EVOLUȚII PRIMARE

« Back to Glossary Index

Evoluțiile primare fac parte din cea mai generală clasificare a treptelor (și subtreptelor) de evoluție: evoluții primare, evoluții secundare și evoluții centrale. Sunt evoluții care se desfășoară exclusiv prin întruparea monadelor grupate în spirite pentru a crește puterea lor energetică radiantă – foarte slabă la începutul evoluțiilor lor.

Prin întrupare, spiritele sunt protejate, învață să se protejeze și să protejeze viața de orice fel, până când vor conștientiza profund, în orice condiții de trai, cât de importantă este viața de orice fel: în acest fel ele trec de la inconștiența cu care distrug orice fel de viață – la conștiența necesității protecției vieții ca atare. Tot prin întrupare, în evoluțiile primare spiritele învață să se manifeste, folosind structurile interioare ale corpurilor de întrupare ca pe canale de direcționare, de distribuție și de manevrare a razelor lor energetice: pe seturi și subseturi de raze din radiația lor totală. Pe măsură ce învață noi manifestări, ele consolidează și manifestările anterioare, aprofundând și diversificând în același timp toate cunoașterile lor. Toate se diversifică fără încetare de-a lungul evoluțiilor primare, toate stau la baza evoluțiilor ulterioare, sunt temelia de manifestare a monadelor pentru tot ce vor trăi în eternitarea vieții lor.

Întrupările, prin creșterea complexității lor, contribuie la învățături de într-ajutorare a monadelor între ele, între grupările de spirite care stau la baza întrupărilor cele mai complexe, în același timp determinând aprofundarea permanentă a manifestărilor, care va continua în următoarele evoluții: secundare și centrale, și în eternitatea vieții monadelor.

Toate întrupările se desfășoară în principal în spații special create de coodonatorii de evoluții astfel:

a. Protejarea monadelor prin plasarea lor într-un univers spiritual special – Universul Spiritual Primar – pentru a nu se autodistruge sau pentru a nu se distruge unele pe altele;

b. Canalizarea radiației lor energetice în alte spații: universurile materiale – Universul Material Astral, Universul Material Cauzal și Universul Material Fizic: prin structuri speciale canaliforme, create de coordonatorii de evoluții;

c. În universurile materiale are loc întruparea propriu zisă prin constituirea de corpuri materiale în radiația energetică a spiritelor, prin intermediul cărora spiritele învață să se manifeste: adică să-și manevreze razele din radiația proprie, prin structurile corpurilor lor, care funcționează astfel ca niște canale de direcționale a razelor pentru efectuarea de acțiuni de o diversitate din ce în ce mai mare, pe măsura creșterii puterii lor energetice.

Creșterea puterii energetice radiante are loc pe măsura creșterii abilităților de a realiza din ce în ce mai multe acțiuni, simultane și consecutive, de a le adapta oricăror condiții de mediu. După cum decurg învățăturile privind folosirea tot mai complexă a radiației spiritelor, evoluțiile primare cuprind trepte și subtrepte de evoluție, care pot fi clasificate în mai multe feluri, prezentate în Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție pct II. EVOLUȚII SPIRITUALE.

Atunci când radiația monadelor va crește suficient ca să susțină o corporalitate fără ajutorul fraților de spirit, când conștiența și conștiința monadelor crește suficient pentru a nu mai susține distrugerea și egoismul – ci creația, altruismul și conlucrarea, nu mai este necesară gruparea monadelor în spirite (și a spiritelor în diferite grupări), nu mai este necesară întruparea, și astfel evoluțiile merg mai departe în mod independent, fiecare monadă evoluând cu ajutorul dinafară a foștilor frați de spirit și a entităților ajutătoare. Evoluțiile primare se finalizează, dar evoluția monadelor merge pe nivele superioare mai departe.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare