LINIE DE EVOLUȚIE

« Back to Glossary Index

Este un subiect vast, care poate fi privit sub două aspecte: linie de evoluție în același univers (local-universică) și linie de evoluție extinsă, cu împletirea punctelor de evoluție din toate cele trei universuri materiale în care se desfășoară evoluțiile începătoare ale monadelor.

LINIA DE EVOLUȚIE LOCAL-UNIVERSICĂ: cuprinde o grupare de puncte din univers care prezintă toate caracteristicile necesare evoluției unei monade, sub formă de drum de la o planetă la alta, în galaxii din toate zonele Universului Fizic. Aceste puncte care formează linia de evoluție sunt hotărâte de coordonatorii de evoluție în funcție de suma tuturor particularităților de evoluție (puteri interioare, înclinații, tendințe) ale monadei. Punctele reprezintă suma locurilor necesare desfășurării trăirilor monadelor și machează drumul progresiv (care include și aspectele fazelor de întărire prin momentele de regresie) de-a lungul zonelor și subzonelor universului, cu galaxii și, în interiorul lor: stele, planete, planetoizi cu biosistemele lor, care se potrivesc cu cerințele formulate de particularitățile de trăire ale monadelor.

Astfel, evoluțiile unei monade (și grupările din care face parte), NU au loc pe toate planetele tuturor stelelor din toate galaxiile din univers: toate oferă pe de o parte locuri diferite pentru evoluții diferite ale monadelor aflate în grupuri cu particularități asemănătoare (spirite, grup propriu de spirite, popor de spirite, grupări de popoare de spirite), în condiții diferite de trai, după cum se formează puterile interioare ale monadelor și, pe baza lor, înclinațiile și tendințele lor de manifestare; iar la momente necesare, evoluanții se întâlnesc în grupuri mai mari sau mai mici pe o planetă sau în trăiri comune ca întrupați care formează planetele, stelele, galaxiile cu întrupări simultane, în care toate monadele își armonizează trăirile împreună, punând bazele trăirilor și înțelegerilor-împreună, care se vor consolida în eternitatea evoluțiilor lor.

Pe de altă parte, multitudinea de planete, stele, galaxii constituie și bazele de evoluție ale întrupaților începători, și baza de radiație care va influența condițiile materiale pe care vor evolua monadele de-a lungul întregii linii de evoluție. Liniile de evoluție se schimbă în funcție de intrarea la întrupare de noi galaxii și ieșirea din întrupare a altora; intrările/ieșirile din întrupări de stele și planete sunt momente în care se creează o nouă constituire de puncte de evoluție, dar păstrându-se direcția de înaintare în evoluție: numai coordonatorii de evoluții – monade centrale cu cea mai mare experiență de hotărâre și îndrumare – pot decide momentele de schimbare și configurația nouă după schimbarea galaxiilor (în exterior sau în ele înseși) și hotărăsc alte modificări care se pot dovedi utile pentru monadele în evoluții. Schimbările galaxiilor conduc la schimbări majore în creațiile universice pe care de asemenea le creează numai coordonatorii de evoluții (care sunt și cei mai puternici creatori); cele mai apropiate de cunoașterile noastre sunt barierele energetice interzonale și corzile energetice dintre barierele energetice care marchează zonele și subzonele universului. De asemenea numai coordonatorii de evoluții pot stabili schimbările lor și le pot realiza.

LINIE DE EVOLUȚIE EXTINSĂ: cuprinde aceleași caracteristici definitorii ca cele expuse la Linia de evoluție local-universică (într-un singur univers) cu extinderea evoluțiilor împletite care se desfășoară în:

Universul Astral: pentru învățături și primele consolidări ale învățăturilor;

Universul Cauzal: pentru consolidări în vibrații foarte înalte;

– Universul Fizic: pentru consolidări în vibrații foarte joase.

Specificul evoluțiilor în Universul Astral și Universul Cauzal ține cont de faptul că fiecare spirit/monadă are o corporalitate unică și permanentă pe timpul unei întregi faze (treaptă sau subtreaptă) de evoluție și nu se schimbă decât atunci când devine evidentă o creștere a monadelor, a puterii energetice radiante care determină necesitatea unei noi corporalități. Dar particularitățile de evoluție nu se schimbă, ci se reformulează esența întrupării planetă în aceste universuri, pe loc, fără ca punctele să se modifice, decât ca putere energetică radiantă (crescută) dar nu și locul în economia zonei și subzonei. Locul galaxiei se va schimba numai la trecerea de la o subtreaptă sau treaptă la alta. Să reținem că doar în Universul Fizic au loc întrupări scurte succesive cu schimbările despre care am discutat, Universul Fizic având vibrație foarte joasă, obositoare pentru spiritele în evoluții începătoare, de aceea este necesară ieșirea totală din vibrații joase, urmată de o pauză în Universul Astral și Universul Cauzal, după care abia urmează nouă întrupare în Universul Fizic: dar pe parcursul fiecărei întrupări în Universul Fizic rămâne o stabilitatea fundamentală a trăirilor monadei numai pentru că există acele corporalități în celelalte două universuri cu vibrație foarte înaltă, unde corporalitățile nu se schimbă pe timpul unei trepte întregi de evoluție, care astfel poate cuprinde milioane de întrupări la rând.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare