13. Particularități ale finalizărilor subtreptelor și treptelor de evoluție ale monadelor

I. IDEI PRINCIPALE

1. Finalizarea oricărei subtrepte și trepte de evoluție (primare, secundare și centrale deopotrivă) se desfășoară numai în Universul Spiritual Central, în spații special amenajate pentru derularea finalizării specifice fiecărei trepte în parte.

2. Procesul de finalizare prevede nu numai consolidarea tuturor învățăturilor din etapa parcursă, ci și:

 – derularea unor fine învățături suplimentare, puțin mai înalte, mai avansate decât cele care au existat în evoluțiile anterioare;

 – fiecare final al evoluțiilor anterioare este reluat și avansat astfel conform noilor experiențe acumulate în plus.

3. Universul Spiritual Central are spații special amenajate pentru aceste finalizări prin întrupări pentru:

 – toate spiritele în evoluții primare;

 – toate monadele secundare și centrale care învață manifestări avansate de ajutor oferit primarilor prin întrupare; în rest secundarii și centralii își continuă evoluțiile prin manifestare directă între ele, fără întrupare, în universurile lor de evoluție.

II. DETALII, DISCUȚII

Asemenea particularități de finalizare a tuturor treptelor și subtreptelor de evoluție nu sunt proprii numai trecerii de la evoluțiile filamentare la evoluțiile spirituale, pentru că monadele sunt foarte mici și au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi. Asemenea particularități sunt proprii tuturor încheierilor de etape și de subetape de-a lungul tuturor treptelor și subtreptelor de evoluție ale monadelor: ale primarilor, dar și ale secundarilor și centralilor – cei mai avansați evoluanți. Ultima parte a derulărilor fiecărei etape nu se petrece doar pentru întăriri, consolidări ale celor învățate în subetape, sau în etapa întreagă desfășurată până în acel moment – deci nu se petrec ca celelalte etape parcurse în universurile materiale, ci acest moment particular se derulează în Universul Spiritual Central, în spații special amenajate pentru finalizările fiecărei subtrepte și fiecărei trepte de evoluție ale monadelor. Toate se întăresc în asemenea condiții special amenjate, pentru cele mai înalte manifestări pe care spiritele (monadele) le-au învățat până în acel moment al evoluției lor. Iar acest lucru le este neapărat necesar pentru trecerea pe un nivel superior, în evoluțiile lor progresive.

În aceste spații ale Universului Central, nu numai aspectul calitativ este urmărit, ci și aspectul cantitativ, care formează rezistența în manifestare a celor mai înalte manifestări, prin necesitățile de consolidare ale absolut tuturor manifestărilor. Astfel ele sunt tot parte a evoluțiilor progresive, și încep cu ultimele manifestări, din ultimele întrupări, reluând cele ale subtreptelor și treptelor anterioare de fiecare dată, în condiții de vibrații corespunzătoare evoluției lor, în spațiile desemnate.

Așadar în Universul Central se va derula o consolidare a tuturor celor care au fost trăite și consolidate în universurile materiale, de-a lungul evoluțiilor, în condiții speciale de finețe, de subtilitate, pe care numai acest univers le poate oferi. Un asemenea moment nu se desfășoară pe fiecare etapă a subtreptei sau treptei de evoluție, pentru că ar fi obositoare pentru spirite – mai ales în timpul evoluțiilor primare, începătoare, ar însemna să se concentreze extrem de mult fiecare monadă din orice spirit, ceea ce ar conduce la oboseală: în condițiile în care evoluțiile nu sunt în universurile materiale singulare (un popor spiritual pe o singură planetă), ci sunt create condiții de împletire, în același spațiu, a evoluțiilor tuturor spiritelor care pot beneficia de condițiile acelui spațiu, împletindu-și trăirile și astfel avansând încet pe calea universalizării lor, oricât de mic ar fi acel pas la început. În Universul Central, fiecare popor de spirite se află singur în spațiul său, și numai ajutătorii lor tradiționali – secundari și centrali – sunt cei cu care intră în manifestările lor, alături de ei, ajutătorii care știu perfect cât și cum să se dozeze puterea manifestărilor lor, în funcție de cerințele vibraționale ale Universului Central.

Experiența spiritelor crește de la un moment la altul al evoluțiilor, de aceea se reiau de fiecare dată manifestările treptelor anterioare, împletind unele impulsuri mici, de scurtă durată și de mică amploare, atent urmărite să nu producă oboseală, astfel ridicând puțin câte puțin nivelul tuturor manifestărilor. În acest fel au loc direcționări superioare la fiecare subtreaptă și treaptă de evoluție spre cea următoare, conștientizând treptat și ajutorul pe care îl primesc din partea ajutătorilor lor secundari și centrali.

Este o etapă nu numai a consolidărilor, ci și a unor fine învățături în plus, puțin mai înalte decât cele care au existat în evoluțiile anterioare. Așadar toate se deosebesc puțin de cele trăite în momentele anterioare de acest fel, din Universul Central, până când – pe măsura avansării în evoluții – monadele încep să conștientizeze diferențele între cele cunoscute și consolidate anterior, și cele noi, care au în plus un ușor grad de dificultate datorate noutății ce apare acolo, în Universul Central. Nu este ceva foarte greu, dar cele nou-introduse stimulează priceperea și rapiditatea, calitatea execuțiilor și toate îmbinate la un loc, acceptând ajutorul superior, dar și ajutându-se reciproc, conlucrând pentru susținerea și obișnuirea cu noutățile. Sunt în același timp trăitori și lucrători în aceeași întrupare, și cu cele obișnuite, și cu cele mai noi implementate în rândul celor cunsocute bine deja.

Noi știm că în Universul Spiritual Secundar și în Universul Spiritual Central nu au loc întrupări, manifestările se derulează între monade direct, fără corporalități de întrupare – să reținem că acest lucru este specific numai secundarilor și centralilor care își derulează propriile evoluții în aceste universuri. În cele pe care le discutăm este vorba despre evoluțiile primare și despre evoluțiile secundare și centrale în calitate de ajutători întrupați în mijlocul primarilor, în universurile materiale. Așadar în spațiile necesare acestor derulări sunt create condiții de întrupare ale tuturor celor care participă la aceste momente de finalizare a treptelor, indiferent de evoluțiile lor personale. Primarii nu sunt obișnuiți cu manifestările fără corporalitate ale secundarilor și centralilor, deci ajutătorii sunt întrupați în mijlocul lor, în corporalitățile cu care primarii sunt obișnuiți; dar înafara acestor evoluții speciale, de finalizare a treptelor lor pesonale, primare, secuntare și centrale, secundarii și centralii se manifestă fără corporalitate.

De asemenea este necesar de știut că în astfel de finalizări nu se suprapun evoluțiile, nu se petrec finalizările la fel ca și în universurile materiale, împletite: fiecare subtreaptă și treaptă are specificul ei și poporul de spirite primare aflat în această fază desfășoară propriile sale finalizări, fără împletiri cu cele ale altor popoare, chiar dacă sunt pe aceeași treaptă de evoluție și foarte asemănătoare ca înclinații proprii.

Iată de ce se creează spații speciale în Universul Central pentru derularea finalizărilor de treaptă pentru primari, unde se creează posibilități de întrupare pentru toți participanții. Iar secundarii și centralii au spații speciale pentru momentele lor de finalizări, în care au condiții și de trăiri directe, conform treptei lor, fără întrupare, și trăiri prin întrupări, așa cum este necesar pentru derularea sarcinilor lor ca ajutători întrupați în mijlocul primarilor, în universurile materiale. Și este un ajutor pe care astfel îl vor da prin prisma ultimelor lor evoluții; chiar dacă vor oferi primarilor ceea ce ei necesită, la nivelul lor de evoluție primară: secundarii și centralii au această posibilitate de a primi în sufletul lor și cele trăite de primari, pentru a-i simți pe ei și a-și derula ajutorul pentru ei personal, precum și cele speciale nivelului lor propriu de evoluție. Spre exemplu; ei pot simți ura primarilor, dar ea este impuls de acțiune fără ca ura ca atare să-i copleșescă și pe ei, ca pe primari.

Tocmai pentru asemenea derulări sunt create condiții pentru fiecare treaptă mai importantă și se reiau la fiecare final de treaptă toate finalurile de trepte anterioare, ridicându-se puțin câte puțin nivelul vibrațional spre nivele mereu superioare, consolidând astfel în același timp toate manifestările pe un nivel treptat superior.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu