08. Circulația fluxurilor de filamente energetice în zona a III-a a Universului Fizic

I. IDEI PRINCIPALE

1. În zona a III-a a universului, zona galaxiilor cu întrupare simultană a tuturor spiritelor din cuprinsul fiecărei galaxii, sunt răspândite ambele feluri de sisteme de intrare/ieșire a fluxurilor de filamente energetice: în funcție de necesitățile evoluțiilor celor mai avansate spirite primare care evoluează în acestă zonă:

 – bariere energetice pentru circulații interzonale și pentru schimburi de fluxuri energo-materiale între subzone și Universul Spiritual Central, precum și corzi energetice universice pentru direcționarea fluxurilor de la bariere spre galaxii;

 – stații individuale monobloc pentru schimbul de fluxuri energetice între subzone și Universul Spiritual Central: din ce în ce mai dese pe măsura creșterii vibrației fondului energetic fundamental al subzonelor;

2. Fluxurile nu trec, prin remodelare, de la un univers material la altul, ci trec prin celelalte spații ajutătoare ale universului, apoi la alt univers cu spațiile lui ajutătoare, în cele din urmă în spațiile ajutătoare ale Universului Spiritual Secundar și Universului Spiritual Central: în care se desfășoară întrupări pentru monadele secundare și centrale care se pregătesc pe treptele lor de evoluție de întrupări ca ajutători ai spiritelor primare, în universurile materiale.

II. DETALII, DISCUȚII

Am discutat despre primele două zone ale Universului Fizic în contextul circulației fluxurilor de filamente energo-materiale deocamdată – pentru că vom mai reveni de câteva ori pentru a urmări și alte evoluții ale monadelor în cele trei zone ale universului.

Zona a III-a a universului, care este zona galaxiilor cu un specific deosebit de cele ale primelor două zone: cu întrupări simultane ale popoarelor de spirite care au toate aceeași treaptă de evoluție, adică cea mai avansată a evoluțiilor primare, este zona reamintirii, conștientizării și consolidării modurilor de evoluție din zonele anterioare – chiar de la evoluțiile începătoare până la cele primare finale. În aceste evoluții sunt trăite, conștientizate și analizate integral toate manifestările spiritelor – de la monadele mici din filamente la marile întrupări ale stelelor și planetelor, alături de cele ale tuturor formelor de întrupări individuale (biosistemele cu toate corpurile de manifestare). Zona are mai multe particularități și oferă spiritelor – care folosesc fluxurile de filamente energetice cu vibrația cea mai înaltă din univers pentru corpurile lor și pentru creația lor materială – posibilități de finalizare a evoluțiilor lor primare într-un mod cu totul special, care va rămâne de-a pururi în memoriile monadelor ca idealuri de trăire în orice situații de întrupare – ca ajutători în evoluțiile lor următoare: adică cele mai înălțătoare, cele mai frumoase și profunde manifestări pe care le-au învățat până în acel moment. În acest fel se pregătesc pentru evoluțiile avansate secundare, în care monadele se întrupează în universurile materiale doar ca ajutători cu conștiință foarte avansată în mijlocul evoluanților primari pe care îi ajută, așa cum și ele au fost ajutate în evoluțiile lor primare. Doar în asemenea statut de ajutători secundari vor putea să arate felul în care apreciază materiile nu numai ca valoare de material de creație, ci și ca forme de dezvoltare a tuturor monadelor care trăiesc efectiv în interiorul filamentelor care le formează și întrețin corpurile, pe care le folosesc în creația lor materială și, mai mult, care îi ajută în plus să învețe să-și manipuleze seturile și subseturile de raze din radiația proprie.

În asemenea condiții, în prima parte a spațiilor de evoluție, la începutul zonei, vom întâlni toate formele de structuri din celelalte două zone: bariere energetice inter-subzonale prin care au loc circulații alte spiritelor între zone și subzone, precum și schimburi de fluxuri energetice între subzonă și Universul Spiritual Central. Între aceste bariere energetice sunt create corzi energetice universice pentru direcționarea fluxurilor prin subzonă de la bariere spre galaxii, ele fiind specifice întregii zone I a universului și doar pentru continuitate puțin și în zona a II-a. Desigur, diferențele de vibrație între regiunile unei subzone sunt infime și insesizabile pentru evoluanții începători, iar crearea corzilor se bazează pe diminuarea vibrațiilor filamentelor – nu pe diminuări de vibrații ale energiei fundamentale din aceeași subzonă.

În zona a III-a, traversând locurile cu astfel de structuri cunoscute de ele din evoluțiile anterioare, spiritele trec printr-o perioadă de reamintire și de conștientizare a modului în care își împletesc macrostructurile funcțiunile, pentru a le studia la noile nivele de vibrație extrem de înalte, a le descoperi noi profunzimi, noi funcțiuni de o înaltă subtilitate, începând chiar cu circulațiile fluxurilor de filamente și simțirile monadelor care evoluează în interiorul filamentelor.

În continuare, alte structuri energetice sunt create pentru reamintirea evoluțiilor din zona a II-a a universului: cu stații monobloc pentru realizarea schimbului de filamente între subzonă și Universul Spiritual Central: în continuare, vor rămâne astfel de structuri extrem de simple dar cu funcțiuni extrem de importante în toate locurile din zonă, dar mult mai dese decât în zona a II-a, pentru ca filamentele să nu piardă decât foarte puțină energie înainte de a fi schimbate cu altele care au energia completată și la cea mai înaltă valoare.

Circulațiile libere spiritelor sunt limitate doar de necesitățile lor conștientizate în funcție de programele evoluțiilor proprii, dincolo de aspectul corporalităților lor: pentru că toate spiritele au aceeași evoluție, dar corporalitățile lor le indică pe de o parte ce fluxuri pot folosi, iar pe de altă parte perspectivele pe care fiecare fel de corporalitate le oferă posibilități de percepție și de manifestare la nivelele cele mai înalte și profunde pe care le pot avea cu astfel de corporalitate. Și de asemenea evoluanții înțeleg felul în care fiecare specie poate folosi hrănirea cu fluxuri (și ca atare, și ca corporalitate a altor specii) sau în comunicare, deplasare – nu în ultimul rând pentru creație materială. Pe lângă fondul energetic fundamental, spiritele în evoluțiile cele mai înalte din acest univers pot să înțeleagă cel mai bine modul în care orice spirit poate folosi fluxurile energetice respectând – deci conștientizând cel mai puternic în toate evoluțiile proprii – viața care se dezvoltă în interiorul filamentelor: de la nivelul celor mai simple viețuitoare (viruși, bacterii) la cei mai avansați creatori și la stele și planete. La absolut toate nivelele folosesc, în funcție de corporalitatea pe care o au, toate circulațiile din care corpurile își iau energiile, iar creatorii își iau materialele pentru creația lor materială.

De asemenea, spiritele știu bine că fluxurile nu trec, pentru evoluțiile monadelor din interiorul filamentelor, în următorul univers materialUniversul Material Astral, și de acolo în Universul Spiritual Cauzal, iar în continuare să treacă monadele în evoluții spirituale: pentru că există multe alte spații universice care folosesc filamentele și drumul lor conduce la creșteri superioare ale monadelor din interiorul lor: sunt spațiile ajutătoare ale fiecărui univers material în parte, adică: spațiile interdimensionale mobile  și spațiile dimensionale fixe, precum și: spațiile ajutătoare ale marilor și complexelor universuri spirituale, unde secundarii și centralii învață și aprofundează evoluții de ajutători pentru perioadele de întrupare în mijlocul primarilor, în universurile materiale.

De asemenea să nu uităm treptele monadelor-energii și apoi abia treptele monadelor-materii: filamentele-energii se împletesc cu filamentele-materii peste tot, fiind într-o armonie perfectă privind vibrațiile lor, într-o proporție perfectă între vibrațiile lor și vibrațiile evoluanților de pe alte trepte din spațiile în care se află. Monadele din interiorul filamentelor nu conștientizează – sunt singurele monade care nu intră în perspectiva evoluțiilor galactice – dar evoluanții avansați (creatorii avansați) conștientizează totul: de la evoluțiile spiritelor întrupate odată cu ele, la intuiții privind starea monadelor din filamente, având o atenție deosebită în manipularea fluxurilor, dezamprentarea lor, alte aspecte specifice locurilor și evoluțiilor lor.

Abia după trecerea acestor faze, subtrepte și trepte, prin toate universurile materiale și spațiile ajutătoare ale universurilor spirituale, monadele din interiorul filamentelor pot să efectueze finalizarea evoluțiilor de acest fel în Universul Spiritual Central, acolo unde, tot în spații special amenajate, se finalizează și se consolidează toate treptele de evoluție ale tuturor monadelor.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu