LINIE DE EVOLUȚIE

« Back to Glossary Index

Linia de evoluție cuprinde o grupare de puncte (locuri) dintr-un univers sau din toate universurile materiale în care evoluează un spirit (cu toate monadele reunite în acel spirit), puncte alese de coordonatorii de evoluții în funcție de puterea energetică radiantă a monadelor, precum și înclinațiile lor rezultate din împletirea particularităților de manipulare a forțelor lor radiante.

Urmărim liniile de evoluție de-a lungul evoluțiilor primare; ele sunt hotărâte de către coordonatorii de evoluții mai întâi în universurile materiale, pentru primele trepte de evoluție primară, urmând ca periodic să se remodeleze acest drum evolutiv, în funcție de creșterile monadelor, de înclinațiile lor care nu se pot forma decât pe măsura creșterii experienței de manifestare a monadelor. Liniile de evoluție suportă asemenea remodelări și ca urmare a faptului că puterea lor energetică radiantă se îmbogățește permanent cu raze noi, emise de creșterile structurilor lor interioare (celulelor energetice fundamentale).

Asemenea puncte reprezintă planete și stele din galaxiile subzonelor zonelor universului; spiritele însă nu parcurg toate planetele tuturor stelelor din toate galaxiile. Galaxiile cu stelele și planetele lor, atât de numeroase așa cum știm bine acum, sunt create pentru a se crea condiții de întrupare pentru o multitudine de linii de evoluție care se desfășoară simultan pentru extrem de multe popoare de spirite aflate în evoluție, pe diferite trepte și subtrepte de evoluție. Este necesar să se petreacă lucrurile în acest fel, întrucât coordonatorii de evoluții țin cont de particularitățile de manifestare ale fiecărui spirit în parte, evoluțiile nu uniformizează manifestările, obligând monadele să se manifeste la indigou – nici la începutul evoluțiilor, nici pe parcurs, cu atât mai puțin în evoluțiile foarte avansate.

Liniile de evoluție pot fi urmărite într-un singur univers și le numim: linii de evoluție local-universice, iar pe de altă parte pot fi urmărite în toate universurile materiale în care se derulează evoluțiile primare, evoluții care formează baza de manifestări generale pe care le poate folosi orice spirit, orice monadă din orice spirit: o numim linie de evoluție extinsă.

Dar evoluțiile continuă în universurile spirituale cu vibrație foarte înaltă – Universul Spiritual Secundar și Universul Spiritual Central – și putem să urmărim, prin liniile de planificare ale subtreptelor și treptelor monadelor avansate în evoluții, continuările liniilor de evoluție și în asemenea universuri. Toate manifestările se îmbogățesc permanent, în eternitatea vieții monadelor, și drumul evoluțiilor sunt hotărâte de la un moment dat al evoluțiilor de înseși monadele evoluante, în modul cel mai conștient, fiecare urmărindu-și propriile manifestări, propriile analize și corecții, în timp ce coordonatorii de evoluții plasează planificările proprii ale monadelor în împletirile necesităților tuturor celorlalte spirite, grupuri de spirite în evoluții independente și ale popoarelor de spirite în întrupări comune (planetele și stelele galxiilor).

Liniile de evoluție și puterea energetică radiantă sunt două elemente de studiu pentru orice profil spiritual al întrupaților, căci în funcție de ele, pe lângă alte aspecte, se poate înțelege modul în care monadele au învățat să se manifeste, să se protejeze și să protejeze în diferite feluri viața generală care se desfășoară în jurul lor.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare