ENTITĂȚI

« Back to Glossary Index

Sunt spirite aflate în orice faze de evoluție, începătoare sau avansate, întrupate cu corporalitate exclusiv fluidică, adică corpuri cu vibrație mai înaltă decât a corpurilor fizice. Entitățile se deosebesc de viețuitoarele planetare cu corp fizic de manifestare curentă prin două caracteristici principale:

a. Nu se nasc ca urmași din părinți de sexe diferite, prin activitate sexuală, ci corporalitatea entităților se constituie prin puterea radiației energetice proprii sau a coordonatorilor de evoluție (în cazul spiritelor aflate în evoluții începătoare, cu radiația proprie foarte slabă), unde tot coordonatorii cuplează radiația spiritului de corporalitatea creată de dânșii;

b. Sistemul lor corporal nu cuprinde corp fizic, ci numai corpuri cu vibrații mai înalte decât vibrația corpului fizic – corpul fizic având structuri din materii corespunzătoare materiilor din structurile planetei natale. Corpurile cu vibrație înaltă le numim corpuri fluidice deoarece circulația fluxurilor energo-materiale este mult mai rapidă, mai fluidă – deși densitatea materiilor în structurile corpurilor fluidice este mult mai mare decât în cazul materiilor fizice.

Însă este necesar să reținem un lucru: orice fel de corporalitate a entităților are în general vibrația din nivelul fizic, dar pe subnivele cu valori mai înalte decât ceea ce numim corpul fizic – care are o vibrație joasă naturală, vibrația pe care o are partea pământoasă a planetei (cu lichidele și gazele corespunzătoare); corpurile fluidice sunt însă ajutate de materii atrase de unele seturi înguste de raze cu vibrații mai înalte decât cele ale valorilor fizice: raze cu vibrație astrală, mentală și cauzală; iar pentru spiritele cu evoluție avansată, adaosul pentru corpurile superioare este din materii cu vibrație foarte înaltă: spirituale (budhice), dumnezeiești (atmice), enesice și supraenesice.

Pentru înțelegerea cât mai corectă a acestor noțiuni este necesar să detaliem anumite aspecte, iar în capitolul destinat evoluțiilor vom deschide discuții ample despre aceste aspecte.

Denumirea de entități este folosită în metafizică doar pentru a departaja diferite feluri de întrupați, în funcție de corporalitatea lor de întrupare. În universurile materiale se manifestă monadele numai prin intermediul corporalității lor, spre deosebire de universurile spirituale unde monadele se manifestă direct, nemijlocit de corporalități, unele cu altele. Numai în studiile despre evoluții în universurile materiale și spațiile ajutătoare ale acestora vom discuta despre entități, pe care le departajăm de restul întrupaților:

– întrupați cu sisteme corporale care au corp fizic de manifestare: le numim viețuitoare, care se întrupează prin naștere din părinți (sau semeni care produc elemente corporale de întrupare: semințe, spori, etc.) care folosesc pentru înmulțirea speciei activitățile trupești specifice înmulțirii speciei lor;

– întrupați cu sisteme corporale care nu au corp fizic de manifestare, pe care le numim entități, care se întrupează direct, fără a fi urmași ai unor părinți, doar cu ajutorul coordonatorilor evoluției proprii și ajutătorilor lor astrali, care le creează elementele matriceale energetice și contribuie la întăriri ale corpurilor lor de manifestare, acolo și când este cazul.

– un caz particular de exprimare îl vom folosi cu privire la întrupații din spațiile ajutătoare ale universurilor materiale: entitățile dimensionale și entitățile inter-dimensionale, deși au sistem corporal cu absolut toate corpurile ce se pot folosi pe planetele pe care le ajută – deci au și corp fizic – le numim entități întrucât nu se întrupează prin activități de înmulțire din părinți sau întrupați asemănători ci, la fel ca și entitățile eterice, astrale și spirituale, își creează prin puterea lor radiantă corporalitatea de întrupare: cu ajutorul coordonatorilor evoluției proprii sau, în cazul în care sunt monade centrale  https://bucuria-cunoasterii.ro/dictionar/evoluanti-centrali/    foarte evoluate își creează singure tot sistemul corporal cu toate cele necesare întrupării lor.

Pe Pământ astfel de entități sunt:

entități eterice: sunt entități care au o corporalitate exclusiv eterică pentru manifestare, cu sistem corporal cu corpuri care au vibrații pe mai multe subnivele ale marelui sistem vibrațional eteric; entitățile eterice au sarcini generale de ajutor vibrațional (echilibrări ale vibrațiilor) pentru planetă și întreg biosistemul ei;

– entități astrale: sunt entități care au o corporalitate cu corp astral pentru manifestare curentă; corporalitatea este în esența ei tot eterică (una dintre vibrațiile specifice acestui univers, alături de vibrația fizică), însă sprijinită de câte un set îngust de raze cu putere foarte mare din alte nivele vibraționale ale universului: raze astrale, mentale și cauzale, care dau și numele corpurilor; entitățile astrale au sarcini generale pentru biosistemul planetar și pentru desfășurarea unor feluri avansate de sarcini de cercetare, ajutor și îndrumare a tuturor populațiilor planetare, iar pe de altă parte desfășoară sarcini complexe alături de entitățile dimensionale și interdimensionale;

entități spirituale: sunt entități care au o corporalitate creată exclusiv de către coordonatorii evoluțiilor, corpuri care sunt realizate din materii cu vibrații foarte înalte: corpuri spirituale (sau budhice), corpuri dumnezeiești (sau atmice), iar pentru ajutătorii planetari avansați în evoluții, cu sarcini de mare complexitate: corpuri enesice și corpuri supraenesice. 

Ajutătorii cu mare putere energetică și experiență foarte complexă de folosire a acestei puteri energetice, ajutători, îndrumători și coordonatori de evoluții, pe care le numim entități dimensionale și entități interdimensionale, nu sunt propriu zis entități pământene, chiar dacă ele ajută absolut toate spiritele planetei, stelei care o guvernează și planetelor-surori ale Pământului; le numim entități – dar ele au sisteme corporale cu corpuri fizice de manifestare, însă materiile fizice ale corporalității lor au vibrațiile cele mai înalte din nivelul general fizic, de aceea sunt de multe ori confundate corpurile lor fizice cu corpurile astrale, ale entităților cu același nume: din cauza luminiscenței lor puternic radiante și răspândirii unui sunet deosebit de armonios.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare