SPIRITE UMANE

« Back to Glossary Index

Numim spirite umane totalitatea spiritelor care pot folosi în întrupările lor corporalitatea speciei umane, care au radiația energetică complet dezvoltată la nivelul maxim planetar, pământean (adică: care pot fi folosite în toate condițiile de trai pe care le poate asigura planeta); unele sunt mai avansate în evoluții decât altele, dar toate cunosc, au experiență de trai curent în toate spațiile universurilor materiale și cunosc cele ce se pot realiza în toate spațiile ajutătoare ale acestora. Sunt în învățături legate de desfășurările de sarcini la care pot participa oricât de puțin alături de ajutătorii lor cei mai avansați, secundari și centrali. Toate spiritele umane sunt spirite aflate în evoluții primare și ajutătorii lor foarte avansați (monade secundare și monade centrale) care trăiesc în mijlocul lor, toate aflate în cicluri de întrupare pe Pământ.

Mai detaliat, spiritele umane sunt spirite care:

– au o radiație puternic dezvoltată pe toate seturile și subseturile de raze din radiația proprie, indiferent dacă monadele fac parte din spirite sau sunt monade care evoluează independent;

– au puterea de a-și menține în funcțiune structurile corporale care se pot constitui direct în radiația proprie sau, chiar dacă este necesar să fie create de coordonatorii de evoluție, corpurile astfel create și legate la radiația lor se pot menține în această legătură, chiar dacă li se adaugă drept ajutor și o rază de înger neîntrupat în alte moduri, în același timp.

În acest fel spiritele umane sunt acele spirite care se pot menține în mod stabil în spațiu și în timp în întrupări care folosesc corporalitate special creată pentru ele, chiar dacă se află pe trepte diferite de evoluție: dar au evoluție suficientă pentru a folosi în astfel de condiții corporalitatea care le-a fost destinată.

Un asemenea tip de corporalitate a oferit de la intrarea lor în acest ciclu de întrupări pământene toate posibilitățile de manifestare în calitate de creatori conștienți avansați, aflați în curs de universalizare (pe diferite trepte de universalizare). Întrupate într-o astfel de corporalitate, ele formează specia umană (omenească), având particularitatea de a cuprinde în ADN-ul lor celular toate genele celorlalte specii planetare, iar astfel spiritele umane învață (și consolidează această învățătură) să ajute toate celelalte specii care ființează în același timp pe planetă.

Să reținem faptul că spiritele întrupate în subspeciile speciei umane nu sunt spirite asemenea celor umane, adică creatoare avansate aflate în curs de universalizare, ci sunt spirite creatoare începătoare care evoluează periodic (deci nu progresiv, ci în perioade scurte de timp inserate în evoluțiile lor progresive) în prezența unor creatori avansați, pentru a deprinde înclinațiile de folosire a gândirii și a creației materiale ca acțiune în sine, nu ale creației proprii spiritelor umane, mult mai evoluate decât spiritele subspeciilor umane. Ele evoluează în special în perioade cu vibrație foarte înaltă, când spiritele umane desfășoară creații extrem de avansate (mentale, pe care celelalte spiritele le au în evoluții foarte îndepărtate în viitorul lor); dar câmpul planetar este amprentat puternic cu intenții clare de creație – indiferent ce fel de creație s-ar putea desfășura pe planetă. Corporalitatea subspeciilor speciei umane este diferită în cele mai subtile aspecte ale ei: corpurile astral, mental și cauzal nu sunt foarte puternic stratificate, de aceea energiile cu vibrații foarte înalte nu le alimentează corpurile și rămân mediu-energizate, întrucât doar acest nivel este necesar pentru concentrarea de care spiritele acestea au nevoie – adică doar în creația fizică destul de rudimentară pe care ele o dezvoltă și o consolidează la nivelul lor de pricepere pe Pământ.

Pe Pământ sunt trei feluri de evoluanți care folosesc corporalitatea speciei umane:

a. Spiritele rezidente: pentru care a fost creată în mod special specia umană; sunt spirite în evoluție primară, aflate în evoluție exclusiv progresivă, care evoluează cu sarcini conform puterii lor energetice radiante și experienței pe care o au în folosirea acestei puteri radiante; ele evoluează pentru prima dată la acest nivel de vibrație al planetei noastre, dar au o experiență foarte mare în multe feluri de trăiri asemănătoare în alte galaxii din subzona în care se află galaxia noastră, pe Pământ având sarcina de adaptare a acestei experiențe la condițiile locale. Rezidenții nu au evoluat încă prin călătorii regresive – adică mergând de la un spațiu cu vibrație foarte mare într-un spațiu cu vibrație foarte joasă – prin urmare nu au putere și experiență pentru a evolua în vibrații foarte joase cu spirite venite prin călătorie regresivă, care azi sunt întrupații majoritari pe Pământ. De aceea în această perioadă rezidenții ne asistă din întrupări astrale (ei sunt cei numiți ”îngeri-copii”), susținându-ne cu bunătate, cu iubire, în toate greutățile prin care trecem cu toții;

b. Spirite primare aflate în evoluțiile cele mai avansate în evoluțiile primare: din evoluțiile comune (de tip planetă, stea și galaxie), în pauzele evoluțiilor lor comune de foarte lungă durată: sunt spirite pe care le numim galactice;

c. Ajutători ai tuturor spiritelor enumerate mai sus, care sunt monade în evoluții secundare și monade în evoluții centrale; acești ajutători au o experiență în ajutor oferit unei game extinse de evoluanți primari: cărora le sunt ajutători, îndrumători și coordonatori ai tuturor spiritelor aflate în forme de evoluție primară de pe planetă și planetei însăși.

Spiritele umane nu au fost (înafara ajutătorilor foarte evoluați) cele mai evoluate spirite care au trăit pe Pământ, de-a lungul existenței acestei planete. Evoluțiile spiritelor care folosesc corporalitate umană se vor finaliza în următoarele 1-2 milioane de ani, dar dacă în viitorul planetei vor mai exista specii ale căror spirite vor fi creatoare avansate aflate în curs de universalizare, ele nu vor fi spirite actuale umane – care în totalitatea lor vor pleca de pe Pământ.

OBSERVAȚIE: Nu este greșit, nu este un pleonasm să spunem ”spirite umane pe Pământ” întrucât în aceste studii putem face legătura între ceea ce spiritele umane manifestă acum pe Pământ și ceea ce tot ele au manifestat înainte de venirea lor pe Pământ, precum și cele pe care le vor manifesta în continuare, după plecarea lor de pe Pământ. Mai concret:

 – ce au manifestat ”acasă”, anterior călătoriei, în diferite alte zone ale universului sau în alte universuri – și acele manifestări au condus la concluzia că au nevoie de un ciclu de întrupări în aceste condiții în care trăiesc aici, acum, pe Pământ;

 – ce vor manifesta pe drumul de întoarcere ”acasă” (de unde au pornit în călătoria lor regresivă spre Pământ), ca efecte ale manifestărilor pământene, ce analize, corecții și consolidări ale corecțiilor la nivele de vibrație ale universului din ce în ce mai înalte, pe măsura depărtării de Pământ (și, în general, de această subzonă a zonei I a Universului Fizic), precum și acasă, când vor ajunge și vor continua dezbaterile celor realizate pe tot timpul călătoriei lor regresive: corecțiile, consolidările lor și aplicațiile vechi care au condus la necesitățile de călătorie regresivă – deci modul în care se aplică rezultatele după efectuare unei astfel de călătorii corective.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare