Sinteza ideilor principale

01. GENERALITĂȚI PRIVIND EVOLUȚIILE ÎNCEPĂTOARE ALE MONADELOR

1. În energia fundamentală liberă, dinafara Centrelor de evoluție, se află în mișcare naturală, prin impulsurile create de circulațiile formațiunilor autoconstituite din energia însăși:

 – grupuri de monade asemănătoare ca putere energetică proprie, aflate în creștere treptată care, în dezvoltarea lor, merg către formarea unui nou Centru de evoluție;

 – grupuri de monade între care există o apropiere, dar diferențele energetice între ele sunt mari și astfel de grupuri vor fi dezmembrate în timp, neavând o coeziune foarte mare de simțire și manifestare;

 – monade stabile care nu aparțin unor grupuri, mișcându-se independent printre alte formațiuni (bule, ațe, celule energetice, fluxuri de volume diferite de energie fundamentală).

2. Atrase în interiorul unui Centru de evoluție, primele faze de evoluție ale monadelor sunt de creștere, protejată și susținută cu direcții stabilite de către coordonatorii evoluțiilor lor viitoare, în urma studierii lor atente; creșterea lor se desfășoară în filamente energetice create exclusiv de coordonatori, fiecare filament fiind creat în funcție de caracteristicile trăirii monadelor din interior, precum și necesitățile de utilizare ale filamentelor în exteriorul lor.

3. Filamentele cu monade mici în interiorul lor sunt create în Universul Spiritual Central, de unde sunt direcționate în universurile materiale, unde intră prin structurile barierelor energetice inter-zonale cu vibrație locală înaltă, de unde sunt antrenate în circulații ample prin structurile zonelor, spre galaxiile din spațiile cosmice;

4. În circulațiile lor, filamentele pierd o parte din energiile lor, iar când ating un nivel minim acceptat local al vibrației lor, sunt atrase de bariera energetică inter-zonală cu vibrația cea mai joasă, de unde sunt redirecționate spre Universul Spiritual Central, pentru reîncărcare, remodelare.

02. EVOLUȚII PROTEJATE: PRIMA TREAPTĂ – EVOLUȚII FILAMENTARE

  1. Prima treaptă a evoluțiilor protejate sunt evoluțiile filamentare: monadele cresc într-un mediu protejat în interiorul unor filamente (ațe) energetice, create de coordonatorii evoluțiilor; sunt două trepte ale acestor evoluții:
    – monade energii: puterea energetică a monadelor este foarte mică, simțirile sunt slabe, dar monadele au o mișcare minimă ca un tremurat;
    monade-materii: puterea energetică este mai dezvoltată, simțirile sunt superioare și mișcările, deși tot asemănătoare unui tremurat, au direcționări către celelalte monade din filament – filament care are în el mult mai multe monade decât în prima fază, adică cuprinsul mai multor filamente-energii.
  2. Filamentele-energii și filamentele-materii se află în circulații în spații special amenajate (universuri), circulând în fluxuri uriașe: ele se atrag unele pe altele în cadrul aceluiași fel de principiu al atracțiilor universale, în plus, cele materii (sau materiale) le atrag pe cele energii fiind mai puternic radiante; iar circulațiile lor sunt impulsionate de atracțiile exercitate de structurile din univers – creații energetice sau structuri de întrupare pentru monadele aflate pe trepte superioare de evoluție (stele, planete și biosistemele lor).
  3. Puterea de atracție exercitată între filamente se datorează doar indirect monadelor din interiorul filamentelor, întrucât puterea lor energetică radiantă este mult prea mică pentru a depăși teaca filamentului lor; dar filamentele sunt create proporțional cu energia monadelor din interior: cu cât sunt monadele mai puternice, cu atât filamentul este mai puternic, și deci mai puternic radiant, având putere de atracție mai mare.

03. MECANISMUL FORMĂRII ATRACȚIEI ÎNTRE FILAMENTE

1. Corporalitatea de întrupare a evoluanților din toate universurile materiale și spațiile ajutătoare, care se bazează pe întrupări, au la bază compactizarea fluxurilor de filamente energetice circulante în spații.

2. Asemenea mecanisme ale atracției dintre filamente ne ajută să înțelegem:

 – formarea fluxurilor în circulațiile lor prin spațiile universice;

 – formarea și întreținerea corporalităților de întrupare;

 – creația materială mentală desfășurată de spiritele umane pe Pământ (în trecut, și așa cum va reveni în viitor).

3. La baza atracției și compactizării fluxurilor energetice stau două mecanisme de aceeași natură:

 – presiuni slabe, dar reale, ale filamentelor asupra energiei fundamentale în care se scaldă, în care circulă, energie care astfel se compactizează în jurul filamentelor, strângându-le unele în altele;

 – presiuni puternice, exercitate de radiațiile mult mai puternice, ale întrupaților: de la macrostructuri (stele, planete, planetoizi) la toate viețuitoarele planetare, prin care se formează corporalitățile de întrupare; pe baza aceluiași principiu, întrupații creatori avansați atrag fluxuri din aerul planetar, le compactizează și le modelează corespunzător necesităților lor.

04. ASPECTE SPECIALE ALE CREȘTERILOR MONADELOR ÎN FILAMENTE

1. Diferența dintre creșteri și evoluții constă în:

 – evoluții: presupun învățături de manifestare prin intermediul corporalității de întrupare, cu aplicații în aceleași vibrații, apoi pentru consolidare: în vibrații foarte înalte și apoi în vibrații foarte joase;

 – creșterile, fazele de început în interiorul filamentelor, se desfășoară fără învățături de manifestare.

2. Creșteri libere ale monadelor se derulează în toate fazele de existență și de evoluție, dar specific fiecărei trepte:

a. Înafara Centrelor de evoluție, după formarea conjuncturală a monadelor: o creștere lentă, îndelungată;

b. În interiorul Centrelor de evoluție:

 – în creșterile filamentare protejate;

 – în evoluțiile cu manifestare prin întrupări: au loc numai în Universul Spiritual Primar, dar cu derulare accelerată pe măsura creșterii complexității în manifestare, întotdeauna în mod progresiv;

 – în evoluțiile fără întrupare, în universurile spirituale (Universul Spiritual Secundar și Universul Spiritual Central), cu manifestări directe între monade, dar pentru acești evoluanți au loc și în Universul Spiritual Primar pe timpul întrupărilor lor ca ajutători, în mijlocul primarilor ajutați.

05. ALTE ASPECTE ALE CREȘTERILOR MONADELOR ÎN FILAMENTELE ENERGETICE

1. În zona I a universului, circulația filamentelor se desfășoară cu ajutorul macrostructurilor universice, create exclusiv de coordonatorii de evoluții din energie fundamentală puternic compactizată:

 – bariere energetice inter-zonale și intersubzonale, prin structurile cărora intră/ies fluxurile de filamente, în funcție de starea lor energetică;

 – corzi energetice care impulsionează circulația, răspândind fluxurile nou-intrate prin bariera energetică cu vibrația cea mai înaltă, până când sunt atrase de galaxiile din subzonă; apoi fluxurile cu energie foarte scăzută sunt canalizate spre bariera energetică cu vibrația cea mai joasă, pentru a fi preluate în Universul Spiritual Central.

2. Indiferent cât de scurt/lung este drumul filamentelor până la terminarea creșterii monadelor din interior pe fiecare treaptă a acestei etape (filamentară), toate monadele din aceeași generație trebuie să ajungă la încheierea etapei la o putere energetică radiantă asemănătoare, întrucât:

 – monadele din filamentul-energie vor deveni în evoluțiile spirituale frați din același spirit;

 – monadele din filamentul-materie vor deveni frați de spirit (spirite-frați);

 – în continuare spiritele vor evolua în grupuri simple de spirite, obișnuindu-se unii cu alții și trăind, învățând și aplicând învățăturile împreună, continuând treptat evoluții în grupările obișnuite lor;

 – o mulțime de grupări simple de spirite vor forma în continuare un popor de spirite, evoluând mai departe în grupări de popoare de spirite în întrupări comune.

06. CIRCULAȚIA FLUXURILOR DE FILAMENTE ENERGETICE ÎN ZONA I A UNIVERSULUI FIZIC

În zona I a universului, circulația filamentelor se desfășoară cu ajutorul macrostructurilor universice, create de coordonatorii de evoluții din energie fundamentală puternic compactizată:

 – bariere energetice inter-zonale și inter-subzonale, prin structurile cărora intră/ies fluxurile de filamente energetice, în funcție de starea lor vibrațională;

 – corzi energetice care impulsionează circulațiile, răspândind fluxurile nou-intrate prin bariera energetică cu vibrația cea mai înaltă, până când sunt atrase de galaxiile din subzonă, apoi canalizarea fluxurilor cu vibrație foarte joasă spre bariera energetică cu vibrația asemănătoare, pentru a fi preluate în Universul Spiritual Central pentru refacere.

07. CIRCULAȚIA FLUXURILOR DE FILAMENTE ENERGETICE ÎN ZONA a II-a A UNIVERSULUI FIZIC

1. În zona a II-a a universului, cu galaxii foarte dese și densitate crescută a materiilor în corporalitatea spiritelor care evoluează aici, fluxurile de filamente circulă prin forța de atracție a macro- și micro-structurilor, neavând nevoie de structuri speciale de ajutor, cum sunt în zona I.

2. Doar în prima parte a zonei mai există bariere energetice și corzi energetice, pentru ca întrupații să se adapteze treptat la noile condiții zonale, după care barierele sunt înlocuite cu alte structuri energetice pentru transferul fluxurilor pentru remodelare.

3. Este necesar ca fluxurile de filamente să-și păstreze vibrația foarte înaltă în această zonă a universului, de aceea ele sunt permanent schimbate prin stații monobloc răspândite în spațiul subzonelor, înainte de a-și diminua prea mult energia, datorită necesităților evoluanților locali cu sarcini deosebit de complexe.

08. CIRCULAȚIA FLUXURILOR DE FILAMENTE ENERGETICE ÎN ZONA a III-a A UNIVERSULUI FIZIC

1. În zona a III-a a universului, zona galaxiilor cu întrupare simultană a tuturor spiritelor din cuprinsul fiecărei galaxii, sunt răspândite ambele feluri de sisteme de intrare/ieșire a fluxurilor de filamente energetice: în funcție de necesitățile evoluțiilor celor mai avansate spirite primare care evoluează în acestă zonă:

 – bariere energetice pentru circulații interzonale și pentru schimburi de fluxuri energo-materiale între subzone și Universul Spiritual Central, precum și corzi energetice universice pentru direcționarea fluxurilor de la bariere spre galaxii;

 – stații individuale monobloc pentru schimbul de fluxuri energetice între subzone și Universul Spiritual Central: din ce în ce mai dese pe măsura creșterii vibrației fondului energetic fundamental al subzonelor;

2. Fluxurile nu trec, prin remodelare, de la un univers material la altul, ci trec prin celelalte spații ajutătoare ale universului, apoi la alt univers cu spațiile lui ajutătoare, în cele din urmă în spațiile ajutătoare ale Universului Spiritual Secundar și Universului Spiritual Central: în care se desfășoară întrupări pentru monadele secundare și centrale care se pregătesc pe treptele lor de evoluție de întrupări ca ajutători ai spiritelor primare, în universurile materiale.

09. NECESITĂȚI ȘI MECANISME PENTRU EVITAREA TRANSFERULUI DE FILAMENTE ENERGETICE ÎNTRE ZONELE ȘI SUBZONELE UNIVERSULUI

1. Necesități pentru asemenea schimburi apar permanent în circulațiile progresive și regresive ale spiritelor.

2. Spiritele călătoare sunt purtătoare de amprente și fluxuri preluate din locurile în care au trăit și prin care au trecut în călătoriile lor: toate sunt parte importantă din câmpurile corpurilor din sistemele lor corporale de întrupare, necesare pentru hrănirea corpurilor și adaptarea mai rapidă a spiritelor în locurile în care trăiesc, călătoresc.

3. Schimbarea fluxurilor din câmpurile corpurilor călătorilor se realizează în structurile barierelor energetice interzonale și intersubzonale:

 – structuri care atrag toate fluxurile și amprentele din raza radiațiilor călătorilor;

 – structuri care permit imediat reformarea câmpurilor cu filamente care au vibrațiile corespunzătoare subzonei/zonei în care va trece călătorul.

10. DESPRE AMPRENTĂRILE DIN MEDIUL NOSTRU DE TRAI

1. Amprentele sunt formațiuni mărunte din mediul energetic al lumii în care trăim, formate sub presiunea radiațiilor întrupaților sau creațiilor lor, care compactizează energia fundamentală și filamentele circulante în mediile locale.

2. Rădăcina lor o găsim în micile compactizări ale energiei fundamentale sub presiunea radiațiilor din mediul energetic fundamental dinafara Centrului de evoluție, care sunt atrase în ritmul respirației monadelor și sunt compactizate astfel, odată cu energia respirată, pe celulele energetice fundamentale ale monadei.

3. Amprente de orice fel le regăsim astfel:

 – în energia fundamentală care se depune în foițe subțiri pe celulele energetice fundamentale ale monadelor, sub influența radiațiilor provenite din mediul lor de întrupare;

 – pe filamentele enorgo-materiale circulante în mediile universice;

 – în sistemele corporale de întrupare – dar nu pe corpurile care sunt în permanentă mișcare, ci în câmpurile de filamente atrase de corpuri în jurul lor, din care fiecare corp se hrănește, primind odată cu energia lor și amprentele depuse pe ele;

 – pe diferite creații ale spiritelor aflate în evoluții avansate, care folosesc amprentările pentru desfășurarea evoluțiilor, dar care în anumite situații își creează și strategii pentru o creație cât mai puțin influențată de formarea amprentelor.

4. Radiația monadelor întrupate se influențează cu vibrațiile filamentelor circulante în câmpuri și în interiorul corpurilor, precum și cu vibrația manifestărilor monadei sub influența radiațiilor din jur; vibrațiile mediului și al manifestărilor se transmit astfel monadei prin radiația sa și se imprimă permanent pe celulele energetice fundamentale: unde rămân conservate între foițele energetice care formează creșterile monadei.

11. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND VARIAȚIA VIBRAȚIEI MEDII PLANETARE

1. Discutăm despre vibrația medie planetară, având în vedere:

a. Vibrația fundamentală a cumulului de materii și energii ale planetei cu toate structurile ei și întreg biosistemului planetar;

b. Complexitatea factorilor care conduce la existența variației vibrației medii planetare, adică cumularea efectelor a două forme de variație, astfel:

 – variația vibrației zonale: datorată diminuării energiei filamentelor energo-materiale prin trecerea lor prin corporalităție de întrupare ale tuturor galaxiilor (cu stelele, planetele și biosistemul lor) până la ajungerea pe Pământ și traversarea tuturor corpurilor biosistemului pământean, diminuare care se echilibrează în spațiile universice prin remodelarea energetică a filamentelor de către coordonatorii de evoluții (creatorii lor): este un proces pe termen foarte lung;

 – variația vibrației planetare: datorată etapelor locale de respirație a spiritelor întrupate (ale planetei și biosistemului ei), care ajung să se apropie de simultaneitate având ca efect maxim glaciațiunile formate în inspirul respirației lor: un proces pe termen relativ scurt.

2. Variația vibrației medii planetare este concret extrem de necesară pentru ca biosistemul cu spirite aflate în evoluții intraplanetare , ajutate energetic direct de poporul de spirite întrupat ca planetă, să se obișnuiască cu schimbări permanente de condiții de trai într-un ciclu extrem de lung de întrupări pe aceeași planetă.

12. LA FINALUL EVOLUȚIILOR FILAMENTARE

1. Evoluțiile filamentare nu sunt evoluții prin manifestări, ci sunt creșteri protejate în interiorul filamentelor energetice.

2. Monadele sunt pregătite să intre în treapta următoare de evoluțieevoluții spirituale prin întrupare, când se dezvoltă tendințe de mișcare către alte monade din același filament.

3. Monadele din filamente se vor dezvolta în evoluțiile spirituale ca frați de spirit, cu ritmuri de creștere asemănătoare, urmărite cu atenție de coordonatorii de evoluții.

4. Armoniile interioare ale creșterilor din filamente cu creația filamentelor sunt urmare a activităților coordonatorilor de evoluții, care potrivesc creșterile filamentare cu armoniile universale ale evoluțiilor.

13. PARTICULARITĂȚI ALE FINALIZĂRILOR SUBTREPTELOR ȘI TREPTELOR DE EVOLUȚIE ALE MONADELOR

1. Finalizarea oricărei subtrepte și trepte de evoluție (primare, secundare și centrale deopotrivă) se desfășoară numai în Universul Spiritual Central, în spații special amenajate pentru derularea finalizării specifice fiecărei trepte în parte.

2. Procesul de finalizare prevede nu numai consolidarea tuturor învățăturilor din etapa parcursă, ci și:

 – derularea unor fine învățături suplimentare, puțin mai înalte, mai avansate decât cele care au existat în evoluțiile anterioare;

 – fiecare final al evoluțiilor anterioare este reluat și avansat astfel conform noilor experiențe acumulate în plus.

3. Universul Spiritual Central are spații special amenajate pentru aceste finalizări prin întrupări pentru:

 – toate spiritele în evoluții primare;

 – toate monadele secundare și centrale care învață manifestări avansate de ajutor oferit primarilor prin întrupare; în rest secundarii și centralii își continuă evoluțiile prin manifestare directă între ele, fără întrupare, în universurile lor de evoluție.

14. TRECEREA DE LA EVOLUȚII FILAMENTARE LA EVOLUȚII SPIRITUALE

1. Evoluțiile spirituale, parte a evoluțiilor protejate, constituie etapa următoare a evoluțiilor monadelor care au crescut în filamentele energo-materiale.

2. Pentru astfel de evoluții, coordonatorii creează condiții speciale, folosind principiile de bază ale trăirilor cu care monadele sunt obișnuite din etapele anterioare – și înafara, și înăuntrul centrului de evoluție:

 – reunirea monadelor în spirite și diverse grupări de spirite;

 – crearea și amenajarea de spații speciale pentru protecția monadelor (în Universul Spiritual Primar cu spațiile sale interioare) și pentru corporalitatea de întrupare pe care o vor folosi monadele pentru manifestare – universurile materiale: Universul Astral, Universul Cauzal și Universul Fizic;

 – crearea de structuri de legătură între Universul Primar (unde se află monadele) și universurile materiale;

 – crearea de filamente energo-materiale, în care cresc alte noi valuri de monade, filamente aflate în circulație în universurile materiale, iar coordonatorii crează și condiții de impulsionare a circulației lor în universuri, între macro-structuri (întrupări comune de tip planete și stele organizate în galaxii) și în interiorul galaxiilor: bariere energetice inter-zonale, corzi energetice care străbat spațiile dintre bariere, structuri de susținere a galaxiilor și de ajutor pentru crearea unor structuri interioare ale acestora, etc.;

 – structurile de legătură între universuri creează în același timp și canalizarea, și direcționarea radiației monadelor spre universurile materiale, pentru formarea corporalităților: prin atragerea și compactizarea filamentelor energo-materiale în puterea radiației spiritelor – proces numit întrupare.

3. Prin intermediul corporalității de întrupare, monadele sunt:

 – protejate: să nu se autodistrugă și să nu se distrugă reciproc, până când învață, și consolidează învățătura despre importanța vieții fiecărei monade aflate în evoluții;

 – învățate: să-și manevreze razele din radiația proprie prin structurile corporale de întrupare, pe seturi și subseturi de raze, în funcție de necesitățile de manifestare în diferite medii universice.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu