06. Pe scurt, despre tipare în evoluții spirituale

Direcțiile necesare avansărilor în evoluții sunt tipare ale evoluțiilor, care sunt în fond acceleratori și susținători de evoluții. Tiparele evoluțiilor spirituale nu limitează, întrucât ele sunt foarte elastice, adaptabile particularităților de evoluție ale monadelor, pe măsura creșterii celulelor energetice fundamentale și deci radiației lor energetice.

Mai mult

05. Alte câteva aspecte ale evoluțiilor primare

Alte câteva aspecte sunt de discutat cu privire la evoluțiile primare. Unul dintre ele se referă la faptul că atunci când discutăm de întrupări – automat facem legătura cu evoluțiile spiritelor aflate în evoluții primare unde evoluanții secundari și centrali sunt ajutătorii, învățătorii și coordonatorii de evoluții, întrupați în mijlocul primarilor. …

Mai mult

04. Aspecte ale dezvoltării monadelor în evoluții primare

Să reținem că, dacă folosim exprimarea ”evoluții primare” și nu spirituale, dar folosim totuși deseori și ”evoluții spirituale”, este datorită faptului că toate evoluțiile la un loc le putem numi spirituale, indiferent dacă ele sunt primare, secundare sau centrale, întrucât și cele secundare, și cele centrale se sprijină pe două direcții moștenite din evoluții primare: pe întrupări pentru a fi ajutătorii noilor valuri de monade și pe frățiile de spirit. ….

Mai mult

03. Rădăcinile evoluțiilor primare

Să reținem că, dacă folosim exprimarea ”evoluții primare” și nu spirituale, dar folosim totuși deseori și ”evoluții spirituale”, este datorită faptului că toate evoluțiile la un loc le putem numi spirituale, indiferent dacă ele sunt primare, secundare sau centrale, întrucât și cele secundare, și cele centrale se sprijină pe două direcții moștenite din evoluții primare: pe întrupări pentru a fi ajutătorii noilor valuri de monade și pe frățiile de spirit. …

Mai mult

01. Rădăcini și direcții în evoluțiile primare

Pentru a înțelege evoluțiile primare, să pornim de la ideea principală că monadele evoluează sub formă de spirite întrupate: adică prima treaptă de evoluție adevărată, prin manifestare, a monadelor și trebuie să înțelegem cât mai multe aspecte legate de astfel de evoluții. Vom discuta acum, la începutul studiilor despre evoluții, câteva elemente cu caracter general, urmând să le detaliem atunci când vom studia sistemele corporale. ….

Mai mult

14. Trecerea de la evoluții filamentare la evoluții spirituale

Am văzut că evoluțiile filamentare au rolul de a oferi posibilitatea de creștere a monadelor într-un mediu protejat, precum și posibilitatea monadelor care au finalizat evoluțiile filamentare de a crește protejat în continuare, dar învățând să se manifeste, prin energia pe care o expulzează din interiorul ei însăși prin respirație, prin intermediul unei corporalități realizate din filamente-materii, energizate și de filamente-energii …

Mai mult

13. Particularități ale finalizărilor subtreptelor și treptelor de evoluție ale monadelor

Asemenea particularități de finalizare a tuturor treptelor și subtreptelor de evoluție nu sunt proprii numai trecerii de la evoluțiile filamentare la evoluțiile spirituale, pentru că monadele sunt foarte mici și au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi. Asemenea particularități sunt proprii tuturor încheierilor de etape și de subetape de-a lungul tuturor treptelor și subtreptelor de evoluție ale monadelor …

Mai mult

12. La finalul evoluțiilor filamentare

Acum știm că evoluțiile filamentare nu sunt evoluții prin învățături de manifestare, ci sunt creșteri la punct fix fără manifestări ale monadelor încă foarte mici, prea mici încă pentru a se putea manifesta prin intermediul unei corporalități, fie ea cât de mică. În acest stadiu, chiar dacă s-ar reuni mai multe monade pentru a forma un spirit tot nu s-ar putea ajunge să se susțină o corporalitate oricât de mică….

Mai mult

11. Noțiuni introductive privind variația vibrației medii planetare

În acest capitol discutăm despre vibrația filamentelor energetice și efectele variației vibrației lor la nivel zonal (în toată zona I a Universului Fizic) precum și la nivel local, planetar, iar în studiile viitoare vom urmări și variația vibrației monadelor – pe care o numim evoluție. Vibrația medie planetară este legată de variația energiei filamentelor energetice circulante în spațiile universului, din care se formează, și cu care se întrețin toate corporalitățile de întrupare din univers, însă cu specificul fiecărei zone a universului. …

Mai mult