CĂLĂTORIE ASTRALĂ

« Back to Glossary Index

Călătoria astrală face parte din categoria călătoriilor spirituale: adică a călătoriilor efectuate de spirite prin forțe lor proprii, prin forțele radiante ale spiritelor, manifestate prin corpuri specifice fiecărui fel de călătorie spirituală.

Călătoriile astrale se desfășoară prin desprinderea parțială a corpului astral de restul sistemului corporal de întrupare și deplasarea lui, în funcție de evoluția spirituală proprie, înafara părții fizice (pământoasă, lichidă sau gazoasă) a planetei.

Deplasarea sau călătoria astrală nu este proprie doar oamenilor, așa cum se crede de multe ori, și nu are loc nici numai prin stare meditativă conștientă. Desprinderea corpului astral și deplasarea lui înafara sistemului corporal este proprie tuturor viețuitoarelor planetare care au corp fizic de manifestare: de la viruși la oameni. Desprinderea parțială are loc pentru toate viețuitoarele prin mecanismele cuplării corpului astral cu corpul dublu eteric (cu vibrație mai joasă) și cu corpul mental (cu vibrație mai înaltă) – corpul astral fiind situat între aceste două corpuri. Corpul astral, împreună cu celelalte corpuri din orice fel de sisteme corporale, sunt ancorate, păstrate stabil și protejate de o structură generală de întrupare numită canalul general de destin, creat de coordonatorii de evoluții din energie fundamentală extrem de puternic compactizată. În interiorul canalului general există substructuri ale sale, tot sub formă de canal, pentru fiecare corp în parte (și fiecare strat al fiecărui corp), care menține în echilibru vibrația tuturor componentelor sistemului corporal. Astfel, fiecare strat al fiecărui corp se află în interiorul canalului său, iar în cazul deplasărilor astrale cel ce se desprinde parțial este canalului de destin al corpului astral, care poartă în interiorul său corpul astral însuși: este ceea ce cunoaștem sub formă de ”cordonul de argint”, aspectul canalului în alungirea sa fiind de sfoară sau cordon cu o culoare alb-bleu strălucitoare. În acest fel, pentru corpul astral, acest canal propriu protector este totodată garantul stabilității și protecției corpului astral în deplasarea sa înafara sistemului corporal. El este garantul stabilității corpului astral, întrucât în funcție de evoluția spiritului, canalul corpului păstrează vibrația corpului în limitele lui personale. În plus corpul astral nu se poate deplasa mai departe înafara solului planetei decât după cum dictează necesitățile de destin: o vibrație mai înaltă sau mai joasă determină în egală măsură restrângerea canalului, atât cât permite vibrația lui care se armonizează cu vibrația mediului. Cu alte cuvinte, canalul se poate lungi extrem de mult, dar numai cât permite destinul spiritului care îl folosește: în limitele structurilor propriei planete (pentru evoluanții începători: de la viruși la mamifere), în limitele sistemul stelar local (pentru mamifere) și în tot cuprinsul galaxiei (pentru oameni). Oricât de mult s-ar lungi, canalul nu se poate rupe, nu se poate deteriora fiind realizat din energie fundamentală extrem de puternic compactizată, așa cum am mai spus.

În timpul deplasării astrale, corpul fizic intră în starea generală de relaxare pe care o numim somn. Fără efortul de activitate din starea de trezie, corpul fizic aflat în odihnă folosește întreaga energie, pe care o primește de la corpurile cu vibrație superioară și din mediul înconjurător, pentru regenerarea sa celulară și a câmpurilor celulare.

Toate viețuitoarele cu corp fizic de manifestare folosesc deplasarea = călătoria astrală pentru:

 – recuperarea vibrației proprii, pierdută prin acțiunile curente în timpul stării de trezie, în anumite structuri ale planetei pe care le numim structuri de autostabilizare vibrațională;

 – odihna activă a spiritelor chiar în structurile de autostabilizare vibrațională, adică desfășoară acolo, pe loc, acțiuni obișnuite ale viețuitoarelor – dar prin corpul astral în loc de corpul fizic, asigurând continuitate în manifestările spiritului dar desfășurate cu corpul astral care are vibrația mult mai înaltă, care nu produce niciodată oboseală spiritelor;

 – pentru spiritele aflate în evoluții avansate – spiritele umane care sunt creatoare avansate aflate în curs de universalizare – după recuperarea vibrației desfășoară libere în spațiile cosmice ale galaxiei activități de cercetare proprie, de ajutor pentru alți semeni aflați în stare astrală sau entități astrale din galaxie alături de care desfășoară activități cu specific astral, conform sarcinilor lor de destin;

 – activități cu specific uman de corectare a propriilor manifestări din timpul de trezie, când se află sub influențele câmpurilor amprentate de indivizi agresivi, distrugători, corupți, perverși, egoiști și/sau leneși, inactivi; tangențele directe sau amprentele negative din câmpurile planetare atrag din memoriile spiritelor mai echilibrate acele manifestări din evoluțiile lor foarte vechi, de tip animalic sau vegetal care trebuiesc înlocuite cu acțiuni creatoare, altruiste, iubitoare față de orice forme planetare de viață. În activitatea astrală, un aspect deosebit de important este analiza și corecția acelor manifestări necorespunzătoare statutului actual al evoluțiilor avansate, pe care societatea nu ne cointeresează să le căutăm, să le dezvoltăm și să ne sprijinim reciproc să ni le întărim.

Călătoriile astrale din timpul derulării vieții fizice sunt reluate și dezvoltate după finalizarea sarcinilor fizice, când are loc desprinderea totală și definitivă a corpului astral de corpul dublu eteric (proces pe care îl numim deces) și manifestarea în continuare a spiritului prin corpul astral ajutat de restul corpurilor cu vibrație mai înaltă pe care le-au avut de la începutul întrupării curente.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare