ENTITĂȚI ETERICE

« Back to Glossary Index

Sunt entități cu spirite care fac parte din poporul spiritual întreg întrupat ca planetă sau din popoarele spirituale întrupate în comun ca stea, care se întrupează și separat, temporar, pe rând, pe parcursul întrupării comune planetă sau stea, ca entități eterice, în calitate de ajutători pentru planetă (sau stea) și biosistemul local. Ele au corporalitatea exclusiv eterică: un sistem corporal format din straturi din materii eterice cu vibrații din subnivelele marelui nivel vibrațional eteric.

Așadar într-o primă clasificare a entităților eterice spunem că ele pot fi:

 – entități eterice planetare: ale căror spirite fac parte din poporul spiritual al planetei care le devine astfel natală;

 – entități eterice stelare: ale căror spirite fac parte din popoarele spirituale ale stelei care le devine astfel natală.

Sunt spirite foarte evoluate, cu conștiență și conștiință puternic dezvoltate, mai dezvoltate decât ale multora dintre spiritele umane. Trăirile lor sunt un cumul de percepții, analize și manifestări simultane prin toate corpurile sau – la voință, în stări de necesitate – prin fiecare corp în parte. Sunt cunoscute pe Pământ de regulă ca fiind:

– vietăți mărunte: jumătate cu figură umană, jumătate florală sau de tipul insectelor (cu aripioare), în culori de camuflaj prin vegetație sau apa oceanului planetar și apelor curgătoare: acestea ajută la obișnuirea biosistemului mărunt cu vibrațiile de tip uman;

entități cu aspect globular, aflate în deplasări în mediile planetare, cu sarcini la nivel planetar, de echilibrare a vibrației mediului în aglomerații urbane sau în locuri cu vibrație joasă, pentru echilibrarea viețuitoarelor mărunte; ele își pot modifica aspectul general în funcție de sarcinile personale pe care le au și în funcție de tangențele cu entitățile astrale, dimensionale și interdimensionale cu care lucrează temporar;

entități cu aspect uman puternic sau diafan, putând să-și schimbe aspectul după necesitate, care au sarcini de ajutor vibrațional la nivelele cele mai înalte ale etericului planetar, venind astfel în ajutorul entităților astrale ajutătoare pentru destinele umane;

 – entități cu aspect diferit de cel al viețuitoarelor obișnuite nouă, neregulat și putând să se modeleze lent sau rapid în deplasare, de la foarte mici la uriașe, care au sarcini legate exclusiv de planetă, în diferite locuri ale ei; pot să pătrundă și să se integreze aparent în straturile pământoase, lichide sau gazoase, dar de care se pot detașa odată ce sarcinile au fost duse la bun sfârșit (de obicei păstrarea unor locuri în stabilitate structurală sau vibrațională).

Este necesar de menționat un aspect cu totul special în ceea ce privește corporalitatea entităților eterice. Când discutăm despre corporalitatea lor este bine să menționăm (și în viitor să dezvoltăm acest aspect) că toate straturile corporalității lor au o multitudine de senzori de percepție: senzori sporiți pentru văz, auz, gust, miros și tactil – comparativ cu sistemul total senzorial omenesc, nivel mult mai activ și profund: cu plaje mult mai mari decât ne putem imagina cu corporalitatea pe care o avem acum – dar și cu corporalitatea pe care o avem când vibrația planetară este foarte înaltă. Senzorii corpului fizic sunt mai puternic sau mai slab dezvoltați – corpul nostru dublu eteric le asigură vigoarea energetică în toate timpurile, dar corpul nostru dublu eteric nu are senzori de percepție, nici de emisie și nici de recepție. Însă entitățile eterice au senzori de absolut toate felurile, pentru percepții, în plus și structuri pentru emisie și recepție de sunete în toate timpurile planetare: sunt senzori corespunzători tuturor vibrațiilor planetare și ale tuturor viețuitoarelor de pe planetă.

De asemenea, entitățile eterice au straturi cu vibrații eterice extrem de înalte, pentru a derula sarcini împreună cu entitățile astrale ale stelelor și planetelor astrale; dar ele au și straturi cu vibrații eterice joase pentru a fi acceptate de viețuitoarele cu corp fizic de manifestare de pe planetele cu părți fizice (pământoase, lichide sau gazoase), pe care le ajută entitățile eterice conform destinului lor.

Pe de altă parte, când discutăm despre corpul dublu eteric din sistemele corporale ale viețuitoarelor cu corp fizic de manifestare, acest corp este un singur strat care pătrunde, vitalizează corpul fizic în întregime și îl depășește cu puțin tocmai pentru a-l susține în totalitate, pentru a susține și întări radiația fizică a întrupatului. Doar entitățile eterice au corpuri eterice multistratificate – practic corpuri întregi cu vibrațiile pe subnivele eterice.

Trebuie de adăugat că entități eterice sunt și pe stelele astrale din galaxii, și au sarcini pentru biosistemul astral al planetei astrale, întrucât stelele și planetele astrale au în componența lor materii eterice majoritare, ajutate doar de unele seturi raze astrale (și nu numai), care ajută la păstrarea stabilității vibraționale ale corpurilor tuturor întrupaților indiferent dacă sunt planete, stele și biosistemele lor.

Dar să nu confundăm entitățile eterice cu entitățile astrale întrucât ele sunt, în profunzimile lor spirituale, spirite diferite, în evoluții diferite. Entitățile eterice sunt numai spirite din poporul spiritual al planetelor și stelelor, popoare în întruparea comună stea sau planetă aflată în derulare, în timp ce entitățile astrale pot fi spirite aflate în orice etapă de evoluție independentă (de viețuitoare fizice așa cum le cunoaștem bine pe Pământ). Iar acest lucru este necesar întrucât razele lor astrale, mentale, cauzale, spirituale (budhice) și dumnezeiești (atmice), pe care nu le folosesc entitățile eterice, trebuie să susțină în continuare, fără oprire, structurile planetei (sau stelei) cu aceeași vibrație (astrale, mentale, cauzale, spirituale și dumnezeiești).

Entitățile eterice sunt numite de unii și entități anorganice; se poate crede că asemenea denumiri se referă la entitățile care nu se trag din întrupări cu corp fizic de manifestare (organic), dar în aceleași texte se departajează total entitățile astrale, ceea ce înseamnă că este vorba despre acele entități care sunt ale ”pământului” sau ale ”apelor”, așa cum apar în mituri, legende, povești. Aceasta denotă faptul că denumirile (zâne, nimfe, etc.) vin din cunoașterile foarte vechi, autentic tradiționale, doar modernizate: aparent ele ar fi ”anorganice”, fiind legate de pământuri, ape. Dar să reținem că ele sunt ființe, la fel ca și orice altă entitate, la fel ca și orice întrupați biologici și celelalte feluri de entități. Dar entitățile eterice nu se deosebesc decât de entitățile astrale – care au corpuri cu diferențe mari de vibrație, din nivele diferite, în timp ce entitățile eterice și entitățile spirituale au corpuri cu vibrații din același nivel de vibrație.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare