14. Trecerea de la evoluții filamentare la evoluții spirituale

  I. DEFINIRI

  1. EVOLUȚII SPIRITUALE

  Sunt evoluții protejate (alături de evoluții filamentare), caracterizate prin manifestări ale monadelor, grupate în spirite (și grupări de spirite), prin mijlocirea unui sistem corporal (proces denumit întrupare), până când monadele acumulează prin creștere: și putere energetică radiantă, și experiență de folosire a acesteia pentru a se întrupa individual; grupul spiritual rămâne reunit o vreme, folosind energia radiantă a păturilor energetice care reunesc monadele în diferite grupări; când creșterea energetică echivalează puterea energetică radiantă a păturilor spirituale, monadele evoluează în continuare în mod absolut individual în orice univers.

  2. ÎNTRUPARE

  Este o formă de manifestare a unei monade sau a unui grup de monade (spirite, popoare de spirite, grupări de popoare de spirite) prin intermediul unui sistem corporal, complex structurat, care are un dublu rol:

  – de protecție în perioada începutului evoluțiilor, când monadele sunt inconștiente de necesitatea protecției vieții sub orice formă și se pot autodistruge sau pot distruge alte ființe din jurul lor;

  – de învățătură treptată pentru manifestare prin manipularea, mișcarea radiației sale, folosind diferite structuri ale corporalității de întrupare.

  II. IDEI PRINCIPALE

  1. Evoluțiile spirituale, parte a evoluțiilor protejate, constituie etapa următoare a evoluțiilor monadelor care au crescut în filamentele energo-materiale.

  2. Pentru astfel de evoluții, coordonatorii creează condiții speciale, folosind principiile de bază ale trăirilor cu care monadele sunt obișnuite din etapele anterioare – și înafara, și înăuntrul centrului de evoluție:

   – reunirea monadelor în spirite și diverse grupări de spirite;

   – crearea și amenajarea de spații speciale pentru protecția monadelor (în Universul Spiritual Primar cu spațiile sale interioare) și pentru corporalitatea de întrupare pe care o vor folosi monadele pentru manifestare – universurile materiale: Universul Astral, Universul Cauzal și Universul Fizic;

   – crearea de structuri de legătură între Universul Spiritual Primar (unde se află monadele) și universurile materiale;

   – crearea de filamente energo-materiale, în care cresc alte noi valuri de monade, filamente aflate în circulație în universurile materiale, iar coordonatorii crează și condiții de impulsionare a circulației lor în universuri, între macro-structuri (întrupări comune de tip planete și stele organizate în galaxii) și în interiorul galaxiilor: bariere energetice inter-zonale, corzi energetice care străbat spațiile dintre bariere, structuri de susținere a galaxiilor și de ajutor pentru crearea unor structuri interioare ale acestora, etc.;

   – structurile de legătură între universuri creează în același timp și canalizarea, și direcționarea radiației monadelor spre universurile materiale, pentru formarea corporalităților: prin atragerea și compactizarea filamentelor energo-materiale în puterea radiației spiritelor – proces numit întrupare.

  3. Prin intermediul corporalității de întrupare, monadele sunt:

   – protejate: să nu se autodistrugă și să nu se distrugă reciproc, până când învață, și consolidează învățătura despre importanța vieții fiecărei monade aflate în evoluții;

   – învățate: să-și manevreze razele din radiația proprie prin structurile corporale de întrupare, pe seturi și subseturi de raze, în funcție de necesitățile de manifestare în diferite medii universice.

  III. DETALII, DISCUŢII

  Am văzut că evoluțiile filamentare au rolul de a oferi:

   – posibilitatea de creștere a monadelor într-un mediu protejat;

   – posibilitatea monadelor care au finalizat evoluțiile filamentare de a crește protejat în continuare, dar învățând să se manifeste, prin energia pe care o expulzează din interiorul ei însăși prin respirație, prin intermediul unei corporalități; această corporalitate se formează prin puterea de atracție a radiației asupra filamentelor-materii și compactizarea lor într-o formă stabilă, formă pe care o numim corporalitate; în continuare corporalitatea atrage alte filamente-materii și filamente-energii care îi cedează o parte din energia lor, întreținându-i astfel vitalitatea și menținerea corpurilor o perioadă mai lungă de timp, necesară spiritelor pentru a primi învățături și consolidarea lor în spațiile universice.

  Cunoscând acum ce sunt filamentele energo-materiale, și la ce sunt ele bune în lumea noastră, a universurilor materiale, putem trece la studiul evoluțiilor spirituale: care este următoarea fază de evoluție a monadelor. Să vedem pe scurt ce este spiritul și câteva alte lucruri legate de el, precum și diverse grupări ale spiritelor în evoluțiile următoare.

  Pentru continuarea evoluțiilor, întrucât monadele care ies din creșterile filamentare nu au încă o putere energetică foarte mare (pentru că nu ar fi bine să crească mai mult în interiorul filamentelor), coordonatorii de evoluții reunesc mai multe monade – care sunt chiar cele care au făcut parte anterior din filamentele-energii. Această reunire se face prin intermediul unor pături sau cămăși spirituale, realizate prin compactizare de energie fundamentală liberă, proporțională cu puterea reunită a monadelor. La fel ca și remodelarea filamentelor, cămășile spirituale sunt remodelate permanent, după necesitățile monadelor care cresc fără oprire, de la o fază la alta a evoluțiilor lor. Deși vom studia pe larg modul de plasare a monadelor grupate în spirite și apoi reuniri de spirite în grupuri restrânse, apoi în grupuri largi de spirite care formează popoare de spirite, și ele la rândul lor cămășuite pe baza aceluiași principiu, să deschidem discuția despre acest aspect și să reținem că toate monadele astfel protejate, cămășuite, sunt plasate într-un univers special destinat evoluțiilor lor începătoare: Universul Spiritual Primar (USP). Deci de data aceasta spiritele nu mai sunt circulante în spații în ”căsuța” lor, ci această căsuță este fixă în spațiul USP.  

  Din lăcașul astfel creat în USP tot din energie fundamentală compactizată de coordonatori, radiația spiritelor este canalizată prin structuri complexe către cele trei universuri materiale, în care spiritele vor învăța să se manifeste prin intermediul radiației proprii în universurile materiale: adică în Universul Astral (UA), în Universul Cauzal (UCz) și în Universul Fizic (UF).

  În universurile materiale, razele care intră în fiecare univers atrag filamente circulante în spațiul local, formând corpurile pe care le cunoaștem acum. Fiecare set de raze are vibrație diferită, cu diferențe mai mari sau mai mici, în funcție de care și filamentele sunt diferite, și diferit atrase și compactizate în radiația corespunzătoare, formând corporalități complexe, pe care le vom studia separat.

  Prin corporalitate, monadele sunt:

   – protejate: și de ele înseși, să nu se autodistrugă în lipsa conștienței pericolelor de pe parcursul manifestărilor, precum și pentru a nu se distruge unele pe altele până ce vor conștientiza importanța deosebită a vieții ca atare: proprii și a tuturor semenilor, indiferent de evoluția lor;

   – sunt ajutate să-și manevreze seturile de raze din radiația lor totală, proprie, efectuând mișcări, acțiuni, într-o diversitate din ce în ce mai mare, pe măsura creșterii lor permanente. Prin mărirea sferei manifestărilor, monadele trag energie fundamentală la locul lor de plasare în USP, care se depune în straturi extrem de fine peste celulele energetice fundamentale, care formează principalele structuri interioare ale monadei. Astfel este determinată creșterea efectivă a monadei, iar din celulele energetice astfel crescute se vor forma alte noi raze, care vor mări volumul radiației totale a monadei.

  În același timp creșterea celulelor fundamentale ale monadei determină și creșterea volumului memoriilor monadei, la fel și consolidarea acestor memorii, căci fiecare strat al energiei fundamentale depuse pe fiecare celulă este amprentată cu secvențe ale vibrațiilor manifestărilor proprii ale monadei, precum și vibrații din mediul ei de trai, ale tuturor celor care se petrec în universurile materiale în care este întrupată monada.

  Dacă în evoluțiile filamentare monadele cresc fără a avea activitate în interiorul filamentului, evoluțiile spirituale determină creșterea lor tocmai prin activitățile care cresc treptat în volum și în complexitate, realizate prin corporalitatea lor întreținută prin filamentele energetice în care alte generații de monade cresc și ele progresiv. Etapa evoluțiilor filamentare este cea mai lungă etapă a evoluțiilor începătoare: monadele cresc încet în filamentele lor, trecând fără oprire prin absolut toate subzonele zonelor din cele trei universuri materiale.

  Dar finalizarea creșterilor filamentare în universurile materiale nu înseamnă și finalizarea creșterii lor de acest fel, ajutând la formarea și întreținerea corporalității monadelor spirituale în evoluțiile lor primare avansate. Filamentele energo-materiale trec, cu remodelările corespunzătoare creșterii monadelor, în spațiile ajutătoare ale universurilor materiale, unde se întrupează în calitate de ajutători alte monade, avansate în evoluții – monadele secundare și centrale – ajutători, îndrumători și coordonatori ai monadelor spirituale întrupate în universurile materiale: sunt spațiile inter-dimensionale și spațiile dimensionale. Să reținem că în aceste spații se întrupează numai secundari și centrali, cu sarcini extrem de complexe, care necesită corporalități cu vibrația cea mai înaltă, astfel încât spațiile lor au vibrațiile cele mai înalte și le ajută să păstreze o vibrație personală foarte înaltă. De asemenea, îi ajută și în necesitățile lor de a-și modela permanent vibrația radiației lor, pe care și-o modelează și remodelează permanent când circulă între spațiile lor și universurile materiale, pentru a nu-i obosi pe primari cu vibrațiile lor foarte înalte.

  Pentru a înțelege procesul complet de evoluție spirituală, este necesar – orientativ deocamdată – să ne facem o idee despre structurile care facilitează evoluțiile spirituale: evoluții sub formă de spirit care se întrupează, folosind un sistem de structuri destinat:

   – protecției micilor monade care nu au nici putere energetică radiantă mare, nici vreun fel de experiență de folosire a puterilor lor, atâta cât sunt ele;

   – învățăturilor de manifestare prin care monadele acumulează experiență proprie și învață să-și folosească această experiență în mod diferit, în situații diferite, în condiții diferite.

  Să detaliem toate acestea, pentru a înțelege mai clar cum se organizează și cum se creează condiții pentru desfășurarea evoluțiilor spirituale.

  Pentru început să trecem în revistă aceste structuri care facilitează întrupările și apoi vom detalia, în multe studii, tot ceea ce putem înțelege acum cu privire la evoluțiile spirituale.

  Pentru derularea acestor evoluții spirituale, coordonatorii de evoluții creează condiții deosebit de complexe, după cum urmează:

  1. Reunirea unui grup de monade: 2 – 10 monade, grup pe care îl numim spirit: aceste monade au făcut parte din prima formă de creștere organizată a monadelor – un filament-energie; reunirea se realizează prin intermediul unor pături (cămăși) create din energie fundamentală puternic compactizată și, pe același principiu protector, tot coordonatorii de evoluții creează, așa cum am mai discutat, spații individuale de formă celulară în Universul Spiritual Primar pentru fiecare spirit în parte, și în continuare pentru fiecare formă de grupare a spiritelor. Aceste spații celulare sunt primele structuri de protecție ale monadelor, în care ele vor crește ca și în filamentele din evoluțiile anterioare, de-a lungul tuturor evoluțiilor lor sub formă de spirite întrupate.

  2. Crearea unor structuri energetice de fixare a celulelor în care se află spiritele în spațiile universului spiritual primar, create tot din energie fundamentală compactizată de către coordonatorii evoluțiilor lor. Ele nu pot fi distruse de spirite, oricât de mult vor crește în evoluțiile lor, dar sunt remodelate tot de către coordonatorii de evoluție pe măsura creșterii lor, prin adăugare de energie fundamentală compactizată și sporiri de compactizări pe măsura creșterii puterii energetice radiante a spiritelor.

  În acest fel de structuri se includ și structurile de reunire a spiritelor în grupuri de spirite cu înclinații asemănătoare de manifestare, reuniri de mai multe grupuri care astfel formează un popor de spirite, precum și reuniri de popoare de spirite, din ce în ce mai multe pe măsura avansării în evoluții.

  3. Crearea unor structuri energetice complexe de direcționare a radiației spiritelor către alte trei spații: adică către universurile materiale, destinate învățăturilor și consolidărilor învățăturilor; se dezvoltă astfel seturi din ce în ce mai complexe de mișcări și activități ordonate și treptat conștientizate, pe care le numim manifestări.

  4. Crearea unor structuri energetice de captare și de separare a radiației monadelor și grupărilor lor: de la ieșirea din Universul Primar și până la intrarea în universurile materiale, prin care se și structurează radiația totoală în seturi și subseturi de raze, astfel încât ele să poată atrage volume din ce în ce mai mari și mai diverse de filamente energo-materiale – care au vibrații proporționale cu vibrația seturilor și subseturilor de raze, apoi să strângă aceste volume, fluxuri de filamente, să le compactizeze și să le structureze automat, în virtutea principiului fundamental natural al atracțiilor fundamentale (sau universale), formând ceea ce numim corpuri.

  5. Crearea unor structuri energetice de protecție a păstrării vibrației corpurilor în anumite limite, necesare derulării manifestărilor monadelor, în perioade distincte de evoluție: sunt structuri generale pentru întreg sistemul corporal al întrupatului și structuri individuale pentru fiecare corp în parte, având și o serie întreagă de alte structuri conexe, tot energetice, cuprinse în structuralitatea generală.

  Înafară de toate aceste structuri care vizează întrupările spiritelor, coordonatorii de evoluții creează și organizează spații pe care le numim zone universice și subzonele lor: spații adecvate evoluțiilor spiritelor. În interiorul spațiilor se creează și alte structuri energetice care facilitează derularea evoluțiilor:

  1. Bariere energetice interzonale și bariere energetice inter-subzonale care au rolul de a aproviziona spațiile cu fluxuri noi, de a asigura eliberarea spațiilor de fluxurile vechi, cu vibrație diminuată în circulațiile lor permanente, precum și pentru a ajuta circulațiile grupurilor de spirite între subzonele și zonele universice;

  2. Corzi energetice universice între barierele care delimitează fiecare zonă și subzonă, cu rol de impulsionare a circulațiilor fluxurilor de filamente energo-materiale și de impulsionare a mișcării galaxiilor în subzonele în care sunt în evoluție popoarele de spirite ale stelelor, planetelor și biosistemelor lor.

  Acestea sunt creațiile energetice care formează condițiile generale de întrupare. Alături de acestea sunt structurile materiale care formează sistemul corporal prin care spiritul întreg (în evoluțiile începătoare), apoi fiecare monadă în parte din fiecare spirit învață să se manifeste: prin canalizarea subseturilor și seturilor de raze, mișcându-le, orientându-le în spațiile universurilor materiale.

  În același sistem corporal, structurile sunt formate din seturi de straturi suprapuse și numai două corpuri nu sunt stratificate și suprapuse: corpul dublu-eteric și corpul fizic, unde corpul dublu-eteric dublează și depășește cu puțin corpul fizic. Întrucât majoritatea întrupaților au vibrația lor naturală joasă (fiind începătoare în evoluții au vibrația încă scăzută, chiar dacă este în creștere), corpul fizic care este corpul cu vibrația cea mai joasă din orice sistem corporal, își poate diminua vibrația încă și mai mult (dar totuși rămâne în același nivel general al materiilor fizice planetare, în cazul nostru: pământene). Corpul fizic, din cauza oboselii inerente oricăror manifestări, pierde repede din vibrația sa, de aceea corpul dublu-eteric, care are vibrația generală superioară vibrației corpului fizic, dublează corpul fizic asigurându-i și o energizare optimă, și o vibrație care astfel nu va scădea mult. În plus, există structuri corporale și, în exterior, structuri planetare care vor asigura, la început chiar fără conștiența monadei încă mică, recuperarea vibrației pierdute pe timpul trăirilor fizice: aceste fenomene le numim în mod curent: oboseală (pierdere din vibrația optimă) și odihnă (recuperarea vibrației pierdute, până la nivelul optim continuării activităților cu corpul fizic).

  Întrucât am discutat frecvent și despre spațiile Centrului de evoluție, și despre întrupări în universurile materiale cu ajutorul universurilor spirituale, să reținem că fiecare întrupare în Universul Fizic este precedată fără excepție de o întrupare în Universul Astral, urmată de o întrupare în Universul Cauzal, cu câte un sistem corporal distinct, protejat și ajutat cu același fel de structuri energetice create de către coordonatorii de evoluție: pentru canalizarea altei părți a radiației spirituale din radiația totală a spiritului sau monadei individuale întrupată astfel, corespunzătoare fiecărui univers material. Fiecare sistem corporal, din fiecare univers material, se supune principiilor, legităților universului local, dar fiecare în parte influențează pe celelalte două prin faptul că toate seturile de raze care le animă fac parte din radiația totală a aceluiași spirit.

  Toate acestea se petrec indiferent dacă seturile de raze corespunzătoare fiecărui univers material se află în stare latentă sau activă. Stare latentă nu înseamnă că acea corporalitate este lipsită de radiația monadei, ci că este întreținută de radiația care a creat corporalitatea, dar monadele nu au încă puterea să se manifeste simultan, conștient, în cele trei universuri materiale. Aceasta este la începutul evoluțiilor, căci pe parcursul evoluțiilor începe să se dezvolte conștiența de sine și de manifestare, iar în evoluțiile încă și mai avansate – secundare și centrale – apare și se dezvoltă conștiența simultană în toate cele trei universuri, atunci când există întrupare și în Universul Fizic. Să reținem că până în acele faze finale ale evoluțiilor secundare, atunci când spiritul este întrupat în Universul Fizic nu există conștiență în celelalte două universuri materiale, întrucât nu există o putere radiantă întărită, consolidată și manifestare cu această radiație în toate cele trei universuri. Adică există conștiență, dar în fiecare univers material în parte, exclusivă, fără să existe conștiență simultană în toate cele trei universuri materiale. Dar când puterea energetică radiantă crește mult, experiența de manifestare devine bogată în toate cele trei universuri materiale: în evoluțiile centrale monadele se pot deja manifesta conștient simultan în cele trei universuri – simultan și diferit. Monada se manifestă urmând sarcini specifice fiecărui univers, cu fiecare corporalitate specifică universului respectiv, deci desfășurând acțiuni diferite – manifestări coerente și de durată din ce în ce mai mare.

  Un aspect specific evoluțiilor primare este faptul că corporalitatea din Universul Astral și din Universul Cauzal rămân în stare latentă după ce spiritele se retrag din manifestările din aceste două universuri – părăsește unul pentru a se manifesta în altul. Corporalitățile nu se distrug, ele rămân incorporate în corpul planetei în forma lor originală, prin mecanismele proprii acestor două universuri. În această stare latentă, spiritele nu se manifestă, dar primesc influențe, amprentări ușoare de la evoluanții care se manifestă pe planetă, și de asemenea pot primi – deși inconștient – în funcție de necesitățile lor generale, din partea coordonatorilor de evoluții, îndrumări speciale foarte fine, simple, dar în dezvoltare pe măsură ce înseși monadele cresc, evoluează: până la complexe și foarte complexe.

  Atunci când spiritele sunt întrupate în Universul Fizic, ele beneficiază astfel de influențele corporalităților lor din celelalte două universuri, care sunt în stare latentă, dar când spiritele își finalizează evoluțiile în Universul Fizic și trec în manifestare într-unul dintre celelalte două universuri, corporalitatea din Universul Fizic se destramă total, se dematerializează, filamentele din care sunt formate se împrăștie în fluxurile circulante în univers, iar radiația fizică rămâne latentă în structurile dintre universuri. Așadar de această dată radiația rămâne astfel latentă – nu corporalitatea, care se dematerializează complet. În acest fel, corporalitatea de aici, care are vibrația mult mai joasă decât cele din celelalte două universuri, nu va influența manifestările spiritului în continuare: doar în perioada întrupărilor în Universul Fizic spiritul are nevoie de susținere vibrațională din partea celorlalte corporalități și de aceea ele nu se distrug, ci doar se incorporează corpului planetei, așa cum am descris mai sus.

  Iată așadar cum nu numai că un asemenea sistem multi-, și macro-funcțional se armonizează perfect în toate profunzimile sale cu necesitățile de evoluție ale spiritelor – pentru care a și fost constituit – dar în plus funcționează perfect nu numai pentru spiritele în evoluții începătoare, ci creează condiții pentru evoluții din ce în ce mai profunde și extinse pentru monadele avansate și foarte avansate care lucrează ca ajutători pentru evoluanții începători și astfel își întăresc forțele, și le dezvoltă, își îmbogățesc cunoașterile permanent – experiența generală așadar, pe măsură ce noi valuri de monade intră în Centrul de evoluție, intră în evoluții spirituale după creșterile filamentare și demonstrează mereu noi particularități de manifestare. Căci niciodată a monadă nu este identică cu alta și ca structură, și ca înclinații pe care structura ei interioară le formează: ne amintim că la începutul studiilor am discutat că mediile energetice și condițiile de formare ale monadelor sunt mereu altele – deci și potențialul și posibilitățile de irumpere în manifestarea acestui potențial. De asemenea, influențele pe care toate formațiunile din energia fundamentală în stare liberă le răspândesc în jurul lor creează presiuni asupra circulațiilor fluxurilor de mici, dar enorm de multe formațiuni care dau naștere la noi monade. În acest fel, fiecare clipă a timpului universal este de fapt o treaptă de existență a energiei fundamentale și în stare liberă, și în stare structurată astfel în moduri extrem de diferite.

  Articole asemănătoare

  Scrie un comentariu