16. Primele concluzii la discuțiile despre energia fundamentală

Energia fundamentală și particularitățile sale de evidențiere arată că nimic nu este un gol, un vid; din nefericire mulți conferențiari cu referire la ezoteric pornesc de la ideea vidului care ar fi ”născut” ceva sau a întregii creații care s-ar fi născut din ”nimic”, din ”vid”. Dar tot ceea ce am numit: luminiscență fundamentală, sunet fundamental și vibrația fundamentală arată cât se poate de clar că există ceva acolo unde credem că nu există ceva, că există ceva acolo unde credem că este un ”nimic”: deci nu există vid. Desigur, este un anume fel de vid: ……..

Mai mult

15. Răspunsuri la întrebări: despre straturile energiei fundamentale

1. Straturile energiei fundamentale sunt bule de energie fundamentală, alăturate și suprapuse în energia fundamentală infinită, cu aspect general de straturi. 2. Ele pot fi, în linii mari: – straturi masive, voluminoase, dintre care s-au creat Centrele de evoluție și universurile din interiorul lor; – straturi mai puțin voluminoase, dintre care s-au creat diverse feluri de structuri inter-universice; – straturi mobile (spațiile interdimensionale) și imobile (spațiile dimensionale), ajutătoare pentru universuri; – straturi care sunt folosite în interiorul universurilor…..

Mai mult

14. Studiu: Despre sunetul fundamental

Puține scrieri sunt rămase azi în lume cu referire directă la sunetul fundamental sau primordial cum îl numesc alții. Ajutătorii mei astrali, care mi-au vorbit prima dată despre el și mi-au amintit multe lucruri pe care le cunoașteam bine cândva, s-au ferit să numească ”primordial” întrucât acest termen se potrivește cel mai bine sunetului fundamental dinafara Centrului de evoluție, acolo în energia fundamentală cu formațiunile primordiale în fluxuri circulante în cea mai pură energie fundamentală, neinfluențată de creații ulterioare, ale monadelor foarte avansate în evoluții.

Mai mult

13. Răspunsuri la întrebări: este totul creat din lumină?

1. Lumina ca atare nu poate crea structuri materiale stabile în spațiu și timp, indiferent de natura ei: luminiscența fundamentală (adică lumina necreată), lumina naturală de naturală plasmatică sau rezultată din procese chimice stelare, precum și lumina artificială creată prin procese tehnologice. 2. Lumina este emisie de radiație energetică care arată existența unor structuri care o emit; ea nu creează nimic, ci oferă informații cu privire la structurile emitente, care toate la un loc pot fi de un real folos creatorilor pentru desfășurarea sarcinilor lor. 3. Nu există…

Mai mult

12. Răspunsuri la întrebări: Se poate spune că este undeva centrul energiei fundamentale? Există locuri favorabile formării monadelor și apoi Centrelor de evoluție?

1. Nu se poate spune că undeva ar fi centrul energiei fundamentale, la fel nu se poate spune că există un interior în corespondență cu un exterior al ei. 2. Nu se poate spune că ar exista undeva un mediu special pentru formarea monadelor sau a Centrelor de evoluție pentru monade. Nu se poate spune că undeva este centrul ei, așa cum spuneam că energia fundamentală este însăși spațiul infinit, astfel încât nu se poate spune că există un anumit fel de ”interior” în corespondență cu un ”exterior” al energiei fundamentale. Deci la fel nu se poate spune că undeva…

Mai mult

11. Infinitul și eternitatea

1. Energia fundamentală este însuși spațiul existențial al tuturor celor profund cunoscute: nu există un spațiu preexistent pentru energia fundamentală, și nu există niciun fel de ființe – monade sau orice altceva dacă ar exista – care să fie înafara energiei fundamental, care este spațiul fundamental. 2. Eternitatea este însuși timpul existențial al energiei fundamentale, este timpul existențial al posibilităților de desfășurare a formelor de potențial latent sau activ al energiei fundamentale; este eternitatea evoluțiilor monadelor, care s-au dovedit fără sfârșit și a…

Mai mult

10. Frumusețea percepțiilor și cunoașterilor noastre privind energia fundamentală!

1. Percepții ale celor care se desfășoară în jurul nostru: – percepția energiei fundamentale, atunci când spiritele au cunoașterea și experiența perceperii ei; – percepția mișcării, circulației fluxurilor de filamente energo-materiale: voaluri de diferite culori, în deplasare cu diferite viteze, sunete consecutive și simultane – toate formează armoniile universale; – percepția radiațiilor din întrupări și a radiațiilor structurilor create din energie fundamentală (create numai de către marii creatori de universuri, coordonatori ai evoluțiilor noastre) și a…

Mai mult

09. Precizări la studiile privind energia fundamentală

1. Energia fundamentală nu ocupă un spațiu pre-existent, care să fi fost inițial gol – limitat ori nelimitat – și să fi fost umplut cu ”ceva” pe care îl numim ”energie fundamentală”: energia fundamentală este însuși spațiul concret, existent, în care toate se petrec. 2. Caracteristicile și particularitățile energiei fundamentale, potențialul de a se modifica după posibilitățile care apar ne determină să înțelegem că nu este un spațiu efectiv gol, ne determină să folosim potențialul său și asupra noastră, și asupra exteriorului nostru personal căruia îi aparținem, care ne hrănește, …

Mai mult

08. Despre vibrația fundamentală

Este o particularitate de evidențiere a energiei fundamentale, care constă în emisie de vibrație generată de compactizarea energiei fundamentale aflată și în stare liberă, şi în stare structurată: diferite structuri autoformate din ea însăși (bule, monade), în structuri naturale de întrupare (sisteme corporale) şi creații ale monadelor avansate în evoluţii. 1. Aşadar, vibraţia fundamentală este o emisie provenită din tensiunile interne care se nasc din compactizările energiei fundamentale: și în stare liberă, și în stare structurată. 2. Vibrația fundamentală nu este…

Mai mult

07.b. Câteva idei despre formarea limbajului

Formarea limbajului a fost o etapă ce s-a sprijinit pe cunoașteri ale spiritelor umane dinainte de venirea lor pe Pământ, orientate și adaptate în funcție de structurile planetare și stelare concrete locale, precum și a corporalității umane, având la bază sunetele fundamentale ale planetei, biosistemului și mișcărilor umane fizice în spațiile planetare. Despre limbaj, formarea, dezvoltarea, folosirea lui vom avea discuții ample în viitor, acum însă putem să ne facem o idee despre ceea ce a stat la baza formării lui aici pe Pământ: care de fapt a fost cu totul altceva decât ceea ce…

Mai mult