1.f. Spații ale Universului Fizic: zonele și subzonele universului

Universurile materiale sunt structurate interior pe zone și subzone universice; zonele pot fi sub formă de: 1. bule energetice naturale atrase din exteriorul Centului de evoluție și adaptate cerințelor evoluțiilor care se desfășoară în interiorul lor; 2. spații interioare delimitate chiar în spațiul bulei-univers prin pături energetice structurate complex, cu funcțiuni complexe. Universul Fizic cuprinde trei mari zone, fiecare zonă fiind structurată pe subzone. ….

Mai mult

1.e. Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție

Centrul de evoluție este un spațiu-bulă de energie fundamentală, puternic protejat pentru a nu se deranja desfășurările dinafara lui. Este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare necesare desfășurării evoluțiilor, după cum este necesar să se desfășoare evoluțiile monadelor și a diferitelor feluri de grupări de monade. …

Mai mult

1.d. Structuri ajutătoare pentru universuri, create de monade foarte avansate în evoluții

Alături de universuri și alte spații-bule naturale, bule atrase dinafara Centrului de evoluție de către monadele cele mai avansate din Centrul de evoluție, apoi modelate vibrațional și structurate complex în interior în funcție de necesitățile evoluanților. Tot în vederea acelorași evoluții, coordonatorii lor creează și alte structuri durabile din energie fundamentală …

Mai mult

1.c. Alte spații-bule, ajutătoare pentru universuri

Fiecare univers are o serie de spații și structuri ajutătoare pentru derularea evoluțiilor din interiorul lui. Deosebirea între spații și structuri constă în primul rând în faptul că spațiile ajutătoare au un interior liber, voluminos, structurate interior și exterior astfel încât în ele să se poată întrupa entități ajutătoare care trăiesc și lucrează pentru evoluanții ajutați sau conlucrează cu alți ajutători întrupați în mijlocul primarilor sau chiar cu primari foarte înaintați în evoluții …

Mai mult

1.b. Despre spațiile evoluțiilor protejate

Spațiile evoluțiilor protejate poartă această denumire pentru că nu numai spațiile sunt protejate cu pături energetice puternice, dar mai ales evoluțiile care se desfășoară în interiorul lor sunt extrem de sigur protejate de radiațiile foarte puternice din jurul acestor spații, iar pe de altă parte evoluanții sunt protejați în evoluțiile lor prin procesul de întrupare, astfel încât să nu se distrugă reciproc …

Mai mult

1. Spații organizate pentru evoluții: a. Clasificări; Despre spațiile protejate

Pentru orientare în continuarea studiilor despre evoluții este necesar să avem o cunoaștere generală a spațiilor în care se derulează evoluțiile noastre: ele sunt create și întreținute chiar de către coordonatorii evoluțiilor noastre, care astfel ne creează condiții optime pentru parcurgerea lor.
Fiecare element de studiu prezentat în continuare va fi detaliat într-un capitol separat privind universurile, cu toate structurile lor interioare și exterioare. Deocamdată să facem cunoștință cu ele. …

Mai mult

Sinteza ideilor principale

Pentru orientare în continuarea studiilor este necesar să avem o cunoaștere generală a unor noțiuni privind evoluțiile: spațiile în care se derulează evoluțiile, pe trepte și subtrepte de evoluție – unde și evoluțiile, și spațiile în care se desfășoară ele au nevoie de înțelegerea felului în care ele sunt strâns legate de nivelele de vibrație fundamentală, în funcție de care se desfășoară toate evoluțiile noastre.

Mai mult

12. Studiu: dincolo de primele creșteri ale monadelor

Este foarte important să adăugăm câteva cuvinte care să împlinească modul de a privi evoluțiile în toată complexitatea lor – atâta cât putem să pătrundem azi în aceste complexități. În primul rând, în ce privesc evoluțiile în spațiile destinate lor, monadele desfășoară, așa cum știm acum, evoluții în trepte și subtrepte, în cursul cărora ele învață ….

Mai mult

11. Studiu: memoriile monadei – baza învățăturilor pentru manifestări

Știm acum că monadele sunt formate din: celule energetice fundamentale: cele mai mici formațiuni naturale autoformate înafara Centrelor de evoluție; pături interioare și exterioare din energie fundamentală, autoformate prin magnetismul energetic natural al monadei și compactizate în funcție de puterea energetică radiantă a celulelor proprii …

Mai mult

10. Studiu: formarea păturilor energetice protectoare ale monadelor

Am discutat despre formarea monadelor, despre modul în care ele se formează având la bază o structură simplă, dar deosebit de eficientă pentru dezvoltarea lor în continuare: un grup de celule energetice care constituie elementele de bază ale monadei, de aceea le numim celule energetice fundamentale; energie fundamentală atrasă interioare ale monadei…

Mai mult