FRĂŢIE DE SPIRIT

« Back to Glossary Index

Alături de întrupare, care este forma cea mai importantă de protecție a monadelor pe timpul evoluțiilor lor începătoare, frăția de spirit completează formele de evoluție primară, ajutând întruparea ca atare prin sporirea forțelor energetice ale fraților de spirit și învățăturile de într-ajutorare în timpul întrupărilor.

La începutul evoluțiilor monadele sunt prea mici, au radiația prea puțin dezvoltată pentru a putea susține singure, individual, chiar și cel mai mic sistem corporal necesar învățăturilor de manifestare de care au nevoie. De aceea coordonatorii de evoluții folosesc reunirea unui grup mic de monade: 2 – 10 monade într-o formațiune pe care o numim spirit. Această reunire a monadelor înseamnă pentru întrupare o împletire a radiațiilor energetice ale fraților de spirit care astfel își pot susține mai bine întrupările și se pot manifesta cu mai multă stabilitate decât ar putea s-o facă fiecare mică monadă în parte. În plus, această împletire de forțe energetice este ajutată energetic și de păturile (cămășile) energetice care reunesc, protejează și păstrează monadele în gruparea lor. Cămășile energetice sunt întărite permanent de către coordonatorii de evoluții proporțional cu creșterea monadelor, astfel încât ele constituie un ajutor energetic proporțional cu radiația lor, care se manifestă efectiv în acțiunile spiritelor, în învățăturile și aplicarea învățăturilor lor pe măsura înaintării lor în evoluții.

Este de asemenea necesară o astfel de reunire întrucât în acest fel monadele învață să se ajute unele pe altele: la început numai între frații aceluiași spirit (întrucât monadele din spirit se obișnuiesc unele cu altele și învață să se recunoască între ele), iar acest ajutor crește pe măsura avansării în evoluții. Monadele încep astfel să conștientizeze că fac parte din reuniri spirituale de acest fel, apoi treptat și încă din alte reuniri, realizate tot la fel, tot de către coordonatorii de evoluții: grupări simple de spirite, apoi gruparea mai multor astfel de grupări de spirite într-un popor de spirite, apoi grupări de popoare de spirite pentru treptele de evoluție superioare ale evoluțiilor primare. Să ținem cont de faptul că la cămășile energetice ale spiritului se adaugă puterea energetică a cămășuirilor celorlalte formațiuni din care fac parte spiritele individuale.

Așadar, crearea grupărilor fraților de spirit are ca scop:

– sprijinirea proceselor de întrupare, necesare protejării monadelor aflate la începutul evoluțiilor lor până când ele conștientizează necesitatea propriei protecții și protecția oricăror alte forme de viață, a tuturor ființelor din orice medii de trai;

– derularea învățăturilor de ajutor ale monadelor între ele și între diferite grupări ale spiritelor, grupări mici la început, dar care stau la baza altor forme de întrupare, superioare, și care facilitează evoluțiile superioare ale spiritelor (stele, planete, planetoizi).

Evoluțiile primare se finalizează odată cu creșterea suficientă a puterii energetice radiante a monadelor, astfel încât ele pot să-și susțină singure un sistem corporal complex, și au în plus experiența de folosire a radiației lor, pe seturi și subseturi de raze: este momentul în care toate grupările de spirite sunt dezmembrate, tot de către coordonatorii de evoluții, înseși spiritele sunt dezmembrate și monadele își continuă evoluțiile în mod individual, fără ajutorul radiant al fraților de spirit. Motivul principal al întrupărilor: reunirea radiației monadelor pentru susținerea complexității sistemelor corporale, alături de păturile energetice ale reunirilor, dispare în asemenea condiții, dar creșterea puterii energetice radiante ale fiecărei monade suplinește și aportul radiant al fraților, dar și energia radiantă suplimentară a cămășilor spirituale care au ținut laolaltă fostele frății spirituale.

Însă în continuarea evoluțiilor, monadele care evoluează independent se ajută în toate formele lor de trăire, oriunde ar fi: în universurile materiale prin întrupări sau în universurile spirituale unde pot să evolueze fără mijlocirea întrupărilor întrucât deja au învățat și au consolidat învățăturile proprii de manevrare a razelor lor din radiația totală, precum și de protecție a vieții sub orice forme. Dar când primesc învățăturile proprii sau este necesară realizarea unor sarcini speciale, monadele astfel evoluate se reunesc în universul lor spiritual, prin consens, într-un grup monadic de învățătură, de lucru, de conlucrare. Grupul monadic la început are puterea energetică radiantă slabă față de alți evoluanți mai avansați, iar această formă se numește frăție de disc: monadele cu radiația lor extrem de densă formează prin reunire un disc ușor bombat la început, care crește și se rotunjește treptat, pe măsura creșterii puterii radiante a monadelor. Puterea energetică radiantă crește în continuare prin evoluțiile lor proprii, astfel încât monadele reunite astfel ajung să formeze o sferă completă, care va crește în evoluțiile următoare, în viața eternă a monadelor. Însă să reținem că temelia, baza acestor forme superioare de evoluție este frăția de spirit: de aceea toate formele de frății ulterioare din evoluții le numim tot frății spirituale, indiferent dacă sunt formate din spirite sau din reuniri prin consens ale monadelor aflate în evoluții avansate.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare