SPAȚII DIMENSIONALE PARALELE FIXE

« Back to Glossary Index

Sunt spații-bule de energie fundamentală autoformate natural și atrase în interiorul Centrului de evoluție, cu vibrații naturale diferite – dar toate cu vibrații mai înalte decât vibrația universului deservit – și poziționate în ordine crescătoare a vibrațiilor lor: de la marginea universului material pe care îl deservește spre exterior. Toate au rolul de a deservi evoluțiile care se desfășoară în universul pe lângă care sunt fixate: ca spații în sine mențin stabilitatea vibrației universului deservit, iar nativii în interiorul lor – entitățile dimensionale – ajută direct și permanent evoluanții din universul deservit.

Ele sunt structurate interior astfel încât să răspundă necesităților de lucru ale entităților dimensionale (entități native în interiorul lor) în vederea desfășurării diverselor tipuri de ajutor oferit evoluanților din universul deservit. Toate aceste spații sunt fixe, deși există o posibilitate de mișcare redusă astfel încât mișcările naturale din Centrul de evoluție să nu conducă la ciocnirea bulelor; dar în acest fel nu-și pierd caracteristica de fixare între ele și toate împreună față de universul material deservit. Deși forma lor este stabilă, părți din fiecare strat are posibilitate de alungire punctuală în diferite direcții și profunzimi ale energiei fundamentale, fără să-și piardă caracteristicile generale în extensiile de acest fel, necesare unor deserviri diverse ale evoluțiilor.

Forma lor nu este de bule suprapuse, ci sunt plate, datorită presiunilor între spații și toate supuse presiunii prin atracția universului deservit. Toate structurile lor sunt create, indiferent dacă sunt interioare și exterioare, iar între ele există legături stabile, la fel cum există legături și cu celelalte universuri materiale și spirituale deopotrivă.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare