SPAȚII INTERDIMENSIONALE MOBILE

« Back to Glossary Index

Sunt spații-bule de energie fundamentală compactizată natural și atrase în interiorul Centrului de evoluție, având vibrații naturale cu diferite valori apropiate, dar mai înalte decât cele ale universului deservit. La fel ca și spațiile dimensionale fixe ele au rolul de a deservi evoluțiile care se desfășoară în universul în apropierea căruia se află: nativii din interiorul lor ajută direct și permanent evoluanții din universul deservit.

Spațiile inter-dimensionale sunt mobile, nu sunt fixate de universul deservit, ci se mișcă liber în apropierea universului: între univers și spațiile dimensionale fixe, fără a se depărta prea mult de ele, căci se află în puterea lor de atracție, chiar dacă prin forțele de atracție care se nasc între bule se depărtează și se apropie fără să aibă trasee fixe. Totuși coordonatorii evoluțiilor de pretutindeni știu foarte clar modurile obișnuite de mișcare a acestora și pot influența mișcările lor în funcție de necesitățile evoluanților din universul apropiat.

Având diferite vibrații, spațiile interdimensionale, influențează în mod diferit universul apropiat, dar fiind mult mai mici decât spațiile dimensionale și fiind în trecere, în permanentă mișcare, influența lor nu este foarte mare asupra biosistemelor locale și trecere repede, dar pe de o parte evoluanții începători se obișnuiesc treptat să le simtă influența, în timp ce evoluanții mai avansați învață să le simtă influența din timp, pe măsură ce un asemenea spațiu se apropie (în timp ce altul se îndepărtează, altul trece la distanță foarte mare – și în alte situații variate asemănătoare) își calibrează activitățile, își cunosc simțirile, le folosesc pe toate atât cât le simt influența, se obișnuiesc să ofere ajutor altora care învață asemenea simțiri, etc., fără să le provoace presiuni sau oboseli – acțiunile lor fiind foarte subtile. De multe ori, mai ales în societăți atipice, rămâne la latitudinea evoluanților să fie și să rămână conștienți de schimbările de acest fel sau să le ignore, după cum le curg interesele – atunci când manifestările lor nu sunt bine consolidate și conștiința lor nu este puternic dezvoltată încă, dar rămân în curs de consolidare și tot prin influențele lor vor învăța să le folosească și pentru ei personal, și pentru cei din jurul lor.

Ajutătorii planetari avansați, întrupați în universurile materiale pe care spațiile inter-dimensionale le ajută, pot trece din universul lor natal în spațiile inter-dimensionale pentru derularea sarcinilor lor și de acolo – tot în funcție de sarcinile lor – pot trece în spațiile dimensionale pentru a conlucra împreună cu entitățile dimensionale, în cadrul lucrărilor necesare evoluanților primari întrupați în universurile materiale. Ei nu pot trece direct în spațiile dimensionale din cauza vibrației foarte joase din universurile materiale, dar și experienței lor reduse cu privire la manipularea vibrației lor totale, însă întrupații care au evoluție foarte avansată (evoluanții centrali) și sunt întrupați în mijlocul celor cu evoluție începătoare pot să-și manipuleze vibrația și să circule între spații la fel ca și entitățile dimensionale și inter-dimensionale.

Entitățile inter-dimensionale, datorită vibrației lor înalte, pot circula în universul deservit, de acolo în spațiile dimensionale fixe sau să revină în spațiile lor natale, folosind ori structurile universice subtile, pentru a se evita dezorientarea biosistemului planetar din universul deservit: structuri care sunt de regulă anumite părți interioare ale canalelor eterice matriceale ale planetei pe care o ajută, ori intrând direct în aerul sau apele planetare, când sunt departe de așezările întrupaților creatori sau de grupările de animale.

Entitățile dimensionale circulă între toate aceste spații în același mod ca și entitățile inter-dimensionale, dar având vibrația încă și mai înaltă decât a entităților inter-dimensionale, pot să circule oriunde din universurile materiale în spațiile ajutătoare dimensionale și inter-dimensionale, întrucât ele își pot varia vibrația proprie și a corpurilor lor: corpurile lor sunt foarte puternice, dar cu pricepere și putere proprie extrem de versatilă conform experienței proprii, entitățile își modelează vibrația totală și pot ieși din unives, din mijlocul evoluanților, fără să-i dezorienteze, având totodată foarte mare atenție să iasă din câmpul simțirilor lor și apoi să părăsească universul.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare