10. Despre amprentările din mediul nostru de trai

Amprentele sunt formațiuni mărunte din mediul energetic al lumii în care trăim, formate sub presiunea radiațiilor întrupaților sau creațiilor lor, care compactizează energia fundamentală și filamentele circulante în mediile locale. Rădăcina lor o găsim în micile compactizări ale energiei fundamentale sub presiunea radiațiilor din mediul energetic fundamental dinafara Centrului de evoluție ……

Mai mult

09. Necesități și mecanisme pentru evitarea transferului de filamente energetice între zonele și subzonele universului

Să detaliem acest aspect în studiul filamentelor energo-materiale, despre care am discutat pe scurt în studiul anterior: cel legat de evitarea transferului filamentelor de la o zonă la alta, de la o subzonă la alta, cu ocazia circulației grupurilor de spirite între subzone și zone. Știm bine acum că nu este permisă circulația filamentelor de la o subzonă sau zonă la alta …

Mai mult

08. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a III-a a Universului Fizic

În zona a III-a a universului, zona galaxiilor cu întrupare simultană a tuturor spiritelor dintr-o galaxie, sunt răspândite ambele feluri de sisteme de intrare/ieșire a fluxurilor de filamente energetice: bariere energetice inter-zonale și stații individuale monobloc, pentru o trecere lină a spiritelor de la evoluțiile anterioare la cele curente. …

Mai mult

07. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a II-a a Universului Fizic

În zona a II-a a universului, cu galaxii foarte dese și densitate crescută a materiilor în corporalitatea spiritelor care evoluează aici, fluxurile de filamente circulă prin forța de atracție a macro- și micro-structurilor corporale, neavând nevoie de structuri speciale de ajutor, cum sunt în zona I. Doar în prima parte a zonei mai există bariere energetice și corzi energetice, pentru ca întrupații să se adapteze treptat la noile condiții zonale…..

Mai mult

06. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona I a Universului Fizic

În zona I a universului, circulația filamentelor se desfășoară cu ajutorul macrostructurilor universice, create de coordonatorii de evoluții din energie fundamentală puternic compactizată: bariere energetice interzonale și intersubzonale, precum și corzi energetice universice ancorate între barierele cu vibrații înalte și barierele cu vibrații joase ale subzonei. …….

Mai mult

05. Alte aspecte ale creșterilor monadelor în filamentele energetice

În zona I a Universului Fizic, circulațiile fluxurilor de filamente se derulează cu ajutorul marilor structuri energetice universice: bariere energetice interzonale și intersubzonale și corzi energetice universice. Indiferent cum este de lung sau scurt drumul fluxurilor prin subzone, monadele din interior trebuie să ajungă în același timp la mărimi asemănătoare pentru a trece de la o treaptă la alta. …

Mai mult

04. Aspecte speciale ale creșterilor monadelor în filamente

Este necesar uneori să aprofundăm în studii suplimentare anumite aspecte mai deosebite ale treptelor de evoluție, în acest caz: să înțelegem care este deosebirea între evoluția propriu zisă și creșterile fără învățături de manifestare; de asemenea să mergem în profunzimea desfășurării circulației filamentelor și să legăm această circulație…

Mai mult

02. Evoluții protejate: prima treaptă – evoluții filamentare

Evoluțiile filamentare sunt primele faze de evoluție a monadelor nou-intrate într-un Centru de evoluție, protejate de coordonatorii de evoluții prin introducerea monadelor în filamente energetice în interiorul cărora monadele cresc, fără să suporte alte presiuni decât compactizarea energiei fundamentale în interiorul filamentului …

Mai mult

01. Generalități privind evoluțiile începătoare ale monadelor

Am discutat în primele studii despre monadele care au ajuns în stare stabilă și care au crescut puțin în mediul neorganizat al energiei fundamentale infinite: printre valuri și fluxuri de energii, ațe, celule energetice care cu timpul vor forma monade noi sau vor fi înglobate de altele mai mari sau mai dense, și astfel vor fi distruse. …

Mai mult