1.b. Despre spațiile evoluțiilor protejate

I. IDEI PRINCIPALE

1. Spațiile evoluțiilor protejate sunt spații mixte:

a. Un univers spiritual: Universul Spiritual Primar;

b. Trei universuri materiale, asociate Universului Spiritual Primar: Universul Material Astral, Universul Material Cauzal și Universul Material Fizic.

2. Universul Spiritual Primar este un univers spiritual sub formă de bulă, cu structuri exclusiv energetice, create de coordonatorii de evoluții, destinate creșterilor energetice ale monadelor (și oricăror grupuri de monade), aflate la punct fix și puternic protejate prin cămăși (pături) spirituale.

3. Universurile materiale sunt universuri cu structuri mixte: macro-structuri și micro-structuri energetice, create pentru sprijinirea aplicării și consolidării învățăturilor monadelor, precum și corporalitățile materiale de întrupare ale monadelor a căror radiație se canalizează din Universul Primar în universurile materiale, unde formează corporalitatea materială și întreține în continuare corpurile pe timpul întregii întrupări.

II. DETALII, DISCUȚII

Spațiile evoluțiilor protejate poartă această denumire pentru că nu numai spațiile sunt protejate cu pături energetice puternice, dar mai ales evoluțiile care se desfășoară în interiorul lor sunt extrem de sigur protejate de radiațiile foarte puternice din jurul acestor spații, iar pe de altă parte evoluanții sunt protejați în evoluțiile lor prin procesul de întrupare, astfel încât să nu se distrugă reciproc, mai mult sau mai puțin conștienți în trăirile lor – așa cum se petrec lucrurile înafara Centrelor de evoluție, deși acolo totul se petrece numai inconștient.

Așadar, protecția evoluțiilor este de altă natură decât în cazul spațiilor protejate. Să înțelegem că în acest caz discutăm despre realizarea unor structuri prin care se desparte locul de creștere energetică a monadelor aflate în evoluțiile lor primare, începătoare, de locurile în care ele se manifestă prin intermediul unui sistem corporal constituit în radiația energetică proprie. Pentru acestea sunt necesare spații diferite:

 – un spațiu special în care monadele sunt protejate astfel încât să nu se manifeste direct, una cu alta, căci se pot distruge așa cum tot inconștient se distrugeau înafara Centrului de evoluție: este Universul Spiritual Primar (pe scurt: Universul Primar);

 – spații în care se află structuri special create de către coordonatorii de evoluții, din energie fundamentală puternic compactizată, complex structurate, pentru atragerea și direcționarea radiației energetice a monadelor: din Universul Primar către universurile materiale, unde se vor manifesta monadele prin manipularea corporalității lor materiale de întrupare cu ajutorul propriei radiații;

 – universurile materiale: Universul Astral, Universul Cauzal și Universul Fizic, unde se constituie sistemele corporale de întrupare, formate din corpuri materiale; în aceste universuri monadele învață să se manifeste prin corpurile lor, coordonați, învățați și ajutați de monade cu experiență foarte bogată care au finalizat evoluțiile lor primare, începătoare și pot îndruma și ajuta alte monade care intră în Centrul de evoluție, valuri după valuri; tot în aceste universuri desfășoară consolidări ale manifestărilor învățate și îmbogățiri care sunt și ele consolidate ulterior;

 – spații ajutătoare pentru derularea evoluțiilor din universurile materiale: acestea sunt spațiile dimensionale și spațiile interdimensionale;

 – structuri create în mod special pentru circulațiile monadelor avansate în evoluții, între universurile spirituale și universurile materiale cu spațiile lor ajutătoare dimensionale, interdimensionale și alte spații speciale (pentru derularea unor lucrări speciale de ajutor pentru toate universurile).

Câteva cuvinte despre fiecare din aceste spații ne vor orienta pentru continuarea studiilor noastre viitoare.

a. DESPRE UNIVERSUL SPIRITUAL PRIMAR

Universul Spiritual Primar (pe scurt: Universul Primar) este un univers special creat și structurat pentru monadele care desfășoară acțiuni prin intermediul unor corporalități materiale în alte spații decât cel în care se află ele adică în universurile materiale. Este singurul univers spiritual care are la bază o bulă naturală de energie fundamentală, o bulă care are cea mai slabă compactizare dintre toate universurile spirituale, astfel încât monadele care sunt la începutul evoluțiilor lor să nu se afle în medii care să le impulsioneze prea mult și astfel să le obosească. El are o structură interioară formată din celule create de coordonatorii de evoluții tot din energie fundamentală puternic compactizată, celule care protejează monadele și toate grupările de monade (spirite, diverse grupări de spirite) de puterea energetică radiantă a acestor structuri extrem de puternice. În acest fel monadele nu se pot deranja reciproc, nu se pot deteriora sau chiar distruge reciproc, neputând trece de pereții celulelor lor puternic protejate: oricum ele nu sunt conștiente până la un moment dat al evoluției lor, iar când devin conștiente și învață despre protecțiile de care beneficiază, ele sunt total de acord cu acest sistem protector până când vor controla toate procesele de întrebuințare a energiilor, radiațiilor, vibrațiilor.

De asemenea, conform unor principii specifice acelor direcții de fizică care se aplică structurilor din energie fundamentală (nu din filamente-materii, așa cum le cunoaștem noi, în universurile materiale), structurile interioare ale acestui univers cuprind elemente de culegere (prin atracție) a radiației monadelor și de direcționare a acesteia, pe seturi și subseturi din radiația lor totală, spre celelalte structuri exterioare acestui univers, structuri care leagă în același timp și Universul Primar de celelalte spații ale Centrului de evoluție.

b. DESPRE UNIVERSURILE MATERIALE

Universurile materiale sunt spații-bule atașate Universului Primar, bule de energie fundamentală cu compactizare lor naturală (așa cum s-au autoformate ele conjunctural în energia fundamentală liberă), destinate evoluțiilor prin manifestare ale monadelor cu ajutorul unei corporalități de întrupare. Fiecare univers are în cuprinsul lui alte bule amenajate în mod special în funcție de creșterea treptată a monadelor.

Universurile materiale au ca specific condiții create pentru manifestarea monadelor prin intermediul unor creații pe care le numim corpuri, realizate din fluxuri bogate de filamente energo-materiale, atrase, compactizate și structurate în radiația monadelor direcționată din Universul Primar în fiecare din universurile materiale. Radiația monadelor este împărțită în trei seturi mari de raze cu vibrații diferite:

 – razele cu vibrațiile cele mai înalte sunt direcționate către Universul Material Cauzal: le numim raze cu vibrație cauzală (sau raze cauzale, radiație cauzală);

 – razele cu vibrațiile medii sunt direcționate către Universul Material Astral: le numim raze cu vibrație astrală (sau raze astrale, radiație astrală);

 – razele cu vibrațiile cele mai joase sunt direcționate către Universul Material Fizic: le numim raze cu vibrație fizică (sau raze fizice, radiație fizică).

În puterea energetică a radiațiilor se formează sisteme corporale cu o complexitate specifică fiecărei trepte și subtrepte de evoluție a monadelor. Structurile interioare ale acestor universuri creează condiții speciale pentru derularea simultană a evoluțiilor monadelor aflate pe diferite trepte de evoluție, astfel obișnuindu-se unele cu altele treptat. Pe parcursul evoluțiilor încep să conștientizeze modul în care se învață să-și ofere ajutor reciproc, pe lângă diverse feluri de manifestări prin care învață unele de la altele să-și îmbogățească experiența de manifestare și să-și consolideze în același timp și manifestările vechi, și cele noi.

Numim aceste universuri: universuri materiale întrucât în cuprinsul lor, în energia fundamentală a bulei care formează fiecare univers în parte, sunt puse în circulație fluxuri bogate de filamente-materii și filamente-energii care formează corporalitățile de întrupare și au în continuare rol de păstrare a vitalității corpurilor de întrupare ale monadelor pe care le numim întrupate. Toate filamentele sunt create de coordonatorii de evoluții: cei care sunt deopotrivă: și creatorii macrostructurilor energetice care formează condițiile locale de trăire ale monadelor (bariere energetice interzonale, corzi energetice, etc.), și ale microstructurilor (filamente energetice) – toate la un loc constituie fundamentul condițiilor de manifestare a monadelor astfel întrupate.

Știm din cele de mai sus cum sunt distribuite seturile de raze în funcție de vibrația lor, de aceea putem să ne orientăm acum în prezentarea generală a universurilor materiale, după cum urmează:

1. Universul Astral (să folosim abrevieri pentru a ușura explicațiile: UA) unde sunt canalizate razele cu vibrație medie ale monadelor (razele astrale, radiația astrală), mai ușor de folosit în derularea învățăturilor prin care monadele încep, și continuă să se manifeste din ce în ce mai complex, pe măsura avansării în evoluții; tot aici au loc și primele consolidări ale învățăturilor în fiecare treaptă și subtreaptă de evoluție. Dintre toate universurile materiale, acesta are o vibrație medie – între vibrațiile cauzale și cele fizice;

2. Universul Cauzal (UCz) unde sunt canalizate razele monadei cu vibrația cea mai înaltă, razele cauzale (radiația cauzală); ele vor fi folosite mai târziu decât cele cu vibrație medie și joasă, căci monadele nu sunt obișnuite cu ele, întrucât celulele energetice fundamentale care emit razele acestea sunt cele mai mari, cu compactizarea cea mai puternică, deci și creșterea lor are loc mai lent, iar razele trebuie să se întărească într-un timp mai îndelungat decât celelalte două seturi de raze. Este universul în care învățăturile primite în UA se consolidează în vibrațiile foarte înalte ale acestui univers, pregătind monadele în același timp pentru următoarea fază de evoluție (subtreaptă, treaptă);

3. Universul Fizic (UF), unde sunt canalizate razele cu vibrația cea mai joasă. Asemenea celor din Universul cauzal, manifestările monadelor în UF, cu razele de acest fel (raze fizice, radiație fizică), încep să fie folosite mai târziu decât cele din UA (dar mult mai devreme decât în UCz) și au un regim cu totul special în întrupările care se desfășoară aici: pentru că este mai greu de evoluat în aceste vibrații foarte joase, chiar dacă monadele sunt obișnuite cu radiațiile care au vibrația joasă, din toate trăirile lor anterioare, de până la evoluțiile prin întrupare în universurile materiale: adică trăirile lor dinafara Centrului de evoluție, precum și din interiorul Centrului de evoluție – în creșterile din filamente. Vibrația joasă din acest univers determină manifestări mai lente, mai greoaie decât felul în care se desfășoară manifestările în UA, cu care monadele sunt obinșuite din timpul învățăturilor lor – până când monadele se vor obișnui să le folosească ușor, fluid, după multă evoluție, multă experiență acumulată prin învățături în UA.

Detalii cu privire și la spațiile universice și altele în legături directe cu ele, precum și evoluțiile care se derulează cu ajutorul lor vor fi detaliate în studii ulterioare, ample, pentru cei care doresc să pătrundă cu curaj în lumea evoluțiilor noastre.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu