EVOLUȚII CENTRALE

« Back to Glossary Index

Sunt evoluțiile celor mai avansate monade din Centrul de evoluție, iar între monadele care parcurg aceste evoluții acum fac parte chiar străvechii creatori ai tuturor structurilor din Centrul de evoluție, create de-a lungul unui timp ce nu poate fi exprimat cu nicio unitate de măsură – poate doar valuri după valuri de ”eternități”…

Evoluțiile centrale fac parte din evoluțiile cele mai avansate – evoluțiile monadice, alături de evoluțiile secundare (se va urmări sinteza: ”Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție” pct. III. Evoluții monadice, pct.2). Monadele aflate în evoluții centrale le numim monade centrale (pe scurt: centrali). Evoluțiile centrale nu sunt numai cele mai avansate evoluții, ci sunt și cele mai complexe evoluții, întrucât nu se limitează la înaintările proprii, ci participă – mijlocit sau nemijlocit – la toate acțiunile care se desfășoară la nivelul tuturor treptelor și subtreptelor evoluțiilor monadelor de pretutindeni. Pentru a ține permanent legătura cu evoluțiile pe care le coordonează, cu necesitățile tuturor monadelor aflate în evoluții, monadele centrale desfășoară:

– manifestări directe, acționând cu corporalitate și fără corporalitate (direct, prin folosirea radiației proprii fără mijlocirea unei corporalități de întrupare) în toate spațiile în care se desfășoară evoluțiile pe care le ajută, le îndrumă și le coordonează;

– manifestări indirecte: ele se întrupează înt-un univers material, manifestându-se ca orice mărunt întrupat, dar indirect menține fără încetare în funcțiune toate celelalte sarcini de nivel central: echilibrări vibraționale, creații energetice de anvergură micro-, și macro-universică și multe altele, prin folosirea altor raze proprii, cu vibrații corespunzătoare spațiilor unde se derulează fiecare fel de activitate, etc.

Monadele centrale pot cuprinde treptat în radiația lor până la întreg Centrul de evoluție, toate structurile din toate spațiile lui, iar sarcinile lor sunt de anvergura acestei puteri energetice radiante uriașe:

– crearea de noi Centre de evoluție, derivate din primul creat de ele, după ce puterea lor a crescut astfel încât poate cuprinde întreg Centrul de evoluție. Se pot ocupa și de Centrul inițial, și de toate celelalte pe care vor ajunge să le creeze în eternitatea vieții lor, derivate din cel dintâi Centru creat de ele. Cu o asemenea putere energetică, dublată de experiența consolidată a tuturor manifestărilor posibile, monada centrală folosește fiecare rază din radiația sa totală, pornind de la seturi de raze, apoi de la sub-seturi de raze specializate pe diferite feluri de acțiuni, sub-seturi din ce în ce mai subțiri (ceea ce înseamnă creșterea posibilităților de realizare de mereu noi activități necesare realizării sarcinilor lor) până la folosirea fiecărei raze, în mod individual, ca și cum ar fi folosite seturi și sub-seturi de raze. O astfel de folosire în întrupare, spre exemplu, se realizează prin ondularea razei pe o schemă de cuprindere a tuturor structurilor corpurilor și prin variația vibrației razei de-a lungul ei, creându-se astfel un sistem corporal cu corpuri de diferite vibrații. În acest fel se poate cuprinde o serie extrem de cuprinzătoare de activități simultane în toate spațiile Centrului de evoluție;

– cercetări înafara Centrului de evoluție și pentru circulații spre alte Centre de evoluție, pentru care monadele centrale își rețin întrega radiație în interiorul ei, ca să nu influențeze desfășurările din valurile de energie fundamentală liberă și micile formațiuni pe cale să formeze monade noi;

– monadele centrale sunt singurele monade care au puterea și priceperea de a realiza toate creațiile cele mai puternice, cele mai durabile, cu o complexitate cu totul specială: creațiile din energie fundamentală liberă, deopotrivă macro-structuri universice (bariere energetice interzonale, corzi energetice universice, alte structuri din interiorul profund al bulelor energetice sau ajutătoare dinafara lor), structuri medii – ale corporalităților de întrupare în universurile materiale (canale de întrupare cu toate structurile lor interioare, corpurile spirituale ale întrupaților cărora nu le sunt dezvoltate suficient toate razele proprii cu vibrație înaltă, alte elemente matriceale), dar și micro-structuri universice – filamentele energetice din universurile materiale;

– înafara activităților de mai sus,care sunt activități generale necesare întregului Centru de evoluție și celorlalte Centre asemănătoare cu al nostru, monadele centrale oferă ajutor tuturor evoluanților în toate felurile, treptele lor de evoluție, în primul rând prin cercetări ale posibilităților lor de evoluție: cercetări pentru trăirile în evoluții filamentare, cercetări pe parcursul evoluțiilor lor spirituale, apoi pentru cele monadice, individuale, pentru ca evoluțiile să nu impună niciodată și nicăieri și moduri generale, și moduri particulare de manifestare – ci numai moduri generale, iar cele particulare să fie permanent adaptate înclinațiilor lor native. În al doilea rând, ajutorul oferit evoluanților este și personal, și de grup acolo unde este nevoie, și prin îndrumări, și prin exemplu personal.

– însă cea mai complexă formă de manifestare, conform experienței acumulate, este coordonarea totală a evoluțiilor simultane sau independente, pe grupe de forme de evoluție, urmărind atent particularitățile tuturor formelor de avansări în evoluții ale monadelor.

Iar cea mai avansată formă de manifestare este cercetarea, alături de monadele cele mai dezvoltate ale altor Centre de evoluție, a tuturor formelor de potențial ale energiei fundamentale în stare liberă, prin găsirea unor posibilități de punere în evidență, și în valoare, a acestor forme de potențial latent ale energiei fundamentale și punerea lor în aplicare pentru toate Centrele de evoluție existente.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare