CORPUL MENTAL

« Back to Glossary Index

Corpul mental face parte din corpurile planetare  din sistemul corporal total al viețuitoarelor pământene. Este un corp simplu sau complex structurat, în funcție de cât de dezvoltat poate fi spiritul care îl folosește, în funcție de evoluția lui. Astfel, corpul mental este corpul cu vibrația cea mai înaltă care este pe Pământ necesar, obligatoriu să fie complet structurat cel puțin ca o peliculă foarte fină, pentru toate viețuitoarele pământene; în forma cea mai simplă a sistemului corporal, el susține structurile cauzale cele mai simple sub formă de plasă cu celule și asigură în mod obligatoriu pentru orice viețuitoare pământeană structura de desprindere/recuplare a corpului astral când este necesar să se recupereze vibrația optimă în structurile de autostabilizare vibrațională ale planetei. Pentru acest act vital pentru întrupat, corpul mental asigură pentru corpul astral o energizare optimă cu energii cu vibrație foarte înaltă, dar și pentru celelalte corpuri ale sistemului corporal (corpul eteric și corpul fizic).

Dar corpul mental nu asigură doar energizarea și structurile de ajutor pentru corpul astral, ci și obișnuirea treptată a spiritului cu manifestări care îl pregătesc pentru creație materială mentală în fazele înaintate de evoluție, precum și de percepții și analize complexe privind mediul de întrupare a spiritului. La prima vedere, în etapele de evoluții începătoare, corpul mental prezintă numai importanța de susținere a rețelei structurilor celulare cauzale, energizarea corpurilor cu vibrație mai joasă și asigurarea funcționării structurilor de ajutor pentru corpul astral în autostabilizare vibrațională. Asemenea funcțiuni sunt specifice corpului mental al majorității viețuitoarelor pământene – de la viruși la mamifere, apoi pregătirile pentru creație materială mentală, precum și de percepții și gândiri mai complexe care apar la mamifere, ca să ajungă la oameni un complex corporal mental extrem de elevat – practic cel mai dezvoltat corp din sistemul corporal uman: este singurul corp fluidic cu 5 straturi independente (în timp ce la oameni corpul cauzal și corpul astral au numai 4 straturi). Al cincilea strat este singurul care facilitează realizarea creației materiale mentală, în timp ce celelalte straturi de la corpul mental și de la celelalte două corpuri alăturate lui (cauzal și astral), lucrând cu structuri ce funcționează simultan, asigură funcțiuni complexe de percepții și analizarea acestora în vederea luării de decizii majore pentru manifestări complexe. Cu alte cuvinte asigură percepții și gândiri de o uriașă complexitate comparativ cu celelalte viețuitoare planetare.

Iată de ce nu se poate exprima într-o simplă frază care este rolul corpului mental, iar cunoscând aceste conlucrări simultane ale celor trei corpuri: cauzal, mental și astral, înțelegem și funcționarea corpului cauzal și majoritatea celor specifice corpului astral.

Astfel discutând despre corpurile noastre, vom înțelege și faptul că aceste corpuri nu pot fi înțelese complet în timpurile pe care le trăim acum, când straturile interioare ale acestor corpuri funcționează în stare latentă și omul nu poate dezvolta absolut toate manifestările pe care el le poate etala când vibrația planetară este foarte joasă, așa cum este ea acum. În acest fel mai simplu din această etapă planetară spiritele umane învață să fie doar ajutătoare pentru restul biosistemului planetar și a spiritelor începătoare în creația materială, începând mai întâi cu creație materială fizică, și abia ulterior – pe baza cunoașterii creației fizice – în creație materială mentală.

Detaliind, să reținem că la cele mai simple viețuitoare pământene, corpul mental este o peliculă fină situată deasupra corpului astral, fină dar puternică și cu o vibrație care păstrează vibrația generală a sistemului corporal în limitele suportabile de spirit. Pentru corporalitatea spiritelor foarte evoluate, pe Pământ de exemplu (și cu atât mai mult pe planetele cu vibrație mai înaltă din galaxia noastră), corpul mental este principalul corp de manifestare în majoritatea timpului de evoluție planetar: percepție avansată, deplasare pe planetă și cosmică, comunicare și creație materială de o mare complexitate – în timp ce corpul fizic asigură manifestarea majoritară o perioadă foarte scurtă de timp, când vibrația planetară este foarte joasă. În restul timpului de evoluție pământeană, corpul mental este corpul uman cel mai complex, cu cele 5 straturi independente, unde cel mai profund strat are rolul de a realiza integral creație materială cu fluxuri energo-materiale preluate direct din aerul planetar, fluxuri cu care monada creatoare poate să realizeze procese complexe pe care le numim: materializare (creația în sine), remodelarea obiectelor create mental în funcție de necesități, precum și dematerializare (sau destructurare) după ce obiectul creat nu mai este necesar creatorului, cu împământarea la mare adâncime a resturilor rezultate din dematerializare.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare