ENTITĂȚI DIMENSIONALE

« Back to Glossary Index

Pot fi numite pe scurt: dimensionali.

Sunt monade aflate în evoluții foarte avansate, secundare și centrale, care se întrupează în spațiile dimensionale paralele fixe, fiind ajutători planetari pentru Universul Fizic și alte spații ajutătoare ale universului Fizic cu întrupații lor (cum ar fi spațiile interdimensionale mobile). Ele nu derulează învățăturile lor în aceste spații, fiind evoluanți secundari și centrali, ci consolidează și își extind experiența lor acumulată anterior în aceste spații și toate celelalte spații ale Centrului de evoluție.

Entitățile dimensionale se întrupează direct în spațiile lor – nu prin procreere pentru a da naștere la urmași – fapt pentru care le numim entități, dar corporalitatea lor este completă, cu corp fizic de manifestare curentă, ceea ce nu este valabil pentru orice alte entități din Universul Fizic. De asemenea, dimensionalii își folosesc întreg potențialul energetic propriu pentru derularea unor sarcini complexe de destin, spre deosebire de întrupații din universurile materiale care, indiferent de evoluția lor personală, au la dispoziție un set restrâns, special, de forțe radiante din radiația totală proprie pentru a derula acțiuni doar în spațiul lor planetar. Prin experiența, cunoașterea și puterea lor uriașă de manifestare, dimensionalii au puterea și priceperea să-și creeze singuri corporalitatea și doar secundarii începători sunt ajutați de centralii care fac acest tip de ajutor creator pentru orice alt întrupat în universurile materiale. De asemenea dimensionalii nu decedează (nu mor), pentru ca în continuare, la fel ca și orice altă viețuitoare cu corp fizic de manifestare, să continue întruparea sub formă de entitate astrală, păstrând corporalitatea până la corpul astral care devine astfel corp de manifestare curentă: la finalizarea sarcinilor lor, ei se retrag în universul spiritual al evoluțiilor proprii (Universul Spiritual Secundar sau Universul Spiritual Central).

Sarcinile lor nu sunt să ofere permanent ajutor doar în Universul Fizic, ci doar le derulează pe cele necesare într-un anumit spațiu: Universul Fizic, spațiile dimensionale, spațiile interdimensionale, alte spații ajutătoare pentru universurile materiale, după care ori se întorc în spațiul din care au venit, dimensional natal, ori merg în alt spațiu, acolo unde este necesar de derulat alte sarcini, alte activități.

Corporalitatea lor este completă pentru Universul Fizic, adică au toate corpurile cu toate straturile lor și cu toate structurile acestora care există în majoritatea spațiilor Univerului Fizic: corpuri planetare și corpuri spirituale. Comparativ cu corporalitatea umană, dimensionalii au corpul dublu eteric multi-stratificat – ceea ce nicio viețuitoare pământeană cu corp dublu eteric (vitalizant, energizant pentru corpul fizic) nu are – dar au corpul eteric multi-stratificat toate entitățile eterice ale planetei; entitățile dimensionale au astfel o tangență lucrativă cu entitățile eterice ale tuturor stelelor și planetelor din univers. De asemenea, au corpuri spirituale mai multe și cu mai multe straturi, pentru a fi ajutători ai întrupaților de pe toate planetele din Universul Fizic care au corpuri spirituale diferite, în funcție de evoluția lor și de mediul galactic în care trăiesc.

Grație corporalității lor, evoluției lor și experienței de manifestare, dimensionalii sunt singurii întrupați care se pot deplasa între spațiile dimensionale fixe, între acestea și spațiile interdimensionale mobile, și mai ales între toate aceste spații și Universul Fizic (care are o vibrație mult mai joasă decât spațiile lui ajutătoare). Ei se pot deplasa direct din spațiul natal oriunde în Universul Fizic, ceea ce întrupații nativi (prin naștere) din Universul Fizic, care lucrează împreună cu entitățile dimensionale și cu entitățile interdimensionale, nu o pot face decât trecând în spațiile interdimensionale și de acolo, sprijiniți vibrațional de entități dimensionale, să treacă în spațiile dimensionale fixe, unde pot conlucra cu entitățile dimensionale. Iar aceasta este datorată faptului că, spre deosebire de cei născuți cu corpuri fizice de manifestare în Universul Fizic (cu vibrație naturală joasă), corpurile fizice ale dimensionalilor au vibrația cea mai înaltă din tot sectorul de vibrații fizice ale Centrului de evoluție, vibrații mult mai înalte decât orice evoluant din univers – chiar și vibrațiile monadelor centrale care se întrupează în mijlocul evoluanților primari din univers: care suplinesc la nevoie minusul de vibrație corporală cu plusul de vibrație a radiației lor energetice – însă doar pe termen scurt și echilibrând asemenea momente (rare de altfel) cu variații lente ale vibrației personale, retrași din lumea primarilor.

Entitățile dimensionale sunt ajutători pentru:

 – Universul Fizic cu toate spațiile lui ajutătoare, ca ajutători pentru toate macro-structurile din toate spațiile (galaxii întregi, stele, planete, planetoizi) și toți întrupații biosistemelor lor;

 – spațiile interdimensionale mobile: și spațiile propriu-zise (prin echilibrări vibraționale, creații temporare sau/și definitive), și întrupații din aceste spații, precum și nativii din Universul Fizic care au prin destin sarcini de trecere în spațiile interdimensionale și conlucrează cu entitățile interdimensionale și cu entitățile dimensionale;

 – spațiile dimensionale fixe (propriile spații de trăire și de lucru, conform sarcinilor generale din fiecare spațiu), îndrumări pentru entitățile dimensionale începătoare, pentru integrarea lor în lucrările de creație, întreținerea spațiilor și conlucrarea entităților din toate spațiile dimensionale între ele și toate împreună cu coordonatorii de evoluții: pentru împletirea lucrărilor lor cu ale altora din toate spațiile Centrului de evoluție.

Să avem în vedere faptul că entitățile dimensionale sunt monade centrale întrupate în aceste spații, deci monade în evoluțiile cele mai avansate, care desfășoară și alte sarcini, legate nu numai de Universul Fizic și spațiile lui ajutătoare.

În plus entitățile dimensionale au sarcini de transcendență interdimensională, adică crearea corporalității speciilor din toate spațiile Universului Fizic (la fel și din cele ajutătoare pentru celelalte universuri materiale: fiecare univers material are spații ajutătoare de același fel, dimensionale și interdimensioanle, și entități ajutătoare de același fel).

Entitățile dimensionale au, prin puterea lor energetică radiantă foarte dezvoltată și experiența vastă de manifestare prin această putere radiantă, o viață foarte lungă – o întrupare permanent lucrativă, cât ține întruparea comună a planetelor și stelelor dintr-un sistem stelar, adică întrupările stelelor și planetelor pe care le are în grijă fiecare entitate dimensională. Deși au sarcini individuale, personale, ele lucrează și individual, și în grup, împletind sarcinile lor în funcție de necesitățile întrupaților din spațiile aflate în grija lor comună. Corporalitatea lor este extrem de flexibilă și sensibilă, dar pentru ei nu există oboseală datorită vibrației foarte înalte – deci nu au nici nevoie specială de odihnă. Nu folosesc decât foarte rar propriile lor lor spații de autostabilizare vibrațională, tot datorită faptului că vibrația lor este foarte înaltă; doar în perioadele în care vibrația medie zonală în Universul Fizic este diminuată până spre minimul ei, iar sarcinile entităților dimensionale sunt mai dese, atunci au și ele nevoie de autostabilizare vibrațională mai des.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare