UNIVERSUL MATERIAL CAUZAL

« Back to Glossary Index

Universul Material Cauzal (pe scurt: universul Cauzal) este un spațiu în interiorul Centrului de evoluție sub formă de bulă de energie fundamentală cu o compactizare naturală pe care coordonatorii de evoluții au ales-o urmărind în primul rând necesitatea celor ce evoluează în acest spațiu. Vibrația Universului Cauzal este cea mai înaltă vibrație din toate universurile materiale, potrivită scopurilor pentru care există acest univers. Astfel, Universul Cauzal este un univers al consolidării manifestărilor învățate în Universul Astral, consolidări în vibrații foarte înalte, care urmăresc însă în total și alte aspecte:

– chiar dacă nu se pot manifesta de la începutul evoluțiilor spirituale în acest univers, absolut toate spiritele în evoluții începătoare au o corporalitate în Universul Cauzal, creată de coordonatorii evoluțiilor, susținute de razele proprii. Chiar dacă nu se pot încă manifesta, există o perioadă de trăire efectivă ca și cum ar fi conștiente (deși nu sunt în felul pe care îl simțim noi) și trebuie să trăiască o perioadă ca și spiritele avansate. După această perioadă spiritele sunt direcționate vibrațional către Universul Astral și apoi către Universul Fizic, iar corporalitatea lor este înglobată în corporalitatea planetei de care sunt atașate, planetă care este în linii mari de același fel, cu aceleași structuri generale ca și o planetă asemănătoare, dintr-o galaxie asemănătoare din Universul Astral și Universul Fizic. Ele vor sta în perioade de acest fel, latente, alternând cu perioade de manifestare în Universul Astral și Universul Fizic, până când toate monadele din spirit cresc suficient de mult pentru a evolua independent (chiar dacă spiritul ca atare) și vor învăța să-și folosească experiența pentru a se manifesta și în vibrații foarte înalte, adică în Universul Cauzal;

– când ajung să se manifeste conștient în Universul Cauzal, înseamnă că deja spiritele știu bine că sunt formate din monade și că prin întrupare pot să se protejeze de propria agresivitate, de propria distrugere precum și de agresivitatea și distrugerea altor spirite aflate în diverse etape de evoluții primare. Astfel că aici ele învață că au o corporalitate specifică acestui univers, semănând întrutotul cu monadele care sunt și se manifestă – doar că mărimea corporalității de acest fel este la scară mult mărită, pentru a se putea studia foarte bine și a înțelege circulația energiilor în timpul manifestărilor învățate în Universul Astral;

– în profunzimea acestei manifestări în Universul Cauzal, spiritele învață să facă cercetări atât de extinse cât le permit puterile și cunoașterile pe care le au, care cresc treptat pe măsura avansării în evoluții, și astfel avansează în cunoașteri profunde în aceeași măsură; studii în acest univers se vor realiza în eternitatea evoluțiilor noastre, cu cercetări pentru adaptarea propriei necesități privind corporalitatea în diferite etape de evoluție, dar mai ales pentru adaptarea corporalității standard ale fiecărei etape la particularitățile de manifestare ale fiecărui popor de spirite care evoluează și care trebuie să fie ajutat.

Pentru toate acestea, Universul Cauzal este un univers complex structurat, cu structuri create de coordonatorii de evoluții, din energie fundamentală puternic compactizată: așa cum am explicat și la Universul Astral, nu este un univers material pentru că ar avea structuri universice materiale, ci pentru că oferă condiții de întrupare monadelor prin corporalitate materială. Desigur, structurile energetice sunt specifice fiecărui univers material în parte și va fi necesar să studiem fiecare univers în parte pentru a înțelege influențele lor asupra vieții noastre curente în Universul Fizic: pentru că, de exemplu, din totalul razelor astrale (folosite de monade în Universul Astral) o mică parte, cele cu vibrația cea mai înaltă, sunt direcționate în Universul Fizic (care are vibrația cea mai joasă) și formează alături de razele fizice: corpurile astrale și mentale (cele mentale au tot vibrație astrală, dar pe subnivelele mai înalte ale nivelului astral, care oferă monadelor posibilități de forme superioare de manifestare); și, la fel, o mică parte din razele cauzale sunt direcționate tot în Universul Fizic și formează împreună cu radiația fizică cu vibrație înaltă: corpurile cauzale.

Aceste raze direcționate în Universul Fizic au vibrație foarte înaltă și nu pot fi folosite în universurile corespunzătoare (Astral și Cauzal) un timp evolutiv foarte lung – adică până când spiritele evoluează suficient de mult ca aceste raze să crească, și spiritele să aibă suficientă experiență să le poată folosi în activitățile curente: de aceea spiritele începătoare sunt obișnuite în acest fel din timp să le folosească, însă doar împreună cu altele cu care sunt obișnuite încă din parcursul primelor trepte de evoluție.

Universul Cauzal este singurul univers în care corporalitatea are forma – la scară mult mărită – a monadei care fiecare dintre noi suntem în profunzimea realității evoluției noastre. Evoluțiile în celelalte două universuri materiale (Astral și Fizic) folosesc o corporalitate care oglindește modul în care se dezvoltă radiația monadei și ale grupărilor necesare evoluției (spirit, diverse grupări de spirite), precum și modului de învățătură specific treptei proprii de evoluție (precum și subtreptelor, și etapelor lor), pentru folosirea diverselor seturi de raze din radiația totală.

Evoluțiile în acest univers ne conduc astfel către înțelegerea modului în care se derulează viețile noastre, modului în care curg energiile, influențele lor, modului în care le putem direcționa în funcție de intențiile proprii și ale altora, modului în care ne putem schimba atitudinile – nu numai manifestările directe – după cum învățăm despre energiile radiațiilor noastre și energiile creațiilor noastre materiale: de la filamentele energo-materiale – la corporalitatea noastră, la creația noastră materială și apoi la mari creații realizate de coordonatorii evoluțiilor din energie fundamentală.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare