2.1. OLCO: Cuprins

2.1. OLCO
  Cuprins
  Sinteza ideilor principale
  2.1.1. Studii
    01. Călătoria spre Pământ
    02. Percepțiile entităților spirituale în călătorie cosmică și pe Pământ
    03. Despre codul de intrare la întrupare: numele entităților spirituale
    04. Corporalitatea și activitățile entităților spirituale
    05a. DE LA OLCO LA EAT
    05b. Mai multe detalii despre entitățile astrale și sarcinile lor de ajutător
    06. Epoca saurienilor, văzută din perspectiva entităților ajutătoare planetare
    07. Aspecte generale urmărite de entitățile astrale umane în acele timpuri
    08. Saurienii și ajutătorii lor