BARIERE ENERGETICE INTERZONALE

« Back to Glossary Index

Barierele energetice interzonale sunt punți de legătură între două zone universice, între două bule de energie fundamentală cu vibrații diferite, cu structuri complexe și astfel având un rol deosebit de important în evoluțiile care se desfășoară în spațiile astfel reunite. Sunt create de coodonatorii de evoluții și nu pot fi deteriorate sau mutate din locul lor decât de creatorii lor, și numai în funcție de necesitățile evoluaților din cele două zone. Între două zone se pot crea multe asemenea bariere, a căror poziție este stabilită de coordonatorii de evoluție în funcție de necesitățile evoluanților și în strânsă legătură cu alte structuri universice a căror existență se bazează pe barierele energetice și locul amplasării lor în economia bulei, zonei universice.

Barierele energetice interzonale sunt înconjurate de pături energetice puternice, structurate complex după cum sunt create structurile barierelor pe care le protejează.

Câteva funcțiuni ale acestor bariere energetice interzonale pot fi cunoscute parțial acum, iar altele le vom descoperi și înțelege pe măsura creșterii vibrației planetare:

1. Este o cale de traversare a grupurilor de spirite aflate în călătorii spirituale dintr-o zonă a universului în alta: de exemplu din zona I în zona a II-a a Universului Fizic; barierele însă sunt unisens (pot fi traversate într-un singur sens) și cunoscând acest lucru, grupurile de spirite călătoare în ambele sensuri (merg undeva – se întorc din locul de plecare în călătorie) nu pot trece decât într-un sens dintr-o zonă în alta, dar la întoarcere nu pot merge pe același drum, ci pe o altă rută, trecând printr-o altă barieră, prin care se poate trece invers, pentru ca spiritele călătoare să se poată întoarce acasă, de unde au venit. Trecerea spiritelor prin barieră – indiferent în ce sens – nu este de loc dificilă pentru călători, întrucât structurile ei au vibrații apropiate: cea mai joasă a zonei cu vibrație înaltă este foarte apropiată de cea mai înaltă vibrație a zonei cu vibrație joasă. Să reținem așadar că barierele au structuri de două feluri, care înțelegere rezidă din faptul că ele reunesc:

– un spațiu cu vibrația cea mai joasă a unei zone;

– un spațiu cu vibrația cea mai înaltă a celeilalte zone.

Vibrațiile sunt însă apropiate de aceea spiritele călătoare se obișnuiesc ușor și rapid cu o nouă vibrație trecând prin barieră spre zona următoare.

2. Barierea este o structură care participă, printre altele, la primirea/evacuarea fluxurilor de filamente energo-materiale din și către Universul Central, unde sunt create/remodelate de coordonatorii de evoluție pentru a ajuta la formarea și întreținerea corporalității de întrupare a spiritelor: pe de o parte barierele ajută la evacuarea fluxurilor care au pierdut o parte din vibrația lor în circulațiile prin corpurile întrupaților, pe de altă parte primesc și pun în circulații fluxuri noi, refăcute, proaspete, care ridică vibrația în zona universică.

Tot barierele energetice interzonale dau și primele impulsuri de orientare fluxurilor energo-materiale nou-intrate în zonă (în toate subzonele ei) pentru intrarea lor în circulațiile cosmice, pentru a nu se aglomera în regiunea barierei; în continuare vor fi atrase de corzile energetice universice, continuând circulația lor spre interiorul spațiilor cosmice.

Să reținem faptul că, dacă zonele universice sunt aliniate concentric, subzonele sunt răspândite în tot volumul zonei (zonă care este o bulă uriașă de energie fundamentală) și numai unele dintr ele pot să fie formate având o barieră interzonală și o barieră intersubzonală. Majoritatea subzonelor vor avea două bariere intersubzonale – la partea cu vibrație foarte joasă și la partea cu vibrație foarte înaltă, și doar o mică parte din ele vor avea o barieră interzonală și una intersubzonală: cele care se vor învecina cu bariere interzonale.

Amplasarea barierelor este un element de subtilitate pentru înțelegerea noastră, mai ales că ele pot fi mutate și bula neavând ”margini”, subzonele se pliază la suprafața bulei-zonă, pe lângă barierele care sunt limitate în spațiul lor zonal de ființare.

Așadar, aceeași barieră (punte) cuprinde printre structurile ei o parte de primire a fluxurilor noi, pe partea cealaltă cuprinde partea de evacuare a fluxurilor din zona (sau subzona) care necesită acest proces. Așa cum pe partea care primește fluxuri noi sunt structuri care emit impulsuri pentru împrăștierea fluxurilor spre interiorul spațiului lor de circulație, pe partea cealaltă, de evacuare a fluxurilor, sunt structuri de colectare a fluxurilor din subzona în care au circulat; colectările sunt necesare pentru a nu fi deranjate lucrările care au loc în interiorul barierelor: remodelări ale structurilor, mutări ale barierei pentru a face loc unor noi galaxii sau readucerea barierei pe vechiul loc după ce s-au realizat ieșirile din întrupare a componentelor galaxiilor din regiune.

Circulațiile prin barierele energetice, despre care discutăm, sunt procese mult mai ample: în interiorul lor au loc alte procese care contribuie la mișcări ale fluxurilor pe de o parte, și ale spiritelor călătoare pe de altă parte, în condițiile în care coordonatorii evoluțiilor se ocupă în același timp cu lucrări de mutare, de remodelare sau de regenerare a barierelor.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare