MONADE SECUNDARE

« Back to Glossary Index

Le numim pe scurt: secundari.

Sunt monade aflate în evoluții secundare care aprofundează învățăturile de ajutători acordate evoluanților primari, începători în evoluțiile generale, iar pe de altă parte ele înseși sunt începătoare în:

 – evoluții individuale, desfășurate fără ajutorul foștilor lor frați de spirit, întrucât puterea energetică radiantă le este mult crescută în urma evoluțiilor primare, la fel ca și experiența generală de folosire a acestei radiații puternice;

 – evoluții cu manifestare fără corporalitate, întrucât au deja obișnuința manipulării propriilor seturi și subseturi de raze din radiația lor totală, precum și obișnuința consolidată de a respecta și proteja viața de orice fel, în orice condiții de trai în orice spații universice; astfel de manifestări se derulează numai în spații puternic protejate: Universul Spiritual Secundar și spațiile ajutătoare ale acestuia, iar pe timpul desfășurării formelor de ajutor pentru primari se întrupează în mijlocul lor, așa cum se întrupau în evoluțiile lor anterioare, primare;

 – învățături specifice evoluțiilor secundare, începătoare la rândul lor în domeniile creației energetice fundamentale, în care avansează treptat, pe măsura creșterii puterii lor energetice totale: creșterea puterii energetice este necesară realizării de compactizare și modelare a energiei fundamentale, iar astfel de învățături vor continua pe timpul evoluțiilor centrale și în eternitatea vieții monadelor.

Conform subtreptelor evoluțiilor secundare (se poate urmări ”Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție” ) subtreptele generale de evoluție ale acestei trepte sunt:

a. EVOLUȚII ARHETIPALE: parcurgerea acestor trepte conduce la obișnuirea cu noile forme de manifestare: fără folosirea de corporalități în spațiile unui univers separat – Universul Spiritual Secundar, dar și continuarea întrupărilor lor în universurile materiale, ca ajutători avansați pentru evoluanții primari; acești evoluanți secundari arhetipali nu-și mai consolidează ultimele învățături de treaptă în universurile materiale, ci își folosesc tot timpul experiența pe care au acumulat-o în primariat doar pentru a-și îmbogăți experiența de ajutători și pentru a se obișnui cu trăiri fără ajutorul energetic radiant al foștilor frați de spirit, ci doar forțele energetice proprii, ajutați de entități astrale, angelice, dimensionale și inter-dimensionale ajutătoare de destine. Etapele evoluțiilor arhetipale sunt:

– arhetipuri de generația I (sau arhetipuri monadice): cuprinde obișnuirea cu noile forme de trăire individuale: fără frați de spirit, de grup și de popor de spirite, iar în universurile materiale întreaga etapă se derulează pe planete arhetipale – special amenajate și organizate de entitățile dimensionale și interdimensionale, până la obișnuirea totală cu manifestări individuale, fără ajutorul direct radiant al foștilor frați de spirit, deși ei conlucrează în continuare, atunci când le este necesar;

– arhetipuri de generația a II-a (sau arhetipuri ajutătoare): în universurile materiale accentele se pun pe trăiri de mare diversitate în mijlocul populațiilor spirituale în evoluții primare; în Universul Spiritual Secundar accentul se pune pe abilități de ordonare a razelor proprii pe seturi și subseturi pentru realizarea unor acțiuni fără corporalitate, precum și începutul lucrărilor de compactizare foarte slabă a energiei fundamentale, pe cât le permite puterea lor, care va fi activitatea permanentă a secundarilor pe parcursul tuturor treptelor de evoluție secundară în continuare;

– arhetipuri de generația a III-a (sau arhetipuri învățătoare): întrupați în mijlocul primarilor, își adaptează manifestările prin orientări noi, adaptări la tot felul de schimbări care au loc în mediile de trai, în calitate extinsă de ajutător care oferă exemplu personal de manifestare. În spațiile universice care nu folosesc întruparea, continuă exercițiile din ce în ce mai avansate de compactizare a energiei fundamentale, ca învățături specifice secundarilor în universul lor;

– arhetipuri de generația a IV-a (sau arhetipuri galactice): în universurile materiale au sarcini extinse în toată galaxia folosind toate felurile de corporalități care permit astfel de lucrări (ca entități spirituale, entități astrale); în Universul Spiritual Secundar își extind pregătirile pentru treptele secundare următoare, pe lângă continuarea exercițiilor de compactizare a energiei fundamentale;

b. EVOLUȚIILE ÎNGERILOR: în Universul Secundar se pregătesc pentru:

 – începerea creației cu energie fundamentală compactizată;

 – manifestări folosind seturi din ce în ce mai înguste de raze;

 – ca ajutători în întrupările din universurile materiale: fac întrupări succesive în locuri diferite din galaxie, sau în galaxii diferite, sau în subzone diferite, cu vibrații locale extrem de variate de la un loc de întrupare la altul.

c. EVOLUȚIILE ARHANGHELILOR: în Universul Secundar au loc avansări și consolidări în creația energetică, participări la lucrări universice de cercetare și creație de structuri energetice; în universurile materiale au loc întrupări în spații cu vibrații foarte înalte; în Universul Fizic se întrupează doar în spațiile dimensionale  și interdimensionale, unde desfășoară lucrări de importanță universică. Subgrupele de evoluție ale arhanghelilor sunt:

– arhangheli învățători: continuarea învățăturilor cu complexitate din ce în ce mai mare, îmbogățirea și consolidarea manifestărilor arhetipale și angelice, în funcție necesitățile locale;

– arhangheli cercetători: fac cercetări fundamentale în Universul Secundar și în Universul Spiritual Primar, unde își folosesc abilitățile de creație din energie fundamentală pentru a participa la creația celulelor de protecție ale spiritelor primare; în întrupările din universurile materiale sunt ajutători în Universul Cauzal pentru spiritele care se pregătesc pentru evoluții avansate, precum și cercetări privind noutățile care apar în Centrul de evoluție, coordonați de monadele centrale.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare