UNIVERSUL MATERIAL ASTRAL

« Back to Glossary Index

Universul Material Astral (pe scurt: Universul Astral) este un spațiu în interiorul Centrului de evoluție sub formă de bulă naturală de energie fundamentală, pe care coordonatorii de evoluții au ales-o urmărind în primul rând necesitățile evoluanților începători (primari): vibrația Universului Astral este o vibrație medie între universurile materiale, potrivită evoluanților începători în orice fază a evoluțiilor primare.

Universul Astral este universul învățăturilor monadelor aflate în evoluții începătoare, vibrația lui nefiind obositoare pentru monadele aflate în primele forme de evoluție spirituală. Este un univers material complex structurat, ale cărui structuri interioare nu sunt create din niciun fel de materii, ci numai din energie fundamentală puternic compactizată, realizate numai de către coordonatorii de evoluții. Toate fluxurile de filamente energo-materiale din acest univers au vibrație astrală, proporțională cu vibrația energiei fundamentale din această bulă, și cu radiația monadelor (și a oricăror grupări de monade) care evoluează în acest spațiu. Folosim exprimări cu privire la vibrații, pe care le folosim pentru corporalitatea noastră aici, pe Pământ. Corporalitatea de întrupare a monadelor în acest univers este formată exclusiv din filamente energetice cu vibrație astrală: o multitudine de subnivele ale marelui nivel astral de vibrație, și folosim astfel numirea de Univers Astral, adică al tuturor întrupărilor cu corporalitate care are vibrație astrală. Dar să avem în vedere că folosim această numire și în Universul Fizic, întrucât corporalitatea din Universul Fizic este formată de radiația monadelor cu vibrație general-fizică, dar și o mică parte de radiație monadică cu vibrație astrală (și vom vedea: și cauzală), pentru care există în fluxurile din Universul Fizic filamente energo-materiale cu vibrație proporțională cu cea astrală (respectiv cauzală). Așadar să avem în vedere acest lucru când discutăm despre corporalitatea noastră astrală (și mentală, care este tot de natură astrală, fiind un subnivel foarte înalt al marelui nivel astral): corpurile noastre astral și orice alt fel de corpuri de natură astrală nu sunt într-un univers paralel sau oricum diferit de al nostru, de Universul Fizic, ci chiar în Universul Fizic. Folosim astfel de exprimări ca să înțelegem legăturile extrem de strânse între toate universurile materiale și între toate formele de radiație a monadelor cu vibrații diferite, dar completându-se mereu între ele.

De asemenea, este necesar de precizat faptul că ceea ce numim acum pe Pământ (deci în Universul Fizic): entități astrale, entități eterice, entități spirituale nu sunt evoluanți în Universul Astral sau alte universuri care s-ar întrepătrunde între ele (oricum nu este valabilă nicăieri o astfel de ”întrepătrundere”), ele sunt așadar întrupați numai în Universul Fizic – și le numim în acest fel pentru a le deosebi de întrupați cu corp fizic de manifestare curentă.

Evoluanții începători (primari) au în Universul Astral o singură întrupare, care durează pe parcursul unei întregi trepte de evoluție – cu mici modificări la schimbarea subtreptelor cuprinse în treapta de evoluție care este în curs de desfășurare. Când monadele se manifestă în celelalte două universuri materiale – Universul Fizic și Universul Cauzal – corporalitatea din Universul Astral rămâne într-o formă latentă, nemanifestă, până la o nouă perioadă de manifestare a spiritelor în Universul Astral; în stare latentă corporalitatea astrală a evoluanților independenți (cum sunt viețuitoarele de pe Pământ) se integrează în corporalitatea astrală a planetei: adică într-un lăcaș creat prin mecanismele acestui univers în corpul planetei. La revenirea spiritelor din trăirile lor în celelalte două universuri, lăcașul eliberează corporalitatea spiritelor cărora le aparține (sub puterea radiației spiritului), iar la continuarea întrupărilor spiritelor în alt univers, corporalitatea iarăși se reintegrează în lăcașul său propriu.

Universul Astral de asemenea este și univers material în care monadele în evoluții secundare și centrale (vezi ” Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție”), care sunt ajutători, îndrumători și coordonatori ai evoluțiilor, fac cercetări avansate pentru adaptarea pe de o parte a structurilor universice, iar pe de altă parte pentru adaptarea corporalităților de întrupare de la general la particular.

Evoluțiile în Universul Astral folosesc o corporalitate care oglindește modul în care se dezvoltă radiația monadei și ale oricăror grupări necesare evoluției (spirit, diverse grupări de spirite), precum și modului de învățătură de manipulare a razelor, pe seturi și subseturi de raze din radiația proprie, toate specifice treptei proprii de evoluție. De aceea corpurile de aici nu arată așa cum este formată monada, ci au forme – pe care de altfel le cunoaștem bine – care facilitează direcționarea razelor prin structurile lor, pentru a învăța să facem treptat mișcări – adică direcționări de raze, până când ajungem să efectuăm mișcări, acțiuni fără mijlocirea corpurilor, a acestor canale ale învățăturilor noastre de manifestare.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare