04. Corporalitatea și activitățile entităților spirituale

I. IDEI PRINCIPALE

1. Este o relație strânsă de proporționalitate între radiația monadei/spiritului care se întrupează și corporalitatea de întrupare; radiația care se va folosi în întrupare se stabilește în funcție de sarcinile de destin și condițiile generale pe care le oferă planeta și societățile umane.

2. Sunt două mari plaje de radiație care oferă caracteristici energetice fundamentale ale întrupării:

 – o plajă de radiație generală care cuprinde toate seturile de raze pe care le poate folosi întrupatul în perioadele fizice ale întrupărilor, cu aspect omogen de luminiscență, sunet și vibrație fundamentale, atunci când întrupatul este în stare de inactivitate conștientă;

 – evidențieri de raze cu caracteristici care le reliefează din plaja generală, corespunzătoare derulării activităților la care întrupatul se concentrează, în funcție de experiența sa: cu luminiscență, sunet și vibrație fundamentale specifice evoluției, societății și planetei.

3. Corporalitatea entităților spirituale umane cuprinde în structurile ei toate structurile oricărei specii pământene existente de-a lungul timpului cât viețuiește specia umană; ea are toate structurile sau poate combina efectele structurilor lor proprii pentru a putea simți tot ceea ce simte orice viețuitoare pământeană.

4. Singurul aspect pe care nu-l are corporalitatea oricărei entități (eterică, astrală, spirituală, dimensională sau interdimensională) este capacitatea de a derula activitățile de perpetuare: entitățile nu lasă urmași, ci se constituie prin atracții de fluxuri energo-materiale, și susținerea structurilor formate din ele, în câmpul radiației energetice proprii și al structurilor energetice create pentru întrupat de către coordonatorii de evoluții.

5. Experiența de la nivelele de vibrație foarte înalte și înalte, plus îmbogățirile de experiență în timpul oricărei întrupări cu corpuri spirituale, sunt folosite în absolut toate trăirile monadelor:

 a. Pe Pământ, ca fond general de experiență la nivelele cele mai subtile de pe Pământ – conștient: când vibrația planetare este foarte înaltă și înaltă, sau intuitiv: când vibrația planetară este foarte joasă și joasă; totul se folosește și în trăirile fizice, și în trăirile de tip astral;

 b. Înafara Pământului, în locurile care sunt puncte-origine ale călătoriilor spirituale înterzonale actualele spirite umane vor folosi acasă la ele toate aspectele trăite pe Pământ la nivelele de vibrație corespondente.

6. Cercetările care se derulează cu ajutorul corporalității spirituale în calitate de entități spirituale pot fi:

 – distribuții ale fluxurilor energo-materiale atrase de planetă, planetele surori și steaua care le guvernează, precum și în jurul celorlalte macrostructuri materiale și energetice ale galaxiei; fluxurile care se desfac spre fiecare tip de corporalitate, în funcție de activitățile fizice și mentale, de trăirile emoționale ale spiritelor;

 – structurile planetei, biosistemului, ale structurilor energetice din galaxie (nucleul galactic cu susținerile și structurile lui, corzile stelare și planetare, etc.);

 – traseele de atracție, procesare și eliberare a fluxurilor în diferite tipuri de corporalitate;

 – moduri de creație: incipientă sau avansată ale întrupaților de pe planetă.

7. Corpurile entităților spirituale au o vibrație superioară tuturor corporalităților planetei și biosistemului ei fizic și astral: ele atrag și aduc astfel pe Pământ fluxuri energetice cu vibrație foarte înaltă, de tipul cărora planeta atrage foarte puține; prin ele:

 – se împrospătează și echilibrează astfel vibrația corporalităților de pretutindeni, prin punerea în circulație a acestor filamente;

 – entitățile nou-venite pe Pământ vor avea percepții mult mai profunde, comparativ cu percepțiile cu vibrație mai joasă pe care le vor avea în întrupările viitoare – fizice și astrale; iar memorarea celor percepute va fi un etalon pentru percepțiile viitoare, ajutând la orientarea și adaptarea spiritelor la fiecare schimbare planetară.

II. DETALII, DISCUȚII

Din momentul în care înțelegem ce este un corp de întrupare: parte a unui sistem corporal creat și susținut de seturi diferite de raze ale monadei (și oricăror grupări de monade), cu ajutorul cărora monadele se pot manifesta pe o anumită perioadă de timp, putem să înțelegem că:

 – este o relație strânsă între radiația monadei și corporalitatea sa de întrupare, unde fiecare corp, și toate la un loc, au o vibrație proporțională cu vibrația radiației monadei;

 – este o relație strânsă între: pe de o parte stabilirea radiației de folosit într-o întrupare și corporalitatea de întrupare, iar pe de altă parte stabilirea sarcinilor de destin, de întrupare, în funcție de condițiile generale pe care le oferă planeta și condițiile speciale de trăire a speciei – a societăților în cazul spiritelor umane ca creatori conștienți avansați, aflați în curs de universalizare.

În funcție de necesitățile de evoluție ale spiritelor, pe treapta fiecăruia, se stabilește pentru întrupare zona universului, subzona din cadrul zonei universului, regiunea din subzonă, galaxia, sistemul stelar și planeta de întrupare, precum și anumite perioade planetare care prezintă un anumit biosistem și în cadrul speciei planetare – specie creatoare, în cazul speciei umane – perioada de societate care oferă numai acele particularități pentru care se potrivesc cel mai bine necesitățile, sarcinile întrupării tuturor.

Corporalitatea oferă spiritului carcateristici particulare trăirilor și acțiunilor întrupatului, în funcție de evoluția sa. Asemenea particularități sunt legate de manifestările comune tuturor întrupaților de pe planetă, cum sunt: hrănire, deplasare, comunicare, relaționare, perpetuarea speciei precum și, spre exemplu, anumite manifestări dintre acestea nu sunt comune tuturor treptelor de evoluție – hrănirea (care la unele trepte începătoare este o acțiune automată, neconștientizată), la fel deplasarea (care nu este conștientă, fiind duse aceste viețuitoare – viruși, bacterii, alte viețuitoare mono și pluricelulare): o deplasare pe valurile de aer, de lichide corporale sau planetare (ocean, ape curgătoare). La fel de nefolosite conștient sunt comunicarea și înmulțirea (procreerea). Sunt necesare discuții și cu privire la entități în general și la entitățile astrale, eterice și spirituale, dar și la întrupații foarte evoluați, întrupați ca entități dimensionale și entități interdimensionale. Entitățile de orice fel nu au nevoie de hrănire, care se realizează automat prin procesul de osmoză pentru toate corpurile, ca și prin sistemul de plexuri (chakre) despre care știm câte ceva azi. Nu au nevoie nici de procesele de procreere pentru perpetuarea speciei, pentru că entitățile se formează prin puterea radiației spiritului și a matricei energetice create de coordonatorii de evoluții. Aici discutăm despre entitățile spirituale, care sunt în aceeași situație; despre deplasare avem de detaliat câteva aspecte.

Dacă unele viețuitoare cu corporalitate simplă se prezintă în acest fel: fără o mișcare prin propria voință, doar prin orientare în mediile planetare, entitățile trebuiesc studiate aprofundat și tot conform evoluției lor spirituale. Pentru majoritatea viețuitoarelor, adică toate speciile cu spirite aflate pe toate treptele de evoluție, indiferent dacă au sau nu au corpuri spirituale, ajutătorii poporului lor le creează condiții de continuitate pentru diverse activități, printre care și de deplasare, foarte importantă: este foarte greu la începutul evoluției să se treacă de la plutiri inconștiente (viruși, bacterii) la stat la punct fix (vegetale cu poziție fixă pe sol) și apoi la mișcare prin folosirea unor membre: înotătoare (tip aripioare) și coadă (la pești), aripi (la păsări), membre (începând cu reptilele); foarte mult timp evolutiv va trece de la mișcarea coerentă pe 4 membre la mișcarea pe două membre (trecerea la urs, cangur, alte mamifere mici) mai întâi cu ridicare temporară, apoi târziu mers biped și încă și mai târziu la folosirea a două membre pentru deplasare (picioare) și două pentru alte feluri de mișcări (mâini). Și să reținem că speciile pământene sunt doar câteva dintre multitudinea de treceri de la un fel de manifestare la altul, care nu au corespondent pe Pământ.

Tocmai pentru că formele de manifestare au nevoie de evoluție rapidă de mișcare în anumite feluri, ajutătorii planetari și ai popoarelor de spirite întrupate în diferite specii creează spații speciale chiar în structurile planetare unde spiritele desfășoară perioadic activitate de autostabilizare vibrațională, atunci când dorm fizic. Aceste spații au exact formele cunoscute de spirite în stare de trezie, ele însele au aspectul astral cel mai obișnuit de cel fizic, cunoscut de ele, astfel încât ele continuă acolo activităție lor cunoscute, curente: hrănire pe formele de relief și vegetație pe continente, sau în apa oceanelor și în apele curgătoare, sau în aerul planetar pentru zburătoare, etc. Astfel consolidează cele obișnuite și atât de necesare lor în vibrațiile mai înalte ale corpului astral folosite pe timp de somn, care le asigură manifestare foarte ușoară, având vibrație mult mai înaltă decât corpul fizic, iar faptul că se desfășoară chiar în locul de autostabilizare vibrațională ajută în plus să nu obosească, să nu piardă în niciun fel vibrația recuperată, stabilită la nivelul cel mai echilibrat pentru evoluția lor. Ele nu-și amintesc de activitățile lor astrale din timpul somnului – așa cum și noi ne amintim cu destul de multă greutate activitățile noastre astrale (amintirile ni le numim ”vise”): cu atât mai puțin nu-și pot aminti spiritele necreatoare, care nu au obișnuința concentrării atenției și nici înțelegerea diferențelor de vibrație între corpul astral și corpul fizic. Această diferență face imposibilă pentru ele, nici măcar în perioadele planetare cu vibrație foarte înaltă, urmărirea memorării și folosirii activităților astrale pe timpul de trezie. Numai spiritele umane pot face această diferență, la nivel total, când vibrația planetară este foarte înaltă și pot folosi rezultatele activităților astrale și ale activităților prin corpurile spirituale – de care în activitate astrală își amintesc perfect în fiecare moment, și astfel își amintesc perfect și în timpul derulării vieții fizice toate activitățile astrale și spirituale. Doar în perioadele cu vibrație foarte joasă nu ne amintim activitățile noastre astrale decât într-o foarte mică măsură – cele care în mod special sunt derulate la nivele de vibrație foarte apropiate de cele fizice: spunem azi că ne amintim ceea ce am visat.

Corporalitatea astfel oferă un anumit tip de stabilitate în mediile planetare, iar structurile corpurilor oferă simțiri specifice, cu care spiritele se obișnuiesc și contribuie la adaptarea lor și în alte medii, pe alte planete, în alte galaxii. Spre exemplu, entitățile de orice fel, obișnuite cu zborul astral sau eteric sau spiritual, pot să trăiască în perioade relativ scurte de timp pe planetele lichide sau gazoase din același sistem stelar, iar aceste trăiri, sub atenția ajutătorilor lor de popor, le vor fi de un real folos în treapta următoare, pe astfel de planete dar pe termen lung de timp, așa cum trăiesc îndelungat în medii terestre, cum este pentru ele pe Pământ.

Dar discutând despre entități spirituale, unul dintre primele aspecte observate asupra trăirilor și percepțiilor lui Olco a fost faptul că nu toate spiritele umane au obișnuința de a staționa la punct fix, sau a se deplasa ușor și foarte coerent după voință, după dorință. Majoritatea spiritelor umane sunt, ca entități spirituale, într-o permanentă mișcare, neavând încă puterea și experiența de a se menține în aerul planetar la punct fix. Foarte clar în poziție stabilă în aer se pot menține entitățile eterice și entitățile astrale – dar încă nu pot ca entități spirituale: pentru că corpurile spirituale sunt susținute de razele cu vibrație cele mai înalte, care însă nu sunt suficient dezvoltate încă, vor fi puternic dezvoltate abia după parcurgerea unor evoluții primare prin întrupare comună pentru unul sau mai multe popoare de spirite (planetă, stea, un anumit tip de galaxie). Cea mai mare stabilitate în orice medii planetare o au evoluanții secundari care își consolidează această poziție, pregătindu-se să efectueze treptat creații și modelări cu razele acestea cu vibrație foarte înaltă, pentru care entitățile creatoare trebuie să aibă o mare stabilitate în orice mediu cosmic, în orice vibrații, în orice loc din univers.

Dar spiritele umane în evoluții primare care nu pot să se mențină la punct fix ca entități spirituale, au însă puterea, experiența și priceperea să se deplaseze în același ritm cu orice mișcare de pe Pământ (și de pe orice planetă asemănătoare Pământului), cu aceeași viteză cu orice viețuitoare pământeană, indiferent de mediul ei de trai – aerian, terestru sau acvatic – adaptându-și în plus emoțiile la emoțiile celui însoțit și ajutat, și astfel să nu deranjeze cu absolut nimic pe cel însoțit, simțind astfel absolut tot ce trăiesc viețuitoarele planetare, în orice condiții de trai curent. Corpurile spirituale au senzori care pot să fie potențați la nivelele tuturor viețuitoarelor pământene. Nu degeaba se spune că Dumnezeu l-a pus pe om ”stăpân” peste toate celelalte viețuitoare pământene: nu altfel decât pentru a le putea ajuta, adică având absolut toate stucturile ADN pe care le au absolut toate viețuitoarele planetare din timpul existențial al speciei umane. Înaintea existenței speciei umane, a existat altă specie de acest fel (saurienii, chiar înainte de specia umană) pentru toate speciile pământene din timpul lor, iar mai devreme au fost amoniții și trilobiții pentru biosistemul din timpul existenței lor; iar înaintea lor au fost alții. În viitor, după ce specia umană își va încheia sarcinile pământene, altă specie va prelua sarcina principală, de ajutător principal, universal, așa cum este omul în prezent.

Am discutat despre sunetul fundamental într-o conjunctură legată de codul de intrare la întrupare, dar este necesar să extindem discuția la toate caracteristicile de evidențiere a energiei fundamentale – ”materia primă” a tuturor celor existente pretutindeni. Toate sunt emisii ale aceleiași energii fundamentale și discuția despre sunetul fundamentală trebuie să fie completată cu sunetele fundamentale specifice oricărui întrupat, oricărui fel de întrupare. Sunetul acesta este muzica sufletului, și poate fi liniștit, echilibrat, concentrat când se urmăresc cercetări și lucrări personale sau de ajutor oferit biosistemului și planetei: trebuie să fie un spirit liniștit și concentrat pentru a putea realiza în mod centrat, extrem de atent – adică pentru a susține sarcini speciale pentru entități ajutătoare. Sunetele se schimbă așadar în funcție de trăire și lucrare. Astfel, când este vorba despre o trăire generală, fără a derula o sarcină, o lucrare importantă, un obiectiv, sunetul întrupatului este omogen la modul general, fără ca prin acest sunet omogen să răzbată seturi de anumite sunete: care denotă concentrarea entității pe o lucrare anume. Tocmai acel sunet de fond, omogen, este sunetul fundamental specific, personal al entității, al oricărui întrupat în general, pe care îl numim codul de întrupare, care este cel mai omogen la momentul intrării la întrupare, înainte să se concentreze pe trăirile de întrupare. Restul variațiilor sunt derivate din sunetul personal.

Tot la fel discutăm despre luminiscența fundamentală. În mediul cosmic înconjurător, entitățile spirituale se pot percepe ca niște steluțe puternic radiante, albe strălucitoare, emisia de luminiscență se remarcă prin emisii simultane în toate nuanțele posibile din luminiscența personală omogenă, oferită de radiația sa, corpurile și câmpurile corpurilor. În acest tot unitar, perceput ca o medie a emisiilor de luminiscență – în stare inactivă – apar vârfuri de luminiscență diferită de fondul general, chiar pe acest fond general, specifice activităților care sunt în curs de derulare. Aceste ”vârfuri”, care se reliefează prin intensități diferite, culori și nuanțe diferite (și mult mai multe decât știm acum) – la fel ca și sunetele reliefate dintr-o gamă mult mai largă de sunete și de intensități față de cele cunoscute azi de noi.

Vibrația fundamentală este mai greu pentru mine acum să explic ceea ce se simte omenește în zilele noastre în mod obișnuit, dar se poate asocia tușeului sau senzațiilor la pipăit cunoascute de noi; dar se percepe la nivelul fiecărui corp din sistemului nostru corporal și pe întreaga suprafață a fiecărui corp în parte.

Toate se pot simți cu toate corpurile laolată sau cu un singur corp dintre cele spirituale pe care le are oricine, în funcție de evoluția fiecăruia. Putem discuta despre aceste capacități sub formă de simțiri generale prin intermediul corporalității. Dar să nu uităm că cel ce simte este spiritul, este monada din spirit – facem foarte des confuzia că de fapt corpul simte – corpul este doar materie amorfă, complex structurată, care transmite impulsuri monadei și ea reacționează animând corpul care prezintă reacțiile cunoscute de noi. Ne-am obișnuit să înțelegem oarecum acest proces prin impulsurile primite de creier și reacțiile trimise spre organe, cu viteze despre care aflăm acum și ne minunăm: este important să înțelegem că transmiterea impulsurilor între spirit și corporalitatea lui este de cel puțin mii de ori mai rapidă.

Așadar, prin structurile corporale spiritele sunt ajutate să simtă, să perceapă luminiscențele (prin structuri vizuale), sunetele (prin structuri auditive), tot așa senzațiile tactile, de gust și miros: mai sunt și altele care nu au corespondent în simțurile umane actuale, dar acestea sunt cele mai importante pentru spiritele umane. Pentru noi este mai ușor să înțelegem simțurile parfumurilor planetare (structuri de miros), dar este mai greu să ne referim la gust, din moment ce toate felurile de entități nu se hrănesc, nu mănâncă. Dar oamenii au o formă intermediară: percepția aromelor, care se leagă în egală măsură și de miros, și de gust. Pentru că entitățile au nevoie pentru a ajuta orice viețuitoare care are corp fizic de manifestare (cu structuri fizice de percepție), să simtă direct tot ceea ce simt viețuitoarele cu corp fizic, iar capacitățile lor desfac din miros – cele ce provin din gust. În acest fel, corpurile spirituale, ale entităților spirituale, au absolut toate structurile necesare trăirilor oricărei specii pământene actuale.

Singurul lucru pe care nu îl pot face corpurile spirituale este acela de a crea premizele formării unor alte corpuri: ele nu au structuri matriceale pentru ca entitățile spirituale să-și formeze alte corpuri sau să susțină formarea altor corpuri, așa cum se pot petrece lucrurile cu corpurile planetare. Dar am crezut la început că această corporalitate a avut puterea, la un moment dat al întrupării entității Olco, să strângă materii și energii pentru a crea, prin puterea radiației monadei, corpuri planetare. Dar nu este așa în această zonă a universului, aici unde se derulează evoluții începătoare. Dacă s-ar folosi această metodă, puterea energetică de care dispune spiritul începător în evoluții, fără însă să aibă experiența necesară menținerii corpurilor într-un spațiu restrâns – doar pe spațiul mic de completare cu corpuri noi – ar duce la mari dezordini în jur, la deteriorarea corpurilor altor viețuitoare din jur: de la bacterii la vegetație, insecte, păsări, viețuitoare mici și medii din mediul înconjurător. De asemenea fără o putere bine controlată nu s-ar putea păstra și corpurile de bine-de rău nou formate, dar și menținerea circulațiilor normale de fluxuri energo-materiale pentru noua corporalitate și pentru viețuitoarele din jur. De aceea corpurile spirituale sunt realizate exclusiv de către coordonatorii de evoluții, care au și puterea, și controlul total, și priceperea creării complexității lor, și menținerea circulațiilor energetice. Coordonatorii operează cu fondul energetic fundamental, fără să modifice circulațiile fluxurilor energo-materiale, din care extrag exact cantitățile necesare pentru lucrările lor. Toate acestea sunt învățate treptat, de-a lungul tuturor fazelor de evoluție și aplicare, în locuri special amenjate – nu în mijlocul universurilor materiale în care sunt puține locuri în care întrupații pot opera în acest fel, și nicidecum în această zonă a universului. De aceea pentru realizarea corporalității cu corp fizic de întrupare se folosește numai metoda prin zămislire din părinți prin activitate sexuală. Vom mai reveni asupra acestui subiect.

Corpurile de întrupare ajută în primul rând spiritului să-și adapteze cunoașterile anterioare la realitățile planetei unde își va desfășura multe trăiri, planetă care va suferi de-a lungul șederii lor modificări substanțiale, înscrise în sarcinile pe care le are spiritul. În astfel de condiții de mediu mereu schimbătoare, se întăresc și diversifică acțiuni simple (deplasare, hrănire, comunicare și relaționare cu mediu și biosistemul local) care sunt sarcini de bază pentru spiritele începătoare, sau sarcini complexe așa cum au spiritele umane, bazându-se în principal pe creație materială. Spiritele umane au foarte multă experiență privind trăirile pe o planetă asemănătoare Pământului, dar întotdeauna, oriunde, există particularități care trebuiesc cunoscute. Corporalitatea este primul factor de cunoscut pe planeta locală, căci variațiile mediului cosmic, stelar și al planetelor locale influențează imediat corporalitatea umană care, prin structurile ei arhetipale se adaptează automat, din mers, la modificările energetice planetare. Iar oamenii, cu sarcinile lor cele mai complexe comparativ cu cele ale restului biosistemului planetar, au ca necesitate imediată cunoașterea corpurilor lor: știm că corporalitatea spirituală este creată pe drumul de ajungere la destinație (Pământul), dar dacă ea este cunoscută în condițiile de drum, este necesar să fie cunoscută în funcționalitatea ei chiar în mediul planetar, pentru a o folosi de-a lungul întrupărilor pe Pământ, în mediul unei planete cu parte fizică foarte densă. Pentru că, privind corpurile spirituale, ele nu vor fi folosite de spiritele umane doar la începutul ciclului de întrupări pământene, ci în fiecare întrupare din acest ciclu: mai precis în deschiderea fiecărei vieți în parte – o perioadă în care spiritele se vor sprijini pe folosirea corpurilor spirituale. De fiecare dată, aceste perioade din întrupări se vor sprijini la rândul lor pe cele dintâi cunoașteri cu corpurile spirituale – pe drumul spre Pământ și în prima perioadă de adaptare, apoi se vor îmbogăți cu noutățile de variații pe care le vor trăi în fiecare întrupare. Dar în continuare multe cunoștințe vor fi folosite în deplină conștiență în orice etapă de întrupare din perioada în care planeta are vibrații foarte înalte și înalte, sau intuitiv în perioada în care planeta are vibrații joase și foarte joase, sau în perioada de creștere a vibrației, când apar variații bruște și foarte strânse, cu totul speciale – prin care trecem acum – și foarte importante pentru întreg biosistemul planetei, deci inclusiv și pentru oameni.

Toată experiența strânsă are o deosebită importanță pe planuri extrem de subtile, pe care o putem înțelege foarte bine azi, întrucât putem conștientiza ce înseamnă univers și universalizare, ce înseamnă infinitate și eternitate. Pornim de la faptul că venim pe Pământ din vibrații extrem de înalte, iar experiența obținută cu ajutorul corpurilor spirituale nu ajunge la nivelul atât de înalt, oricât de înaltă este vibrația Pământului – dar spiritele umane ating obiective de trăire personală prin care intuiesc bine, corect, locul și timpul universic de unde vin; mai mult, înțelegem că ceea ce strângem aici are o direcționare netă către cele necesare și acolo – nu numai aici! Prin intermediul experienței acumulate în acest fel, se pot înțelege și aprofunda absolut toate evenimentele de la orice nivel de vibrație și cunoașterea de acest fel ajunge să fie folosită în orice fel de situație – în deplină cunoaștere sau numai intuitiv. Azi de exemplu, nu am putea înțelege conceptele de metafizică, paralela ezoteric – exoteric cu toate curentele spirituale pe care le știm acum. Le înțelegem, le acceptăm în primul rând intuitiv, avem senzația că știm câte ceva, chiar dacă nu foarte clar – dar vrem să știm mai multe, cât mai multe în continuare: ceea ce are la bază o cunoaștere de o importanță pe care nu o conștientizăm total în acest moment planetar cu vibrație foarte joasă.

Dacă tot discutăm despre percepțiile și cercetările pe care le facem cu această corporalitate spirituală, este bine să știm clar câteva lucruri care se urmăresc prin intermediul senzorilor corpurilor spirituale:

 – distribuții ale fluxurilor energo-materiale care sunt atrase de planetă din circulațiile cosmice și, în continuare, atragerile lor prin speciale în interiorul planetei și funcționarea unor alte structuri de răspândire a lor din interiorul planetei spre exteriorul ei; de asemenea, modul în care fiecare corp al viețuitoarelor atrage în interiorul lui și procesează fluxurile energo-materiale, apoi le eliberează în exterior, modul în care fluxurile ajută efectiv corporalitatea, și implicit spiritele să folosească corpurile pentru acțiuni necesare susținerii vieții lor;

 – caracteristicile structurilor planetare, modul în care ele creează condiții pentru derularea vieții speciilor din biosistem: vegetale, animale, entități eterice, astrale, spirituale asemenea lor înseși; modul în care se desfășoară formele de ajutor oferite de entitățile interdimensionale și entitățile dimensionale în desfășurările de întrupări pe planetă și planeta însăși;

 – aceleași caracteristici, dar ale celorlalte planete (cu planetoizii = sateliții lor) din sistemul stelei locale, ale altor stele din sistemul stelar din care face parte și steaua noastră (Soarele), precum și toate celelalte macrostructuri locale și mai îndepărtate ale galaxiei, cu circulațiile energo-materiale specifice lor între ele și la incidența cu radiațiile venite din exteriorul galaxiei – foarte important acest aspect;

 – se urmăresc fluxurile energetice în trăirile oamenilor, stări de acțiuni, stări emoționale și mentale, atitudini, trăiri în relaționări diverse;

 – și nu în ultimul rând: modurile de creație – incipiente (la subspeciile speciei umane) sau avansate (la specia umană), dar și posibilitățile, abilitățile altor viețuitoare.

Toate acestea – și multe altele pe care le vom înțelege și noi, treptat, pe măsura creșterii vibrații planetare – nu sunt activități deosebite și astfel nu sunt obositoare pentru entitățile spirituale umane, care sunt spirite evoluate și cu experiență extrem de extinsă și profundă la toate nivelele de vibrație pământeană, galactică în general. Se consolidează cunoașteri mai vechi și se îmbogățește experiența cu toate cele specifice ale Pământului, ale acestui loc din univers.

Corpurile entităților spirituale au o vibrație mult mai înaltă decât cele ale altor viețuitoare de pe Pământ, iar acest lucru are o importanță deosebită și pentru planetă cu biosistemul ei, și pentru entitățile spirituale înseși. Corpurile lor s-au format înafara galaxiei și s-au hrănit permanent cu fluxuri cu cele mai înalte vibrații, în drumul lor până pe Pământ. Pe Pământ, până când se vor înlocui treptat filamentele energo-materiale din compoziția lor cu vibrație foarte înaltă – cu filamente energo-materiale atrase numai de Pământ, care au o vibrație mai joasă, monadele care folosesc aceste corpuri cu vibrație foarte înaltă au, și păstrează percepții foarte profunde ale realității înconjurătoare. Acest grad înalt de percepții nu-l vor mai avea ulterior, această pătrundere perfect conștientă în profunzimile structurilor corporale ale stelelor, planetelor și biosistemelor lor (de la cele mai simple la cele mai complexe), va sta la baza analizelor percepțiilor pe care le vor avea treptat de făcut pe Pământ, pe măsura diminuării vibrației planetare: pentru că atunci când Olco și frații săi au sosit pe Pământ, vibrația medie zonală (deci în întreaga zonă locală – nu numai a planetei, stelei sau galaxiei noastre), deci această vibrație zonală era în diminuare, în scădere lină, treptată. Întrupații cu multă experiență, așa cum sunt oamenii, fac permanent analize comparative între diferite perioade planetare, între diferite elemente, aspecte planetare și de biosistem. Cele dintâi percepții ale entităților spirituale când ajung pe Pământ cu astfel de corpuri cu vibrație foarte înaltă, vor deveni un etalon pentru celelalte analize următoare, folosind permanent cele memorate când vor derula activități astrale în toată galaxia: mai ales în locurile cu vibrație foarte înaltă ale galaxiei, în apropierea nucleului ei, experiența de acest fel va avea un rol extrem de impotant.

Pe de altă parte, filamentele energo-materiale cu vibrație foarte înaltă ale corpurilor entităților venite din cosmos aduc planetei și biosistemului lor o împrospătare vibrațională, ele vor fi preluate și vor circula prin corpurile altor întrupați, ajutându-i să se mențină la un nivel înalt de manifestare. Desigur vor suferi și ele modificări prin pierdere de energie trecând de la un corp la altul unde lasă o părticică din energia lor superficială, la fel ca și celelalte fluxuri de filamente energetice, dar în același timp vor păstra proporționalitatea între nivelele lor (pierderea nu le aduce la același nivel) și vor sta suficient de mult timp în câmpurile planetare pentru a susține echilibrul vibrațional al planetei pe termen foarte lung, înainte de a fi eliberate de planetă când au pierdut multă energie și nu mai sunt folositoare planetei și biosistemului ei.

Permanent trec prin apropierea planetei grupuri de entități spirituale, iar în unele perioade planetare vin blocuri uriașe de grupuri de entități, blocuri de spirite ce vor evolua pe planetă. Dar în plus trec prin galaxie multe ale grupuri de entități spirituale doar în trecere prin galaxie sau prin apropierea galaxiei, care lasă în urma lor o trenă de astfel de filamente cu vibrație foate înaltă, care se vor răspândi în câmpurile galaxiei. Ele sunt tot timpul astfel de un real folos mai ales acum, când vibrația planetei (a galaxiei, a întregii zone a universului) este extrem de joasă.

Așadar importanța energiilor aduse de entitățile spirituale, cu corporalitatea lor deosebită, este vădit deosebit de mare, de profundă.

Când se realizează toate cele planificate pentru acest început de ciclu de întrupări, spiritele se retrag din întrupările lor în acest univers și corporalitatea rămasă în urmă se descompune rapid, nemaifiind ținută în coeziunea sa de către forțele de atracție ale spiritului. Sub presiunea circulațiilor fluxurilor energo-materiale sunt atrase componentele filamentare care nu-și mai pot păstra coeziunea, compactizarea și toate sunt antrenate în marile fluxuri din circulațiile galactice.

Și, în continuarea ciclului de întrupări, monadele se pregătesc pentru întruparea următoare, care de regulă nu este o întrupare cu o corporalitate care are și corp fizic, ci o întrupare cu o corporalitate cu corp astral de manifestare curentă. Pentru un loc cu vibrație joasă, așa cum este galaxia noastră, este nevoie de consolidarea cunoașterilor acumulate anterior, prin folosirea lor directă într-o întrupare cu posibilități de folosire extinsă, ceea ce calitatea de entitate astrală este cea mai bună. Ajutătorii evoluanților primari urmează același mod de întrupare ca și cei pe care îi ajută, pe de o parte pentru că ajută la pregătirile celor ajutați chiar în spațiile lor de pregătire, iar pe de altă parte pentru că au nevoie și ei de realizarea unor sarcini personale în alte universuri materiale (Universul Astral și Universul Cauzal) acolo unde au loc pregătirile pentru întrupările următoare. După ieșirea din Universul Fizic, toate spiritele umane se manifestă în Universul Astral sau în Universul Cauzal – doar cu mici excepții, conținute în planul întrupărilor, după cum vom vedea în studiul următor – după care se reîntorc pentru o nouă întrupare aici, pe Pământ.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu