu, dezvoltându-și propriile forme de manifestare în funcție de felul în care se dezvoltă radiația proprie.

Învățăturile și consolidările lor, îmbogățirile ulterioare și din nou consolidarea noilor manifestări care îmbogățesc experiența proprie, nu au sfârșit: așa cum viața este eternă, la fel și creșterea experienței de manifestare este eternă.

Dar după un timp de obișnuire a folosirii razelor prin intermediul corpurilor, când spiritele ajung la forme de manifestare coerente, fluide, logice, în toate condițiile de viață, monadele din spiritele astfel evoluate se obișnuiesc să-și folosească forțele radiante fără ajutor, fără sprijin pe calitățile corpurilor de întrupare. Din acest moment, spiritele continuă specializări ale folosirii razelor lor energetice fără corpuri, direct, monadă cu monadă, în spații special amenajate dedicate unor astfel de manifestări directe, pentru a-și continua învățăturile, în condițiile în care ele au învățat și consolidat și respectul acordat oricăror forme de viață.

Însă în continuare, monadele se vor folosi de principiul întrupării, de folosire a corpurilor de întrupare pentru a ajuta noi valuri de monade (organizate și ele pentru începutul evoluțiilor lor în spirite și grupări de spirite) care intră mereu în Centrul de evoluție: așa cum și ele au fost ajutate de altele cu experiență bogată obținută în evoluțiile lor anterioare.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare