ENTITĂȚI

« Back to Glossary Index

Sunt spirite întrupate cu sisteme corporale din care nu face parte corpul fizic, ci numai corpuri fluidice – adică corpuri cu vibrație aflată pe nivele și subnivele vibraționale mai înalte decât vibrația oricărui fel de corp fizic. Pe Pământ, astfel de corpuri care fac parte din sistemele corporale ale entităților sunt cele de la corpul dublu eteric în sus, adică: corpul dublu eteric, corpul astral, corpul mental, corpul cauzal, corpul spiritual (sau budhic), corpul dumnezeiesc (sau atmic), iar entitățile ajutătoare planetare au în plus corpul enesic și corpul supraenesic. Pe Pământ astfel de entități sunt:

– entități eterice: sunt entități care au o corporalitate exclusiv eterică pentru manifestare, cu sistem corporal cu corpuri care au vibrații pe mai multe subnivele ale marelui sistem vibrațional eteric; entitățile eterice au sarcini generale de ajutor vibrațional (echilibrări ale vibrațiilor) pentru planetă și întreg biosistemul ei;

– entități astrale: sunt entități care au o corporalitate cu corp astral pentru manifestare curentă; corporalitatea este în esența ei tot eterică (una dintre vibrațiile specifice acestui univers, alături de vibrația fizică), însă sprijinită de câte un set îngust de raze cu putere foarte mare din alte nivele vibraționale ale universului: raze astrale, mentale și cauzale, care dau și numele corpurilor; entitățile astrale au sarcini generale pentru biosistemul planetar și pentru desfășurarea unor feluri avansate de sarcini de cercetare, ajutor și îndrumare a tuturor populațiilor planetare, iar pe de altă parte desfășoară sarcini complexe alături de entitățile dimensionale și interdimensionale;

– entități spirituale: sunt entități care au o corporalitate creată exclusiv de către coordonatorii evoluțiilor, corpuri care sunt realizate din materii cu vibrații foarte înalte: corpuri spirituale (sau budhice), corpuri dumnezeiești (sau atmice), iar pentru ajutătorii planetari avansați în evoluții, cu sarcini de mare complexitate: corpuri enesice și corpuri supraenesice. 

Ajutătorii cu mare putere energetică și experiență foarte complexă de folosire a acestei puteri energetice, ajutători, îndrumători și coordonatori de evoluții, pe care le numim entități dimensionale și entități interdimensionale, nu sunt propriu zis entități pământene, chiar dacă ele ajută absolut toate spiritele planetei, stelei care o guvernează și planetelor-surori ale Pământului; le numim entități – dar ele au sisteme corporale cu corpuri fizice de manifestare, însă materiile fizice ale corporalității lor au vibrațiile cele mai înalte din nivelul general fizic, de aceea sunt de multe ori confundate corpurile lor fizice cu corpurile astrale, ale entităților cu același nume: din cauza luminiscenței lor puternic radiante și răspândirii unui sunet deosebit de armonios.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare