CORPUL ASTRAL

« Back to Glossary Index

Corpul astral face parte din corpurile planetare din sistemul corporal total al viețuitoarelor pământene. Este un corp simplu sau complex structurat, în funcție de cât de dezvoltat poate fi spiritul care îl folosește, în funcție de evoluția lui.

Corpul astral este un corp deosebit de important pentru viața spiritului întrupat: este singurul corp care se poate detașa – însă doar parțial – de restul sistemului corporal, și poate să se depărteze de restul sistemului corporal numai în câmpurile galaxiei în care s-au întrupat. Corpul astral are un rol deosebit de important în două direcții:

1. În calitate de unic corp detașabil (parțial, să nu uităm niciodată acest lucru) se poate deplasa în structuri speciale ale planetei, în care își recuperează vibrația pe care sistemul corporal o pierde în timpul folosirii corpului fizic de manifestare curentă. Acest proces se numește autostabilizare vibrațională și, revenind în sistemul corporal, răspândește vibrația sa astfel recuperată, ajunsă la nivelul său optim necesar derulării din nou de manifestare fizică. În perioada de detașare parțială a corpului astral, corpul fizic rămâne în stare latentă de funcționare (o numim stare de somn), timp în care organele sale se odihnesc și lasă activitatea celulară să se desfășoare fără să fie restrânsă prin acțiuni consumatoare de energie. În acest fel, folosind întreaga energie care intră în corpurile fluidice – care nu intră în stare latentă, asemenea corpului fizic – se supraenergizează corpul dublu eteric și corpul fizic, proces prin care spunem că omul se odihnește și devine apt pentru desfășurări de activități curente prin corpul fizic. Așadar când corpul astral se reintegrează în sistemul corporal spunem că omul se trezește din somn și se manifestă până când pierde din nou vibrație prin acțiunile, emoțiile, gândirile sale, determinând din nou necesitatea de somn.

În perioada de somn, adică de călătorie astrală, spiritul se manifestă extins prin corpul său astral:

– se autostabilizează vibrațional în structurile astrale ale planetei proprii – acțiune necesară absolut tuturor viețuitoarelor de pe planetă. Viețuitoarele cu spirite aflate în primele etape de evoluție folosesc inconștient funcțiile automate ale corpului astral – de decuplare/recuplare pentru călătorie astrală – doar pentru a ajunge în structurile planetare de autostabilizare vibrațională, și tot acolo ele continuă activitățile lor obișnuite, dar cu corp astral, deci cu un grad mai înalt de vibrație și astfel fără oboseală, după care se reîntorc în sistemele lor corporale;

– spiritele avansate, așa cum sunt spiritele umane, își recuperează vibrația și apoi continuă călătoria lor astrală o perioadă de timp pentru cercetări proprii în jurul planetei, în sistemul stelar sau în largul galaxiei, după cum au spiritele experiență proprie, realizând sarcini de cercetare și de ajutor oferit altor populații galactice.

2. Viața astrală descrisă mai sus este pregătitoare pentru o altă perioadă, deosebit de importantă pentru toate spiritele întupate cu corp fizic: după finalizarea sarcinilor de realizat cu corp fizic, corpul astral se va desprinde total de corpul dublu eteric (proces pe care îl numim deces)și rămâne în continuare în întrupare cu corp astral de manifestare, ajutat de toate celelalte corpuri cu vibrație superioară (corpul mental, corpul cauzal și corpurile spirituale). Numim acest fel de întrupare entitate astrală, care este total independentă comparativ cu situația descrisă la punctul 1.

Cele două forme de activitate cu corpul astral ale spiritelor întrupate sunt:

 – pe de o parte necesare odihnirii spiritelor după o perioadă de trăire, de manifestare cu corpul fizic – trăirea fizică fiind cea mai grea pentru spirit, întrucât vibrația sa naturală este cea mai joasă dintre vibrațiile celorlalte corpuri din sistemul corporal propriu;

 – pe de altă parte sunt pregătitoare una pentru alta, și amândouă sunt pregătitoare pentru trecerea în Universul Astral , un univers cu vibrația foarte înaltă comparativ cu Universul Fizic. și având ca specific derularea învățăturilor noi și primele consolidări ale acestora tot în cadrul Universului Astral. Pentru spiritele în evoluții începătoare sunt necesare asemenea pregătiri, iar ajutătorii lor mult mai evoluați se adaptează cerințelor celor pe care îi ajută: și în procesul de autostabilizare vibrațională, și în activitățile care se derulează în interiorul spațiilor de autostabilitate vibrațională, și în călătoriile astrale prin galaxie pentru cercetări și ajutor oferit altor populații din galaxie.

Este necesar să adăugăm că spiritele umane pot derula activități astrale nu numai în stare de somn (pentru corpul fizic), ci și prin stare de meditație (liniștire profundă și perfect conștientă) când pot să-și acceseze amintirile din perioadele anterioare de evoluție – pe Pământ și înafara Pământului și galaxiei – precum și amintiri privind planificările evoluțiile care se derulează pe Pământ: prezent și viitor.

Corpul astral este primul corp fluidic bine dezvoltat pentru toate speciile de viețuitoare, dar dezvoltarea sa ține de evoluția spiritelor. Însă chiar dacă are 1 sau 2 straturi (la speciile începătoare, de la virus la mamifere), sau 3 straturi la subspeciile umane și 4 straturi la specia umană, orice strat este complet, cu structurile complexe, cu toate funcțiile pentru călătoriile astrale și autostabilizare vibrațională: cu toate funcțiile de percepție, comunicare și deplasare, întrucât corpul astral astfel constituit va deveni corp de manifestare în etapa de entitate astrală, care desfășoară același fel de manifestare ca și cele cu corp fizic de manifestare. Doar că aceste manifestări obișnuite lor vor fi desfășurate la un nivel de vibrație mai înalt decât s-au desfășurat cu corpul fizic: această lipsă de variație este normală pentru că ele nu știu să facă altceva, nu au putere și cunoaștere ca să circule singure înafara câmpurilor planetei.

Spiritele umane ca entități astrale, după finalizarea sarcinilor cu corpul fizic, au și putere energetică radiantă, și cunoaștere uriașă comparativ cu restul spiritelor întrupate în biosistemul planetar, pentru continuarea activităților astrale pentru cunoașteri (prin percepții și analize) în toate părțile galaxiei și de asemenea ajută toate felurile de entități din biosistemul planetar în activitățile lor, dar le ajută în plus să-și păstreze simțirea prezenței umane în preajmă, așa cum s-au petrecut lucrurile în viețile lor cu corp fizic de manifestare.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare