UNIVERS MATERIAL

« Back to Glossary Index

Este un spațiu al Centrului de evoluție, destinat evoluțiilor începătoare ale spiritelor și ajutătorilor lor întrupați alături de ele. El are la bază o bulă uriașă de energie fundamentală cu compactizare naturală aleasă în funcție de puterea energetică radiantă a spiritelor evoluante în spațiul lui. Este numit univers material întrucât fondul general energetic al bulei poartă în cuprinsul său volume uriașe de fluxuri de filamente energo-materiale cu vibrații din toate nivelele universului, filamente care stau la baza formării corporalității de întrupare a spiritelor: fluxuri de filamente care sunt atrase și compactizate prin puterea radiației spiritelor. Așadar un univers material nu este numit în acest fel pentru că ar fi constituit din materii: el are absolut toate structurile create din energie fundamentală puternic compactizată, dar denumirea este stabilită în funcție de de:

– filamentele energo-materiale circulante în fluxuri bogate în spațiile universului, care stau la baza constituirii corporalității de întrupare ale monadelor (și grupărilor de monade) a căror radiație energetică este structurată ea însăși și canalizată în universurile materiale de întrupare, unde această radiație atrage fluxurile energo-materiale din circulațiile cosmice, formând corporalități de întrupare;

– totalitatea formațiunilor corporale ale galaxiilor cu stelele, planetele, planetoizilor și biosistemelor lor, formează materialitatea oricărui univers material, aflată în câmpurile universice și ajutând astfel la evoluțiile monadelor care se desfășoară în cuprinsul spațiilor lor.

Universurile materiale sunt complex structurate în interiorul lor, structurile lor nu sunt însă create din filamente energo-materiale, ci numai din energie fundamentală foarte puternic compactizată și modelată după necesități.

Toate structurile materiale din interiorul universurilor de acest fel sunt ori forme de întrupare a spiritelor aflate în evoluții locale sau forme de creație materiale a întrupaților.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare