CORPURI SPIRITUALE

« Back to Glossary Index

Corpurile spirituale sunt corpurile cu vibrația cea mai înaltă din întreg sistemul nostru corporal, al spiritelor cu evoluția cea mai avansată de pe Pământ: mamiferele și oamenii. Sistemul nostru corporal este format din două seturi de corpuri:

 – corpuri planetare, care se moștenesc de către urmaș de la părinții săi de concepție fizică, preluând ca rădăcină genetică și structurile corporale, dar și esența sarcinilor de neam: deci și corporalitate, și manifestare generală;

 – corpuri spirituale, care sunt create de coordonatorii de evoluție pentru evoluanții primari și evoluanții secundari.

Corpurile spirituale, realizate așadar de coordonatorii de evoluții, din materii cu vibrații extrem de înalte și susținute de o matrice din energie fundamentală (matruce pe care o au toate corpurile, indiferent de vibrație), sunt create în două situații pe Pământ:

– în vederea realizării corporalității spirituale pentru întrupați cu corpuri fizice și cu corpuri astrale de manifestare curentă,, numai pentru spiritele care au putere energetică radiantă capabilă să le susțină (pe Pământ: mamiferele necreatoare și oamenii);

– în vederea realizării unei corporalități speciale pentru călătorii cosmice pe distanțe foarte lungi, intergalactice și interzonale, pe care spiritele le primesc doar înainte de plecarea în călătorii, când și-au finalizat sarcinile în mediul local.

Pentru întrupații cu corp fizic de manifestare, corpurile spirituale sunt create de coordonatorii de evoluții în momentul nașterii mamei urmașului ei (copilului ei), adică celui care va folosi corpurile spirituale: și în perioada până la nașterea fizică, și în perioada întrupării cu sistem complet de corpuri inclusiv corp fizic (corpuri planetare și corpuri spirituale), și după decesul fizic, când va rămâne în întrupare ca entitate astrală, folosind experiența integrală acumulată prin corpurile planetare și spirituale. Să reținem că prima parte a întrupării unui spirit se derulează prin corpurile spirituale, aflate deasupra corporalității mamei sale purtătoare și astfel așteaptă cuplarea mamei purtătoare cu un partener: ambii vor zămisli corpurile planetare ale urmașului, completându-i sustemul corporal, moment în care spiritul va putea să se manifeste prin corpul său fizic – având un sistem corporal întreg format din corpurile spirituale și corpurile planetare. Corpurile spirituale vor rămâne în cadrul sistemului corporal ca stabilizatoare de vibrație și ordonatoare de derulări de sarcini în toată perioada de întrupare (și cu corp fizic, și cu corp astral de manifestare).

Să detaliem. Corpurile spirituale sunt create din materiile cu vibrația cea mai înaltă, odată cu crearea canalului de destin care protejează corporalitatea și a tuturor structurilor energetice din interiorul canalului de destin,structuri care protejează corpurile spirituale, apoi întreg sistemul corporal al întrupatului. Corpurile spirituale nu vor avea modificări de-a lungul timpului: modificări de creștere, modificări datorate influențelor mediului înconjurător (vibrații planetare, stelare, zonale, sociale și de comportament propriu al întrupatului); ele rămân total funcționale pe toată perioada întrupării, cu toate fazele ei normale: de manifestare cu corpurile spirituale, apoi cu corpul fizic și apoi ca entitate astrală după decesul corpului fizic. Nu sunt influențate de activitățile spiritului, indiferent de corpul de manifestare, nu sunt influențate de energetica mamei pe toată perioada cât ele sunt purtate mamă și nu influențează activitățile mamei, care are sarcinile ei personale, individuale: dar o susține prin plusul de echilibru oferit de vibrația lor înaltă pe tot parcursul purtării lor. Dacă mama purtătoare nu va ajunge să precreeze, ele vor sta deasupra corpurilor sale până la menopauză, iar potențialii săi urmași vor rămâne întrupați în aceste corpuri până la menopauza mamei, moment când spiritele lor se vor retrage din întrupare (întrucât nu mai este nicio posibilitate de naștere fizică). Femeii aflate în neputință de a procrea îi este necesar însă un minim de ajutor în perioada cu activitatea cea mai intensă a vieții sale, drept compensare a ajutorului pe care nu-l mai poate primi din partea copiilor săi nenăscuți.

Folosirea corpurilor spirituale are loc ori la venirea spiritelor prima dată pe planeta care le va deveni natală sau la începutul fiecărei întrupări care are în planificarea ei manifestări cu corpul fizic. Ceea ce caracterizează percepțiile întrupaților prin corpurile spirituale este faptul că întrupatul poate percepe cu fiecare corp spiritual în parte sau cu toate simultan. Iar când trece, prin puterea mamei de procreere, la manifestare cu corpul fizic, în timpul somnului (care de fapt înseamnă călătorie astrală) și apoi după decesul corpului fizic când rămâne definitiv ca entitate astrală, benefiază de absolut toate informațiile acumulate în orice perioadă de folosire a corpurilor spirituale. Este o experiență pe care foarte rar ne-o amintim în perioada planetară cu vibrație foarte joasă – chiar și atunci doar sub formă de clar-intuiții: nu este clarvedere, sau clarauz sau orice alte clarsimțuri, dar sunt informații sau evenimente existente despre care știm clar totul, de multe ori chiar în timpul derulării lor.

Pentru spiritele umane, înafară de corporalitatea spirituală cu care vin pe Pământ de dincolo de limitele galaxiei, ele nu pot folosi corpurile spirituale separat, pentru a călători cu ele: corpurile spirituale create și fixate deasupra mamei nu se pot deplasa decât într-un singur mod și într-un singur moment – atunci când sunt atrase doar de corpurile planetare ale urmașului mamei purtătoare, pentru care s-a creat prin procreere sistem corporal planetar: preluarea are loc doar când corpurile planetare au crescut suficient de mult (la vârsta de 6-8 ani de regulă) și au toate structurile funcționale, astfel încât pot atrage corpurile spirituale proprii, întregindu-și sistemul corporal.

Neputința de a călători din nou, așa cum spiritele umane au venit dinafara galaxiei cândva, este normală, întrucât nu este bine să se aducă fluxuri energetice dinafara galaxiei, pentru a nu dezorienta biosistemul pământean. Câte fluxuri s-au adus la venirea lor erau binevenite doar atunci când vibrația medie planetară era extrem de înaltă, comparativ cu ceea ce este ea acum.

Corpurile spirituale au la dispoziție suficiente fluxuri pentru întreținerea structurilor lor, fluxuri care sunt atrase de nucleul galaxiei în câmpurile ei, de unde sunt apoi atrase de stelele și planetele ei, proporțional cu necesitățile planetei (sau stelei) și biosistemului ei (valabil pentru orice stea și orice planetă din orice galaxie).

Corpurile spirituale gestionează vibrațiile captate din mediul de trai conform sarcinilor pe care le are întrupatul, dar în plus în mediul, câmpul cu vibrațiile specifice lor, ele dezamprentează amprentele cu vibrație foarte joasă din câmpurile planetare: dar numai în câmpul lor (în limitele frecvenței vibrațiilor lor), nu și în câmpurile celorlalte corpuri ale întrupaților de pe planetă.

Pe Pământ, corpurile spirituale formează seturi diferite pentru evoluanți diferiți:

 – pentru toți evoluanții primari, un set format din corpul spiritual (sau budhic) + corpul dumnezeiesc (sau atmic); aceste două corpuri sunt necesare absolut tuturor celor care au corpuri spirituale, de aceea vom numi acest set: setul de bază;

 – pentru evoluanții secundari începători: setul de bază + corpul enesic;

 – pentru evoluanții secundari avansați: setul de bază + corpul enesic + corpul supraenesic.

Este necesar de specificat faptul că evoluanții secundari cei mai avansați, când se întrupează în Universul Fizic nu ar avea nevoie de corpurile enesic și supraenesic, pentru că în general corpurile sunt necesare atunci când razele cu vibrațiile cele mai înalte nu sunt foarte dezvoltate sau sunt dezvoltate, dar nu s-a format încă experiența evoluantului de a le folosi; dar au aceste corpuri pentru întărirea puterii razelor care le susțin și creșterii experienței lor de a le manevra. De asemenea, îngerii, arhanghelii și monadele centrale (numiți azi Fii de Dumnezeu) când se întrupează în Universul Fizic trebuie să aibă doar corpuri spirituale de bază (enesic și supraenesic) : chiar dacă nu mai au nevoie de ele, pentru biosistemul planetar este nevoie de menținerea lor în propriul sistem corporal, pentru un echilibru vibrațional, pentru a putea realiza sarcinile fără să atragă atenția întrupaților din jur.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare