3. Schema detaliată a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție

Evoluțiile monadelor cuprind trei mari etape sau trepte, fiecare dintre ele fiind pregătitoare pentru următoarea treaptă – chiar și ultima pe care am menționa-o, căci evoluțiile merg mereu înainte, în eternitatea vieții monadelor. De asemenea este necesar să înțelegem că ele însă nu au o finalitate propriu-zisă …

Mai mult

2.b. Nivele de vibrație perceptibile cu senzorii sistemului corporal uman

Lumea noastră – cu atât mai mult în alte locuri din galaxie, din subzona locală și din zona universului din care face parte subzona noastră – are mult mai multe nivele de vibrație decât nivelele și subnivelele de vibrație decât ceea ce percepem noi cu senzorii corpului nostru fizic, cu care în prezent percepem lumea: putem percepe lumea (macro- și micro-cosmosul) mult mai extins cu senzorii sistemului nostru corporal când vibrația planetară este foarte înaltă. ….

Mai mult

2. Nivele de vibraţie: a. De ce exprimăm etapele de evoluție a spiritelor umane prin variația vibrației planetare

Dintre cele trei particularități de evidențiere ale energiei fundamentale, luminiscența fundamentală poate fi de multe ori percepută în unele perioade ale anului; sunetul fundamental poate fi redat intuitiv prin muzică instrumentală și vocală, dar vibrația fundamentală nu are încă corespondent în percepțiile umane. …

Mai mult

1.g. La finalul prezentării spațiilor din interiorul centrului de evoluție

Studiul spațiilor universice este un domeniu puțin înțeles și putem face tot timpul confuzii, și să le răspândim în mod neintenționat, datorate necunoașterii profunde a lumii în care trăim; dar cunoscând multe lucruri, ele pot fi și induse intenționat de semeni doritori de control asupra populațiilor lucrătoare. ….

Mai mult

1.f. Spații ale Universului Fizic: zonele și subzonele universului

Universurile materiale sunt structurate interior pe zone și subzone universice; zonele pot fi sub formă de: 1. bule energetice naturale atrase din exteriorul Centului de evoluție și adaptate cerințelor evoluțiilor care se desfășoară în interiorul lor; 2. spații interioare delimitate chiar în spațiul bulei-univers prin pături energetice structurate complex, cu funcțiuni complexe. Universul Fizic cuprinde trei mari zone, fiecare zonă fiind structurată pe subzone. ….

Mai mult

1.e. Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție

Centrul de evoluție este un spațiu-bulă de energie fundamentală, puternic protejat pentru a nu se deranja desfășurările dinafara lui. Este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare necesare desfășurării evoluțiilor, după cum este necesar să se desfășoare evoluțiile monadelor și a diferitelor feluri de grupări de monade. …

Mai mult

1.d. Structuri ajutătoare pentru universuri, create de monade foarte avansate în evoluții

Alături de universuri și alte spații-bule naturale, bule atrase dinafara Centrului de evoluție de către monadele cele mai avansate din Centrul de evoluție, apoi modelate vibrațional și structurate complex în interior în funcție de necesitățile evoluanților. Tot în vederea acelorași evoluții, coordonatorii lor creează și alte structuri durabile din energie fundamentală …

Mai mult

1.c. Alte spații-bule, ajutătoare pentru universuri

Fiecare univers are o serie de spații și structuri ajutătoare pentru derularea evoluțiilor din interiorul lui. Deosebirea între spații și structuri constă în primul rând în faptul că spațiile ajutătoare au un interior liber, voluminos, structurate interior și exterior astfel încât în ele să se poată întrupa entități ajutătoare care trăiesc și lucrează pentru evoluanții ajutați sau conlucrează cu alți ajutători întrupați în mijlocul primarilor sau chiar cu primari foarte înaintați în evoluții …

Mai mult

1.b. Despre spațiile evoluțiilor protejate

Spațiile evoluțiilor protejate poartă această denumire pentru că nu numai spațiile sunt protejate cu pături energetice puternice, dar mai ales evoluțiile care se desfășoară în interiorul lor sunt extrem de sigur protejate de radiațiile foarte puternice din jurul acestor spații, iar pe de altă parte evoluanții sunt protejați în evoluțiile lor prin procesul de întrupare, astfel încât să nu se distrugă reciproc …

Mai mult

1. Spații organizate pentru evoluții: a. Clasificări; Despre spațiile protejate

Pentru orientare în continuarea studiilor despre evoluții este necesar să avem o cunoaștere generală a spațiilor în care se derulează evoluțiile noastre: ele sunt create și întreținute chiar de către coordonatorii evoluțiilor noastre, care astfel ne creează condiții optime pentru parcurgerea lor.
Fiecare element de studiu prezentat în continuare va fi detaliat într-un capitol separat privind universurile, cu toate structurile lor interioare și exterioare. Deocamdată să facem cunoștință cu ele. …

Mai mult