ENTITĂȚI TRANSCEDENTALE

« Back to Glossary Index

Pot fi numite pe scurt: transcedentali.

Sunt entități dimensionale cu întreagă experiență (niciodată începătoare în experiența de entități dimensionale) care participă la derularea proceselor de creație a corporalității speciilor de pe planetele din zona Universului Fizic cu vibrația cea mai joasă, unde evoluează spirite în trările lor începătoare. Ele au experiența de a crea orice fel de corporalitate pentru spirite începătoare, precum și condițiile planetare pentru spiritele care vin pe planetă pentru prima dată la nivelul local de vibrație.

Pentru a scurta exprimările, vom denumi entitățile transcedentale pe scurt: transcedentali.

Ca orice entități dimensionale, transcedentalii au corp fizic de manifestare: un corp cu vibrații foarte înalte (dar tot din nivelul general fizic) cu care pot trece din spațiul lor dimensional în Universul Fizic, având experiența de a-și modela permanent propria lor radiație energetică spirituală, în funcție de vibrația spațiilor în care lucrează. Deși au corp fizic dublat de corp eteric (sau vital), totuși le numim entități întrucât ele nu se reproduc fizic în stratul lor dimensional, prin a da naștere la urmași care să moștenească caracterele genetice împletite ale părinților lor. Ca orice entități, și ele se întrupează direct în spațiul lor de trai curent, doar prin puterea energetică proprie și cunoașterea profundă a mecanismelor de întrupare, însă ajutați când este cazul (conform evoluției proprii) de coordonatorii lor de evoluții, care sunt cele mai evoluate monade din Centrul de evoluție. Nivelul foarte înalt al vibrației spațiilor lor și al vibrației lor personale, de care au nevoie pentru realizarea sarcinilor lor de destin, depășește înălțimea vibrației tuturor întrupaților din universul Fizic, chiar dacă nu o folosesc integral în orice spațiu al acestuia – ci doar acolo, și când unde este nevoie.

De asemenea, după finalizarea sarcinilor lor de realizare a transcendenței interdimensionale, transcedentalii nu decedează ca orice viețuitoare planetară, ci se retrag cu corporalitatea lor (pe care au lăsat-o moștenire urmașilor lor pe planeta speciei astfel create) în stratul dimensional din care au venit. După retragerea lor, ei trăiesc curent în continuare în stratul cel mai apropiat de Universul Fizic; iar atunci când este necesar vor veni din nou aici pentru a porni anumite manifestări sau a ajuta evoluanții în realizarea unor creații speciale, care necesită creatori cu vibrații extrem de înalte, pe care ajutătorii întrupați în mijlocul rezidenților nu-și pot permite să o folosească pentru a nu obosi biosistemul și creatorii obișnuiți, rezidenții, care nu pot ajunge încă la astfel de vibrații. Entitățile transcedentale cunosc cel mai bine și mediul, și biosistemul, și specia creatoare căreia chiar ei i-au realizat corporalitatea. Transcedentalii pot folosi o vibrație foarte înaltă din propria lor radiație, punctiform, sub protecție foarte puternică, pentru realizarea unor astfel de creații. Ajutătorii planetari vor realiza în continuare creații asemănătoare, dar la nivele de vibrație mai joase, pentru scopul urmărit. Obiectivele realizate de transcedentali rămân în continuare cele mai puternice creații, cu funcționalitățile cele mai subtile și totodată cele mai precise, care vor fi folosite pentru utilitățile cele mai presante în societățile creatorilor avansați.

Transcedentalii, ca orice entități dimensionale, au o viață foarte lungă: care ține atâta timp cât specia creată de ei trăiește pe planeta ei. Atunci când spiritele speciei își finalizează sarcinile pe planetă, transcedentalii realizează ei înșiși finalizarea existenței speciei pe planetă. Părăsesc planeta rând pe rând rezidenții și ajutătorii lor, iar ultimii întrupați pe planetă – ultima generație a speciei – va avea ca întrupați monadele din rândul acelor entități dimensionale care au participat cândva la crearea speciei. Ele vor șterge toate amprentele populațiilor care și-au finalizat sarcinile și treptat părăsesc planeta, galaxia în care se află planeta. După ștergerea amprentelor și echilibrarea profundă a vibrației planetare, se vor ridica, se vor înălța în stratul lor dimensional și vor închide drumurile (în mod vibrațional) pentru orice întrupat care are corporalitatea speciei, fără să lase astfel nici o amprentă pe planetă, la fel și amprentele plecării spiritelor din galaxie. Este necesară o astfel de procedură, pentru ca planeta să poată primi alte grupuri spirituale la evoluție, care nu au nevoie de amprentele grupurilor anterioare.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare