Prezentare

Este și interesant, dar și modern în psihoterapie, să ne cunoaștem viețile anterioare. Dar accentul cade întotdeauna pe elementul karmic, ne ajută – sigur că da – dar numai el nu are întotdeauna înțelegerea adecvată și creează confuzii de multe ori mărunte, alteori foarte grave – confuzii cu privire la căile de cunoaștere ale adevărurilor. Aceste adevăruri pot fi denaturate cel puțin din două puncte de vedere:

a. Intrarea în viziune nu are loc pe linia propriului destin, ci al unuia dintre frații de spirit sau al unui întrupat cu rol major în viața, destinul anterior: un stăpân, un părinte, un partener de viață, de luptă, de creație materială, a cărui viață s-a imprimat adânc în memoriile proprii din frică, sau respect, sau chiar iubire.

b. Necunoașterea istoriei adevărate a lumii și a speciei umane conduce la confuzii uriașe; adică din cunoaștere superficială (proprie timpului pe care îl trăim azi) inoculată de școală, de societate în ansamblul ei, fără studierea lumii din timpul trecut: studierea planetei (cu fenomenologia proprie de-a lungul timpului), a posibilităților de trăire – a modului general și particular de trăire, de comunicare, de relaționare, de deplasare, de hrănire și mai ales de creație materială, cea mai complexă activitate a omului. Confuziile ne duc departe de realitatea momentului cercetat și foarte, foarte greu acceptăm să ne modificăm încredințările.

Tocmai de aceea în aceste studii istorice accentul va cădea pe studiul planetei și a societăților umane din toate timpurile trăite, ca ajutor de orientare pe evenimentele fiecărei întrupări în parte. Căci spiritele umane nu au venit pe Pământ să-și facă evoluție spirituală de la viruși la oameni (trecând prin toate speciile planetare pe care le cunoaștem azi, trecute și actuale), ci ca spirite întrupate venite pe Pământ cu o experiență spirituală prodigioasă: spiritele umane (cele care folosesc corporalitatea speciei umane) sunt spirite avansate în evoluții, aflate în curs de universalizare, ceea ce înseamnă că au o experiență uriașă în foarte multe feluri de folosire de corporalitate: adică o experiență vastă de trăire și de creație materială cu multe forme de corporalitate, de pe multe planete din univers, care formează o abilitate crescută în trăiri pe enorm de multe meleaguri ale acestui univers și ale altor universuri.

O asemenea experiență spiritele umane au venit să și-o îmbogățească și să o consolideze și pe Pământ, adaptându-și această experiență la condițiile planetare naturale și de specie, de societate, care pot forma o experiență în plus spiritelor. Unele spirite umane au o experiență mai bogată decât altele și, în consecință vor fi ajutători pentru cele cu mai puțină experiență. În Studiile Generale se evidențiază diferite aspecte ale relațiilor dintre ajutat și ajutătorul său, astfel încât vom înțelege treptat cum s-a relevat acest aspect în viața societăților omenești de-a lungul celor 60 de milioane de ani de când a fost creată specia umană de către cei mai evoluați ajutători ai noștri: coordonatori, organizatori și ajutători ai evoluțiilor noastre. Urmărirea derulării vieții societăților omenești de-a lungul acestei perioade lungi de timp ne va ajuta să înțelegem adevăratul potențial al spiritelor umane, precum și faptul că evoluțiile din perioadele apropiate, în care vibrația medie planetară a fost – și este încă – foarte joasă, oamenii se prezintă cu incapacități, neputințe greu de suportat și, așa cum bine știm, formează o societate agresivă, corozivă, plină de perversități și răutăți. Un asemenea fel de manifestări ne determină să nu credem – unii mai mult, alții mai puțin – că tot noi, spiritele umane întrupate acum, ar fi putut fi cele care au format societăți uluitor de frumoase, înainte de ultima glaciațiune și puțin timp, câteva milenii, după glaciațiune. De aceea, din nefericire, suntem convinși că toate vestigiile arheologice pe care le știm azi ar fi creații ale unor ființe extraterestre și nicidecum umane…

Tocmai asemenea aspecte vom studia aici: modul în care s-a ajuns treptat la greutățile de azi și, mai departe, cum va rezista specia umană unor asemenea vremuri. Și vom mai vedea cum va arăta planeta noastră după schimbările esențiale care ne vor aduce din nou la ceea ce am fost cu toții cândva: adică la revenirea noastră la toate capacitățile spirituale cele înalte, dar pe un alt nivel, superior pentru absolut toate spiritele umane, în vremurile care vor veni…

De asemenea, este necesar să se știe de la bun început faptul că fiecare capitol în parte reprezintă câte o întrupare a unei singure monade, aflată în evoluții secundare, avansate: ca ajutător planetar, pe care am numit-o generic Călătorul. Dar nu este un roman al vieții Călătorului – oricare ar fi întruparea lui, însă este aceeași monadă urmărită din întrupare în întrupare, ajutată de foștii săi frați de spirit din evoluțiile primare pe care Călătorul le-a depășit de mult. Descrierea mai mult sau mai puțin sumară a fiecărei vieți în derulare este doar un prilej de expunere a multor cunoașteri despre epoca întrupării: starea planetară generală, elemente de evoluție a întrupaților pe grupuri de întrupare, societățile umane cu toate caracteristicile epocii studiate, legături planetare cu alte structuri stelare și general-galactice, alte specificități ale momentului (creație materială, deplasare, comunicare, relaționare), dar nu numai pentru oameni, ci și pentru restul biosistemului planetar din perioada în studiu. Astfel, în aceste studii, accentul este pus pe cunoaștere extinsă și cât se poate de profundă a acestui moment: însă este necesar să avem în vedere că prin creșterea vibrației medii planetare cresc și posibilitățile de aprofundare a cunaoșterilor noastre și, în consecință, lăsăm orice discuție deschisă pentru a adăuga mereu alte noutăți.

Scrie un comentariu