EVOLUȚII SECUNDARE

« Back to Glossary Index

Sunt evoluțiile monadelor care au finalizat evoluțiile primare  – evoluțiile începătoare, care sunt de evoluții de bază privind manifestările curente ale monadelor – și se află în următoarele faze de evoluței: cele ale învățăturilor specifice acestei etape de evoluție, precum și învățături din ce în ce mai profunde privind felurile de ajutor oferit monadelor care parcurg evoluțiile primare.

Monadele aflate în evoluțiile secundare le numim monade secundare (pe scurt: secundari).

Învățăturile privind ajutorul pe care spiritele și-l oferă reciproc încep din timpul evoluțiilor primare, dar ele constituie numai temelia, baza pe care se vor construi în secundariat aprofundări, consolidări, îmbogățiri (și iar consolidări) în timp ce secundarii se întrupează în continuare în rândurile primarilor, ajutându-i și învățându-i să-și ofere ajutor reciproc în orice situații din viața lor, din manifestările lor.

Evoluțiile secundare merg însă pe mai multe planuri:

1. Învățături privind forme de ajutor oferit primarilor, despre care discutăm în principal, pentru că vizează evoluțiile noastre actuale;

2. Învățături proprii, de treaptă, ale secundarilor:

– care pornesc de la faptul că monadele evoluează independent, nu mai sunt legate de frații lor de spirit – dar radiația lor energetică mult crescută în timpul evoluțiilor primare le permite să evolueze independent, cu corporalitate proprie susținută de radiația proprie; însă foștii frați de spirit se vor ajuta în continuare în întrupările lor în universurile materiale, și cu toții vor fi ajutați de monadele secundare mai avansate și monadele centrale;

– tot radiația crescută, și experiența de folosire a acesteia, oferă posibilități de începere a evoluțiilor de manifestare fără ajutorul corporalităților de întrupare, în spațiile altui univers – Universul Spiritual Secundar, care este universul lor de evoluție, de învățături de treaptă evolutivă. Dar secundarii merg în continuare în universurile materiale și se întrupează în mijlocul primarilor, menținându-se în limitele manifestărilor lor generale, ajutându-i în evoluțiile lor și introducând treptat elemente de noutate în manifestările lor, specifice necesităților proprii celor ajutați, ale primarior ajutați;

– pentru secundari încep și alte învățături, pe care nu le întâlnim în primariat decât ca faze începătoare, premergătoare ar fi mai corect spus – oricât de extraordinare ni se par acum: este trecerea de la creația materială mentală – la creația energetică, adică: compactizarea și modelarea energiei fundamentale, din care se fac creațiile cele mai puternice, stabile, durabile în timp și spațiu. În secundariat încep încercări punctiforme de creație energetică, pentru că asemenea creații țin în primul rând de creșterea uriașă a puterii radiante a monadelor, cu care ele operează asupra energiei fundamentale. Învățăturile acestui fel de creație doar încep în secundariat și continuă în evoluțiile centrale, crescând în putere, precizie și stabilitate, pe care o vor folosi și perfecționa în eternitatea vieții monadelor.

Se pot studia în plus treptele evoluțiilor secundare în Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție, punctul B, III. Evoluții monadice, 1. Evoluții secundare   

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare