CORZI ENERGETICE UNIVERSICE

« Back to Glossary Index

Corzile energetice universice sunt creații în totalitate energetice realizate de coordonatorii de evoluții din energie fundamentală puternic compactizată. Odată create, ele nu pot fi distruse de nicio forță din întrupările din spațiile imense pe care le străbat, între structurile care delimitează subzonele unei zone a universului: între două bariere energetice interzonale – una care are vibrația cea mai înaltă din orice se află în subzonă și una care are cea mai joasă vibrație din subzonă. Dar, deși se sprijină pe existența acestor bariere, corzile nu au rolul de a le fixa în spațiul lor – ci ele, corzile, sunt fixate pe barierele energetice, în locurile din subzonă care sunt destinate creării galaxiilor: căci în interiorul galaxiilor se desfășoară evoluțiile unui număr uriaș de popoare de spirite întrupate. Corzile sunt fixate pe bariere și nu pe alte structuri universice, datorită faptului că prin barierele energetice pe de o parte intră fluxuri noi de filamente energo-materiale, pe de altă parte se evacuează fluxurile învechite, care au energia fundamentală parțial consumată prin trecerea lor prin toate corporalitățile de întrupare ale tuturor stelelor, planetelor, planetoizilor și biosistemelor lor din toate galaxiile prin care circulă. Fluxurile intră prin structurile barierelor energetice și sunt atrase de corzile energetice fără să se acumuleze pe corzi, ci curg de-a lungul lor antrenând alte fluxuri mai vechi la rândul lor, creând și susținând permanent circulațiile fluxurilor în subzonă.

Pe lângă rolul de direcționare a fluxurilor către galaxii, ele au rolul de a menține un echilibru vibrațional permanent în subzonă, în condițiile în care fluxurile își pierd vibrația prin circulațiile lor, diminuând vibrația generală în subzonă: fiind create din energie puternic compactizată, corzile însă păstrează vibrația la cote medii, prin radiația pe care o răspândesc în spații. În acest fel ele feresc evoluanții de o diminuare mult mai mare a vibrației medii zonale, extrem de obositoare, ceea ce se dovedește a fi de un folos imens în perioadele de minim vibrațional zonal.

Prin corzile energetice universice nu circulă fluxuri energo-materiale: circulă fluxuri numai prin corzile materiale galactice, care reunesc stelele și planetelor unei galaxii. Structurile lor interioare sunt cele care nu permit aglomerări de fluxuri pe suprafața lor, ci doar le atrag, și fluxurile lunecă în lungul corzilor, menținându-le într-o permanentă circulație, în mișcare: de la intrarea lor în subzonă, până la ieșirea lor prin bariera energetică cu vibrația cea mai joasă din subzonă, de unde sunt direcționate prin alte funcțiuni ale barierelor către Universul Central, unde sunt refăcute, remodelate, reînnoite, sau sunt descompuse pentru a se crea altele în locul lor.

Structurile lor interioare au rolul de a evita torsiuni și tensiuni care se pot forma având în vedere lungimea lor uriașă între bariera energetică cu vibrația cea mai joasă și bariera energetică cu vibrația cea mai joasă, o lungime măsurabilă mai curând în mulțimea galaxiilor care circulă între bariere și pe toată lungimea subzonei în care se află.

De asemenea, corzile creează impulsuri permanente pentru mișcarea galaxiilor în subzona lor natală: prin forțe de atracție a galaxiilor până în dreptul uneia și depărtarea dincolo de ea, de unde sunt atrase de coarda următoare.

Corzile energetice universice nu creează și nu participă la crearea de corporalități de întrupare pentru spiritele care evoluează în subzonă, chiar dacă au un rol de direcționare a fluxurilor de filamente energo-materiale spre galaxii.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare